Canolfan Hamdden LLANELLI 

ORIAU AGOR:

 Canolfan Hamdden
Dydd Llun - Dydd Iau: 6.30am - 22.00pm
Dydd Gwener: 6.30am - 21.30pm
Dydd Sadwrn: 8.00am - 18.00pm
Dydd Sul: 8.00am - 20.00pm

Caffi
Dydd Llun: 10.00am - 18.30pm
Dydd Mawrth: 10.00am - 18.30pm
Dydd Mercher: 10.00am - 18.30pm
Dydd Iau: 10.00am - 18.00pm
Dydd Gwener: 10.00am - 18.00pm
Dydd Sadwrn: 9.00am - 15.00pm
Dydd Sul: 10.00am - 14.00pm

Y Gampfa
Dydd Llun - Dydd Iau: 6.30am - 22.00pm
Dydd Gwener: 6.30am - 21.30pm
Dydd Sadwrn: 8.00am - 18.00pm
Dydd Sul: 8.00am - 20.00pm

Pwll Nofio
Gweler yr amserlen am fanylion llawn

 Dosbarthiadau Ffitrwydd
Gweler yr amserlen am fanylion llawn

AMSERAU AGOR DROS Y NADOLIG

Dydd Mawrth 24 Rhagfyr (Noswyl Nadolig): 8.00am - 4pm

Dydd Mercher 25 Rhagfyr: Dydd Nadolig- AR GAU

Dydd Iau 26 Rhagfyr: Gŵyl San Steffan - AR GAU

Dydd Gwener 27 Rhagfyr: 8am - 4pm

Dydd Sadwrn 28 Rhagfyr: Oriau Arferol (8am - 6pm)

Dydd Sul 29 Rhagfyr: 8am - 6pm

Dydd Llun 30 Rhagfyr: Oriau Arferol (6.30am - 10pm)

Dydd Mawrth 31 Rhagfyr: 8am - 4pm

Dydd Mercher 1 Ionawr: AR GAU

Dydd Iau 2 Ionawr: Diwrnod Arferol (6.30am - 10.00pm)

 Oriau arferol o ddydd Iau 2 Ionawr ymlaen

CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Llanelli
Park Cres
Llanelli
SA15 3AE
01554 774757

Cyfleusterau sydd Ar Gael

 • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf
 • Ystafell chwilbedlo
 • Stiwdio Ddawns
 • Neuadd Chwaraeon (neuadd 4 cwrt Badminton)
 • Man awyr agored amlddefnydd
 • 2 Cwrt Sboncen wedi'u gwresogi
 • Prif bwll nofio 25m â chwe lôn
 • Pwll nofio bach / i ddysgwyr
 • Byrddau deifio sbring 1m a 3m
 • Llithren ddŵr
 • Oriel fawr y pwll nofio (seddi ar gyfer 400 o bobl)
 • Ystafelloedd newid a loceri
 • Caffi Sblash
 • Ystafelloedd cyfarfod ar gael i'w llogi