Gweithio i Ni

Ydych chi'n barod i helpu pobl o bob oed i ddod yn iachach ac yn fwy egnïol? Cymerwch olwg ar ein swyddi gwag diweddaraf ac ymunwch â thîm Actif!

Sesiynau oedolion Actif yn y gymuned (18+)

Mae Cymunedau Actif yn cynnig amserlen 18+ ledled Sir Gaerfyrddin (Gorllewin, Dwyrain a De), gan gynnwys Chwaraeon Cerdded, Bwrdd Padlo, Nol ar eich beic a Chwaraeon Raced.

Lawrlwythwch ein ap am y diweddaraf

Lawrlwythwch ein app AM DDIM. Ffordd wych o archebu'ch sesiynau campfa, nofio neu ddosbarth pryd bynnag a ble bynnag. Mae ar gael ar ddyfeisiau iOS ac Android ac ni allai lawrlwytho'r ap fod yn symlach.

EIN LLEOLIADAU