Amserlenni

Lawrlwythwch yr
amserlenni diweddaraf

Cliciwch ar y gwymplen (ar y dde) i ddewis eich Canolfan Hamdden Actif agosaf i weld eich amserlenni dewisol.

******

CANOLFAN HAMDDEN DYFFRYN AMAN - PWLL AR GAU

Rydym yn gwerthfawrogi  yr holl adborth a roesoch i ni am gyflwr gwael y cyfleusterau newid, a byddwch yn falch o glywed ein bod yn mynd i'w hadnewyddu'n llwyr.  Fel y byddech yn disgwyl gyda phrosiect o'r fath, bydd hyn yn tarfu ar wasanaethau.

Mae’n rhaid cau dros dro a bydd y ddau bwll nofio ar gau i'r cyhoedd o 5 Awst tan 20 Awst ac yn ail-agor ar 21 Awst. 

Bydd y cwsmeriaid yn gallu defnyddio cawodydd ar ochr y pwll a bydd cyfleuster newid dros dro ar gael mewn cabanau symudol o 21 Awst ymlaen.

Rydym yn disgwyl y bydd y rhaglen waith yn para 21 wythnos o 5 Awst 2019. Rydym yn ymddiheuro'n ddiffuant am y tarfu fydd ar wasanaethau dros y cyfnod hwn ac yn gobeithio y byddwch yn gweld bod y cyfleusterau newydd yn werth aros amdanynt!

******