Canolfan Hamdden LLANELLI 

******

HYSBYSIAD I GWSMERIAID

 DYDD SADWRN 28 MEDI 2019

Fydd y ddau bwll nofio ar gau o 1pm oherwydd digwyddiad arbennig

 

DYDD SADWRN 5 HYDREF 2019

Fydd y ddau bwll nofio ar gau trwy'r dydd oherwydd digwyddiad arbennig.

******

ORIAU AGOR:

 Canolfan Hamdden
Dydd Llun - Dydd Iau: 6.30am - 22.00pm
Dydd Gwener: 6.30am - 21.30pm
Dydd Sadwrn: 8.00am - 18.00pm
Dydd Sul: 8.00am - 20.00pm

Caffi
Dydd Llun: 10.00am - 18.30pm
Dydd Mawrth: 10.00am - 18.30pm
Dydd Mercher: 10.00am - 18.30pm
Dydd Iau: 10.00am - 18.00pm
Dydd Gwener: 10.00am - 18.00pm
Dydd Sadwrn: 9.00am - 15.00pm
Dydd Sul: 10.00am - 14.00pm

Y Gampfa
Dydd Llun - Dydd Iau: 6.30am - 22.00pm
Dydd Gwener: 6.30am - 21.30pm
Dydd Sadwrn: 8.00am - 18.00pm
Dydd Sul: 8.00am - 20.00pm

Pwll Nofio
Gweler yr amserlen am fanylion llawn

 Dosbarthiadau Ffitrwydd
Gweler yr amserlen am fanylion llawn

CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Llanelli
Park Cres
Llanelli
SA15 3AE
01554 774757

Cyfleusterau sydd Ar Gael

 • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf
 • Ystafell chwilbedlo
 • Stiwdio Ddawns
 • Neuadd Chwaraeon (neuadd 4 cwrt Badminton)
 • Man awyr agored amlddefnydd
 • 2 Cwrt Sboncen wedi'u gwresogi
 • Prif bwll nofio 25m â chwe lôn
 • Pwll nofio bach / i ddysgwyr
 • Byrddau deifio sbring 1m a 3m
 • Llithren ddŵr
 • Oriel fawr y pwll nofio (seddi ar gyfer 400 o bobl)
 • Ystafelloedd newid a loceri
 • Caffi Sblash
 • Ystafelloedd cyfarfod ar gael i'w llogi