Trac athletau Canolfan Hamdden Caerfyrddin: achrediad TrackMark

17/01/2023

Mae trac athletau Canolfan Hamdden Caerfyrddin wedi ennill achrediad TrackMark gan UK Athletics, sef y Corff Llywodraethu Cenedlaethol ar gyfer athletau.

TrackMark yw cynllun sicrhau ansawdd newydd UK Athletics ar gyfer cyfleusterau athletau awyr agored sy'n rhoi'r hyder i ddefnyddwyr o bob oed a gallu y gallant fwynhau athletau mewn lleoliad sy'n hygyrch i bawb, wedi'i reoli a'i gynnal yn dda ac sy'n bodloni'r holl safonau diogelwch ar gyfer y cyfleusterau a'r offer sy'n ofynnol gan y corff llywodraethu.

Gallwch ddod o hyd i gyfleusterau sydd ar gael ar drac athletau Canolfan Hamdden Caerfyrddin yma