Canolfan Hamdden Dyffryn Aman - Cae 3G a Trac Athletau

Gwerth £2 filiwn, cae 3G wedi'i amgylchynu gan drac athletau synthetig, i'w gwblhau yn yr hydref

Llogi Fan Actif

Mae'r Fan Actif i'w gweld mewn cymunedol ledled Sir Gaerfyrddin ar ei chenhadaeth i gael 10,000 o blant yn actif! Wedi’i brynu drwy grant gan Lywodraeth Cymru, ei brif nod yw cynyddu’r cyfleoedd i blant a phobl ifanc fod yn egnïol, gan ganolbwyntio’n benodol ar y rhai sy’n byw mewn arwahanrwydd gwledig a/neu ardaloedd o amddifadedd.

Rydym wedi cyrraedd rownd derfynol Gwobrau 'UK Active'

Rydym wedi cyrraedd y rhestr fer derfynol mewn nid un, ond tri chategori - Clwb / Canolfan y Flwyddyn Rhanbarthol a Chenedlaethol - Canolfan Hamdden Llanymddyfri, Gwobr Arloesedd, Gwobr Trawsnewid Digidol

Ymunwch ag Actif heddiw

Aelodaeth unigol a chartref ar gael mewn 6 canolfan hamdden! Mynediad i dros 100 o ddosbarthiadau ffitrwydd bob wythnos, 6 champfa, 5 pwll nofio a 2 ystafelloedd iechyd. Cliciwch y botwm isod i ddod o hyd i'n pecynnau aelodaeth.

Lawrlwythwch ein ap am y diweddaraf

Lawrlwythwch ein app AM DDIM. Ffordd wych o archebu'ch sesiynau campfa, nofio neu ddosbarth pryd bynnag a ble bynnag. Mae ar gael ar ddyfeisiau iOS ac Android ac ni allai lawrlwytho'r ap fod yn symlach.

EIN LLEOLIADAU