Canolfan Hamdden LLANELLI 

*HYSBYSIAD I GWSMERIAID*

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl fydd ein pyllau nofio ar gau tan ddiwedd y dydd heddiw (17.12.18). 
Bydd hwn yn effeithio ar y rhai sy'n dod i ddosbarthiadau dysgu nofio ac i glybiau nofio sydd yn ymarfer yn y pwll ar Nos Lun.

Fyddwn ni ar agor fel arfer bore yfori ymlaen (18.12.18)

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra

ORIAU AGOR:

 Canolfan Hamdden
Yn ystod yr wythnos: 6.30am - 22.30pm
Dydd Sadwrn: 8.00am - 18.30pm
Dydd Sul: 8.00am - 20.30pm

Caffi
Dydd Llun: 10.00am - 18.30pm
Dydd Mawrth: 10.00am - 18.30pm
Dydd Mercher: 10.00am - 18.30pm
Dydd Iau: 10.00am - 18.00pm
Dydd Gwener: 10.00am - 18.00pm
Dydd Sadwrn: 9.00am - 15.00pm
Dydd Sul: 10.00am - 14.00pm

Y Gampfa
Yn ystod yr wythnos: 6.30am - 21.00pm
Dydd Sadwrn: 8.00am - 18.00pm
Dydd Sul: 8.00am - 20.00pm

Pwll Nofio
Gweler yr amserlen am fanylion llawn

 Dosbarthiadau Ffitrwydd
Gweler yr amserlen am fanylion llawn

CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Llanelli
Park Cres
Llanelli
SA15 3AE
01554 774757

Cyfleusterau sydd Ar Gael

 • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf
 • Ystafell chwilbedlo
 • Stiwdio Ddawns
 • Neuadd Chwaraeon (neuadd 4 cwrt Badminton)
 • Man awyr agored amlddefnydd
 • 2 Cwrt Sboncen wedi'u gwresogi
 • Prif bwll nofio 25m â chwe lôn
 • Pwll nofio bach / i ddysgwyr
 • Byrddau deifio sbring 1m a 3m
 • Llithren ddŵr
 • Oriel fawr y pwll nofio (seddi ar gyfer 400 o bobl)
 • Ystafelloedd newid a loceri
 • Caffi Sblash
 • Ystafelloedd cyfarfod ar gael i'w llogi