Amserlenni

Lawrlwythwch yr
amserlenni diweddaraf

Cliciwch ar y gwymplen (ar y dde) i ddewis eich Canolfan Hamdden Actif agosaf i weld eich amserlenni dewisol.

*MEHEFIN / GORFFENNAF - Newidiadau i amserau nofio cyhoeddus*

O bryd i'w gilydd mae gennym newidiadau i'n hamseroedd nofio cyhoeddus gweler isod i welsh pryd fydd ein pyllau ar cau dros dro ym Mis Mai.

Pwll Nofio Caerfyrddin 

Dydd Sul 23 Mehefin - fydd y ddau bwll nofio, ystafell iechyd a'r ystafelloedd newid ochr wlyb ar gau i'r cyhoedd trwy'r dydd.

Dydd Sadwrn 13 Gorffennaf  - o 12.15pm fydd y ddau bwll nofio, ystafell iechyd a'r ystafelloedd newid ochr wlyb ar gau i'r cyhoedd am gweddill y dydd. 

Dydd Sul 14 Gorffennaf - Nofio lonydd yn unig yn y prif pwll o 9am - 11.45am.  Bydd y pwll bach ar agor fel arfer. 

Dydd Mercher 17 Gorffennaf - fydd y ddau bwll nofio, ystafell iechyd a'r ystafelloedd newid ochr wlyb ar gau i'r cyhoedd o 9am - 3pm.

Dydd Sul 21 Gorffennaf - Nofio lonydd yn unig yn y prif pwll o 9am - 11.45am.  Bydd y pwll bach ar agor fel arfer.