Actif mini logo brand colour navy

Cyfleusterau Chwaraeon Awyr Agored Actif Cwestiynau Cyffredin

Mae llawer o gyfleusterau chwaraeon awyr agored Actif bellach ar gael ar gyfer archebion unigol a gweithgareddau iau (18 ac iau) yn unol â rheoliadau. Cliciwch isod i ddarganfod mwy o wybodaeth am yr hyn sy'n agored, sut i archebu a Chwestiynau Cyffredin (FAQ's)
 
Actif mini logo brand colour green-dark

Her 1 Miliwn Munud Clybiau Actif - Mai 2021

Mae hon yn her gyffrous ac unigryw i'r holl glybiau a'r sefydliadau yn Sir Gaerfyrddin fod yn rhan ohoni, lle y gallai bod yn actif helpu eich clwb i ennill gwobr sy'n werth £500! Mae'r her yn rhedeg o 1 Mai - 31 Mai.
 
Actif mini logo brand colour aquamarine

SESIYNAU ACTIF UNRHYW LE A FIDEOS AR ALW ARHOSWCH YN ACTIF ADREF

Mwynhewch gynnwys llif byw / ar-lein diderfyn y gallwch ei wneud yn unrhyw le, bob dydd o'r wythnos gydag Actif Unrhyw Le a Fideos Ffitrwydd Actif Ar Alw! Rydym yn dod â dosbarthiadau ffitrwydd ffrydio byw ar-lein ychwanegol ar eich cyfer chi a'r teulu cyfan y gallwch chi gymryd rhan ynddynt heb adael eich cartref!
 

Ein

Lleoliadau

Yn Chwaraeon a Hamdden Actif, rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon a ffitrwydd, rhaglen nofio gynhwysfawr ym mhob un o'n 4 pwll nofio, a mynediad at 6 campfa sy'n cynnwys yr offer ffitrwydd diweddaraf sydd ar gael ledled Sir Gaerfyrddin, 7 diwrnod yr wythnos. Mae ein hamrywiaeth o gynlluniau aelodaeth yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i sicrhau bod ymarfer corff yn rhan o'ch bywyd.