Lawrlwythwch ein ap

am y diweddaraf

Lawrlwythwch ein app AM DDIM. Ffordd wych o archebu'ch sesiynau campfa, nofio neu ddosbarth pryd bynnag a ble bynnag. Mae ar gael ar ddyfeisiau iOS ac Android ac ni allai lawrlwytho'r ap fod yn symlach.

 
Actif mini logo brand colour navy

Archebwch eich Gweithgaredd Ar-lein neu trwy'r ap

Rhaid archebu sesiynau Nofio, Campfa, Dosbarthiadau Ffitrwydd, Ystafell Iechyd a Gweithgareddau Iau ymlaen llaw cyn ymweld â'n canolfannau (Archebwch ar-lein neu trwy lawrlwytho ap Actif, lle gallwch weld sesiynau amser real)
 
Actif mini logo brand colour aquamarine

ACTIF UNRHYW LE NAWR AM DDIM I bawb sy'n aelodau ffitrwydd

Mae gennym ni newyddion anhygoel! mae ein haelodaeth Actif Unrhyw Le bellach AM DDIM i bawb sy'n aelodau ffitrwydd.
 
Actif mini logo brand colour navy

Man cael cymorth a Cwestiynau Cyffredinol

Rydym wedi creu canolfan gymorth sydd â phopeth y mae angen i chi ei wybod am eich aelodaeth, gwneud a rheoli archebion, cwestiynau cysylltiedig â COVID a mwy.
 
Actif mini logo brand colour green-dark

Sesiynau Oedolion Actif yn y gymuned (18+)

Mae Cymunedau Actif nawr yn cynnig amserlen 18+ newydd, gan gynnwys Chwaraeon Cerdded, Bwrdd Padlo, Nol ar eich beic, Chwaraeon Raced a mwy. Mae sesiynau ar gael ledled Sir Gaerfyrddin bob wythnos - De, Dwyrain a Gorllewin y sir.
 

Ein

Lleoliadau

Yn Chwaraeon a Hamdden Actif, rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon a ffitrwydd, rhaglen nofio gynhwysfawr ym mhob un o'n 4 pwll nofio, a mynediad at 6 campfa sy'n cynnwys yr offer ffitrwydd diweddaraf sydd ar gael ledled Sir Gaerfyrddin, 7 diwrnod yr wythnos. Mae ein hamrywiaeth o gynlluniau aelodaeth yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i sicrhau bod ymarfer corff yn rhan o'ch bywyd.