Amserlenni

Lawrlwythwch yr
amserlenni diweddaraf

Cliciwch ar y gwymplen (ar y dde) i ddewis eich Canolfan Hamdden Actif agosaf i weld eich amserlenni dewisol.

 

*Mai - Newidiadau i amserau nofio cyhoeddus*

O bryd i'w gilydd mae gennym newidiadau i'n hamseroedd nofio cyhoeddus gweler isod i welsh pryd fydd ein pyllau ar cau dros dro ym Mis Mai.

  • Pwll Nofio Caerfyrddin (Dydd Sul 5 Mai) fydd y ddau bwll nofio, ystafell iechyd a'r ystafelloedd newid oichr wlyb ar gau i'r cyhioedd trwy'r dydd ar Ddydd Sul 5 Mai