Lawrlwythwch ein ap

am y diweddaraf

Lawrlwythwch ein app AM DDIM. Ffordd wych o archebu'ch sesiynau campfa, nofio neu ddosbarth pryd bynnag a ble bynnag. Mae ar gael ar ddyfeisiau iOS ac Android ac ni allai lawrlwytho'r ap fod yn symlach.

 
Actif mini logo brand colour navy

Hyrwyddiad Actif 60+ Cynnig hanner pris

P'un a ydych am fod yn actif yn ein canolfannau hamdden, gweithgareddau cymunedol neu ar-lein, mwynhewch eich 16 wythnos gyntaf am hanner pris.
 
Actif mini logo brand colour navy

Archebwch eich Gweithgaredd Ar-lein neu trwy'r ap

Archebwch sesiynau Nofio, Campfa, Dosbarthiadau Ffitrwydd, Ystafell Iechyd a Gweithgareddau Iau ymlaen llaw cyn ymweld â'n canolfannau (Archebwch ar-lein neu trwy lawrlwytho ap Actif, lle gallwch weld sesiynau amser real)
 

Ein

Lleoliadau

Yn Chwaraeon a Hamdden Actif, rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon a ffitrwydd, rhaglen nofio gynhwysfawr ym mhob un o'n 4 pwll nofio, a mynediad at 6 campfa sy'n cynnwys yr offer ffitrwydd diweddaraf sydd ar gael ledled Sir Gaerfyrddin, 7 diwrnod yr wythnos. Mae ein hamrywiaeth o gynlluniau aelodaeth yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i sicrhau bod ymarfer corff yn rhan o'ch bywyd.