Llanymddyfri

Canolfan Hamdden Llanymddyfri
Heol Cilycwm Road
Llanymddyfri
SA20 0DY
01267 224733

 • Ystafell Ffitrwydd o'r radd flaenaf
 • Prif Bwll Nofio 20m
 • Pwll Nofio Bach / i Ddysgwyr
 • Stiwdio Ddawns
 • Ystafell Gymunedol
 • Ardal Aml-gemau Awyr Agored
 • Ystafelloedd Newid
 • Parcio am Ddim
 • WiFi am Ddim
 • Ystafelloedd Cyfarfod ar gael i'w llogi
 • Rheseli beiciau safonol a lloches gwefru Ebike
 • Gwefru EV

Oriau Agor y Ganolfan

Yn yr wythnos (Llun i Gwener)        07:30 – 20:00

Penwythnosau (Sadwrn a Sul)        08:00 – 16:00

Oriau Agor y Pwll Nofio

Dydd Llun: 11:30 – 19:00

Dydd Mawrth: 10:30 – 13:45 / 18:00 - 19:00

Dydd Mercher: 07:00 – 11:30 / 17:45 - 19:00

         Dydd Iau: 10:45 – 15:30

Dydd Gwener: 07:00 – 19:00

Dydd Sadwrn: CLOSED

               Dydd Sul: 08:00 – 16:00

Oriau Agor y Gampfa

Yn yr wythnos (Llun i Gwener)        07:30 – 20:00

Penwythnosau (Sadwrn a Sul)        08:00 – 16:00

******

Canolfan Hamdden Llanymddyfri

Hygyrchedd

Parcio

 • 3 x bae parcio anabl, yn union o flaen y prif ddrysau
 • Lloches rheseli beiciau safonol a gwefru Ebike
 • Gwefru EV

Mynedfa / derbyniad

 • Mae mynedfa i'r dderbynfa yn wastad

Ystafelloedd newid a thoiledau

 • Mae yna ystafelloedd newid annibynnol sy'n cynnwys cawod a sedd

Cyfleusterau

 • Pyllau Nofio - Hoist codi y gellir ei ddefnyddio yn y brif pwll
 • Arwyneb gwastad o'r dderbynfa i'r ystafelloedd newid ac ar ochr y pwll
 • Mae'r gampfa mewn adeilad ar wahân. 
 • Mae'r gampfa, toiledau a stiwdio ddawns i gyd yn hygyrch ar un lefel ar y llawr gwaelod. Mae'r defnydd o'r offer yn dibynnu ar yr anabledd
  • Beic Llaw Sci Fit - mae'r sedd yn symudadwy a gellir ei disodli gan gadair olwyn
  • Pwli Addasadwy Deuol - gellir ei ddefnyddio gan ddefnyddiwr cadair olwyn
  • Treamills - Mae breichiau'r treadmill yn caniatáu i rywun â phroblemau symudedd ddal gafael wrth gerdded