Canolfan Hamdden LLANELLI 

ORIAU AGOR:

 Canolfan Hamdden
Yn ystod yr wythnos: 6.30am - 22.30pm
Dydd Sadwrn: 8.00am - 18.30pm
Dydd Sul: 8.00am - 20.30pm

Caffi
Dydd Llun: 10.00am - 18.30pm
Dydd Mawrth: 10.00am - 18.30pm
Dydd Mercher: 10.00am - 18.30pm
Dydd Iau: 10.00am - 18.00pm
Dydd Gwener: 10.00am - 18.00pm
Dydd Sadwrn: 9.00am - 15.00pm
Dydd Sul: 10.00am - 14.00pm

Y Gampfa
Yn ystod yr wythnos: 6.30am - 21.00pm
Dydd Sadwrn: 8.00am - 18.00pm
Dydd Sul: 8.00am - 20.00pm

Pwll Nofio
Gweler yr amserlen am fanylion llawn
Gweler amserlen pwll nofio dros wyliau'r Pasg yma

 Dosbarthiadau Ffitrwydd
Gweler yr amserlen am fanylion llawn

AMSERAU AGOR DROS Y PASG

Canolfan Hamdden

Dydd Gwener 19 Ebrill: 8am - 4pm

Dydd Sadwrn 20 Ebrill: 8am - 6pm

Dydd Sul 21 Ebrill: AR GAU

Dydd Llun 22 Ebrill: 8am - 4pm

 

Oriau agor y gampfa a dosbarthiadau ffitrwydd dros y Pasg

Cliciwch yma i weld amserau agor y gampfa ac amserlen dosbarth ffitrwydd ar gyfer Gwyl Banc y Pasg

 

Clwb Gwyliau Plant (Pasg)
Mae Clwb Actif yn ôl ar gyfer y Pasg, edrychwch ar ein amserlen yma

CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Llanelli
Park Cres
Llanelli
SA15 3AE
01554 774757

Cyfleusterau sydd Ar Gael

 • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf
 • Ystafell chwilbedlo
 • Stiwdio Ddawns
 • Neuadd Chwaraeon (neuadd 4 cwrt Badminton)
 • Man awyr agored amlddefnydd
 • 2 Cwrt Sboncen wedi'u gwresogi
 • Prif bwll nofio 25m â chwe lôn
 • Pwll nofio bach / i ddysgwyr
 • Byrddau deifio sbring 1m a 3m
 • Llithren ddŵr
 • Oriel fawr y pwll nofio (seddi ar gyfer 400 o bobl)
 • Ystafelloedd newid a loceri
 • Caffi Sblash
 • Ystafelloedd cyfarfod ar gael i'w llogi