Lawrlwythwch ein ap

am y diweddaraf

Lawrlwythwch ein app AM DDIM. Ffordd wych o archebu'ch sesiynau campfa, nofio neu ddosbarth pryd bynnag a ble bynnag. Mae ar gael ar ddyfeisiau iOS ac Android ac ni allai lawrlwytho'r ap fod yn symlach.

 
Actif mini logo brand colour navy

Gwobrau Chwaraeon Actif Sir Gaerfyrddin 2021 Wythnos i fynd cyn i enwebiadau gau!

Enwebwch eich arwr chwaraeon lleol! Rydym wedi dechrau'r broses o ddod o hyd i sêr chwaraeon Sir Gaerfyrddin am 2021. Eleni, rydym hefyd yn chwilio am unigolion, timau a chlybiau sydd, er gwaethaf pandemig COVID, wedi goresgyn adfyd i ysbrydoli eraill i fod yn egnïol yn ystod y cyfnod gloi.
 
Actif mini logo brand colour green-dark

SESIYNAU YN Y GYMUNED

Darganfyddwch fwy am y sesiynau 18+ sydd ar gael yn ein cymunedau, gan gynnwys y Rhaglen Chwaraeon Cerdded boblogaidd yn Sir Gaerfyrddin yn ogystal â chyfleoedd eraill i fod yn egnïol.
 
Actif mini logo brand colour navy

GAMPFA, NOFIO A DOSBARTHIADAU FFTIRWYDD 7 DIWRNOD YR WYTHNOS

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol ar gyfer holl weithgareddau'r ganolfan. I archebu, Cliciwch 'Arhebu' ar-lein neu lawrlwythwch ein ap o'r siop ap / google play am y sesiynau diweddaraf sydd ar gael yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau.
 

Ein

Lleoliadau

Yn Chwaraeon a Hamdden Actif, rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon a ffitrwydd, rhaglen nofio gynhwysfawr ym mhob un o'n 4 pwll nofio, a mynediad at 6 campfa sy'n cynnwys yr offer ffitrwydd diweddaraf sydd ar gael ledled Sir Gaerfyrddin, 7 diwrnod yr wythnos. Mae ein hamrywiaeth o gynlluniau aelodaeth yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i sicrhau bod ymarfer corff yn rhan o'ch bywyd.