CANOLFAN HAMDDEN 
llanymddyfri

Nodyn i Gwsmeriaid

Bydd pwll bach Canolfan Hamdden Llanymddyfri ar gau i'r cyhoedd o ddydd Llun 10fed Ionawr nes bydd rhybudd pellach, oherwydd gwaith sydd angen i'w cwblhau.

Byddwn yn cyfathrebu â chwsmeriaid ynghylch pryd y bydd y pwll bach yn ailagor. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd sesiynau yn y prif bwll yn parhau fel arfer.

*****

ORIAU AGOR Y GANOLFAN

Yn yr wythnos (Llun i Gwener)        07:30 – 20:00

Penwythnosau (Sadwrn a Sul)        08:00 – 16:00

Oriau Agor y Pwll Nofio

Dydd Llun a Dydd Mawrth           12:00 – 19:00

Dydd Mercher a Dydd Gwener         07:30 – 19:00

         Dydd Iau                         12:00 – 20:00

Dydd Sadwrn                        AR GAU

               Dydd Sul                      09:00 – 13:30

Oriau Agor y Gampfa

Yn yr wythnos (Llun i Gwener)        07:30 – 20:00

Penwythnosau (Sadwrn a Sul)        08:00 – 16:00

******

HYGYRCHEDD

Parcio

 • 3 x bae parcio anabl, yn union o flaen y prif ddrysau

Mynedfa / derbyniad

 • Mae mynedfa i'r dderbynfa yn wastad

Ystafelloedd newid a thoiledau

 • Mae yna ystafelloedd newid annibynnol sy'n cynnwys cawod a sedd

Cyfleusterau

 • Pyllau Nofio - Hoist codi y gellir ei ddefnyddio yn y brif pwll
 • Arwyneb gwastad o'r dderbynfa i'r ystafelloedd newid ac ar ochr y pwll
 • Mae'r gampfa mewn adeilad ar wahân. 
 • Mae'r gampfa, toiledau a stiwdio ddawns i gyd yn hygyrch ar un lefel ar y llawr gwaelod. Mae'r defnydd o'r offer yn dibynnu ar yr anabledd
  • Beic Llaw Sci Fit - mae'r sedd yn symudadwy a gellir ei disodli gan gadair olwyn
  • Pwli Addasadwy Deuol - gellir ei ddefnyddio gan ddefnyddiwr cadair olwyn
  • Treamills - Mae breichiau'r treadmill yn caniatáu i rywun â phroblemau symudedd ddal gafael wrth gerdded

 

CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Llanymddyfri
Heol Cilycwm Road
Llanymddyfri
SA20 0DY
01267 224733

Cyfleusterau sydd Ar Gael

 • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf
 • Prif bwll nofio 25m
 • Pwll nofio bach / i ddysgwyr
 • Stiwdio ddawns
 • Neuadd chwaraeon
 • Ystafell gymunedol
 • Ardal aml-gemau awyr agored
 • Ystafelloedd newid (i nofwyr yn unig)
 • Parcio am ddim
 • WiFi am ddim
 • Ystafell cyfarfod ar gael i'w llogi