Actif mini logo brand colour navy

Coronafeirws Canolfannau ar gau o 19 Mawrth - Rhybudd pellach

Penderfynwyd cau'r canolfannau hamdden o 19 Mawrth - rhybudd pellach. Byddwn yn postio diweddariadau yma yn ogystal ag ar ein ap newydd (Actif Sport and Leisure) ac ar ein tudalennau Facebook / Trydar
 
Actif mini logo brand colour navy

Chwilio am syniadau ar sut i gadw'r plant yn egnïol gartref?

Bob wythnos byddwn yn rhannu sgil yr wythnos y gall eich teulu chi gymryd rhan ynddo. Cofiwch ein dilyn ar Facebook (Actif Sport and Leisure) a Trydar (@SportCarms) i gael mwy o syniadau ar sut i wneud pob sgil wythnosol yn fwy o hwyl a her.
 

Ein

Lleoliadau

Yn Chwaraeon a Hamdden Actif, rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon a ffitrwydd, rhaglen nofio gynhwysfawr ym mhob un o'n 4 pwll nofio, a mynediad at 6 campfa sy'n cynnwys yr offer ffitrwydd diweddaraf sydd ar gael ledled Sir Gaerfyrddin, 7 diwrnod yr wythnos. Mae ein hamrywiaeth o gynlluniau aelodaeth yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i sicrhau bod ymarfer corff yn rhan o'ch bywyd.