CANOLFAN HAMDDEN 
llanymddyfri

 

ORIAU AGOR Y GANOLFAN

Dydd Llun - Dydd Gwener             7:30yb – 8:00yh

Dydd Sadwrn a Dydd Sul          8:00yb – 4:00yp

Oriau Agor y Pwll Nofio

Dydd Llun a Dydd Mawrth             12:00yp – 7:00yh

Dydd Mercher a Dydd Gwener           7:30yb – 7:00yh

         Dydd Iau                        12:00yp – 8:00yh

Dydd Sadwrn                         CLOSED

               Dydd Sul                       9:00yb – 1:30yp

Oriau Agor y Gampfa

Dydd Llun - Dydd Gwener             7:30yb – 8:00yh

Dydd Sadwrn a Dydd Sul            8:00yb – 4:00yp

HYGYRCHEDD

Parcio

 • 3 x bae parcio anabl, yn union o flaen y prif ddrysau

Mynedfa / derbyniad

 • Mae mynedfa i'r dderbynfa yn wastad

Ystafelloedd newid a thoiledau

 • Mae yna ystafelloedd newid annibynnol sy'n cynnwys cawod a sedd

Cyfleusterau

 • Pyllau Nofio - Hoist codi y gellir ei ddefnyddio yn y brif pwll
 • Arwyneb gwastad o'r dderbynfa i'r ystafelloedd newid ac ar ochr y pwll
 • Mae'r gampfa mewn adeilad ar wahân. 
 • Mae'r gampfa, toiledau a stiwdio ddawns i gyd yn hygyrch ar un lefel ar y llawr gwaelod. Mae'r defnydd o'r offer yn dibynnu ar yr anabledd
  • Beic Llaw Sci Fit - mae'r sedd yn symudadwy a gellir ei disodli gan gadair olwyn
  • Pwli Addasadwy Deuol - gellir ei ddefnyddio gan ddefnyddiwr cadair olwyn
  • Treamills - Mae breichiau'r treadmill yn caniatáu i rywun â phroblemau symudedd ddal gafael wrth gerdded

 

CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Llanymddyfri
Heol Cilycwm Road
Llanymddyfri
SA20 0DY
01267 224733

Cyfleusterau sydd Ar Gael

 • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf
 • Prif bwll nofio 25m
 • Pwll nofio bach / i ddysgwyr
 • Stiwdio ddawns
 • Neuadd chwaraeon
 • Ystafell gymunedol
 • Ardal aml-gemau awyr agored
 • Ystafelloedd newid (i nofwyr yn unig)
 • Parcio am ddim
 • WiFi am ddim
 • Ystafell cyfarfod ar gael i'w llogi