Actif mini logo brand colour navy

Gwobrau Chwaraeon Actif Sir Gaerfyrddin 2021 - Enwebiadau wedi agor!

Enwebwch eich arwr chwaraeon lleol! Rydym wedi dechrau'r broses o ddod o hyd i sêr chwaraeon Sir Gaerfyrddin am 2021. Eleni, rydym hefyd yn chwilio am unigolion, timau a chlybiau sydd, er gwaethaf pandemig COVID, wedi goresgyn adfyd i ysbrydoli eraill i fod yn egnïol yn ystod y cyfnod gloi.
 
Actif mini logo brand colour green-dark

SESIYNAU YN Y GYMUNED

Darganfyddwch fwy am y sesiynau 18+ sydd ar gael yn ein cymunedau, gan gynnwys y Rhaglen Chwaraeon Cerdded boblogaidd yn Sir Gaerfyrddin yn ogystal â chyfleoedd eraill i fod yn egnïol.
 
Actif mini logo brand colour navy

GAMPFA, NOFIO A DOSBARTHIADAU FFTIRWYDD 7 DIWRNOD YR WYTHNOS

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol ar gyfer holl weithgareddau'r ganolfan. I archebu, Cliciwch 'Arhebu' ar-lein neu lawrlwythwch ein ap o'r siop ap / google play am y sesiynau diweddaraf sydd ar gael yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau.
 

Ein

Lleoliadau

Yn Chwaraeon a Hamdden Actif, rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon a ffitrwydd, rhaglen nofio gynhwysfawr ym mhob un o'n 4 pwll nofio, a mynediad at 6 campfa sy'n cynnwys yr offer ffitrwydd diweddaraf sydd ar gael ledled Sir Gaerfyrddin, 7 diwrnod yr wythnos. Mae ein hamrywiaeth o gynlluniau aelodaeth yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i sicrhau bod ymarfer corff yn rhan o'ch bywyd.