Actif mini logo brand colour blue

Rhaglen Dysgu Nofio Holiadur

Oes gennych chi blentyn ar ein Rhaglen Dysgu Nofio? Er mwyn ein helpu i gynllunio a pharatoi ar gyfer dychweliad eich plentyn / plant i'n rhaglen dysgu nofio, byddem yn diolchgar pe gallech gwblhau'r holiadur sy'n gofyn ichi a ydych chi'n bwriadu dychwelyd i'r gwersi ynghyd â'r diwrnodaua'r amserau rydych chi'n ei ffafrio.
 
Actif mini logo brand colour aquamarine

SESIYNAU ACTIF UNRHYW LE A FIDEOS AR ALW Y FLWYDDYN NEWYDD 2021

Dechreuwch y flwyddyn newydd y ffordd iawn gydag Actif Unrhyw Le a Fideos Ffitrwydd Actif Ar Alw! Rydym yn dod â dosbarthiadau ffitrwydd ffrydio byw ar-lein ychwanegol ar eich cyfer chi a'r teulu cyfan y gallwch chi gymryd rhan ynddynt heb adael eich cartref!
 
Actif mini logo brand colour navy

Cwestiynau Cyffredin (FAQs)

Rydym wedi creu adran Cwestiynau Cyffredin i'ch helpu chi i ddarganfod popeth sydd angen i chi ei wybod ynghlyn ac aelodaeth a sut i archebu, fe welwch ddetholiad o gwestiynau ac atebion i'ch helpu chi isod.
 
Actif mini logo brand colour navy

Lawrlwythwch ein Ap

Y ffordd rhwyddach i archebu, canslo eich archebion a cael y newyddion diweddaraf!
 

Ein

Lleoliadau

Yn Chwaraeon a Hamdden Actif, rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon a ffitrwydd, rhaglen nofio gynhwysfawr ym mhob un o'n 4 pwll nofio, a mynediad at 6 campfa sy'n cynnwys yr offer ffitrwydd diweddaraf sydd ar gael ledled Sir Gaerfyrddin, 7 diwrnod yr wythnos. Mae ein hamrywiaeth o gynlluniau aelodaeth yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i sicrhau bod ymarfer corff yn rhan o'ch bywyd.