Actif mini logo brand colour navy

NEWYDD! Actif Unrhyw le

Mae Actif Unrhyw le yn wasanaeth ffrydio byw newydd sbon sy'n dod â dosbarthiadau ffitrwydd amser real i chi y gallwch eu gwneud yn unrhyw le, trwy ddefnyddio'ch ffôn, llechen neu gliniadur. Edrychwch ar y cynigion anhygoel sydd gennym ar eich cyfer chi!
 
Actif mini logo brand colour navy

Lawrlwythwch ein Ap

Y ffordd rhwyddach i archebu, canslo eich archebion a cael y newyddion diweddaraf!
 

Ein

Lleoliadau

Yn Chwaraeon a Hamdden Actif, rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon a ffitrwydd, rhaglen nofio gynhwysfawr ym mhob un o'n 4 pwll nofio, a mynediad at 6 campfa sy'n cynnwys yr offer ffitrwydd diweddaraf sydd ar gael ledled Sir Gaerfyrddin, 7 diwrnod yr wythnos. Mae ein hamrywiaeth o gynlluniau aelodaeth yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i sicrhau bod ymarfer corff yn rhan o'ch bywyd.