Actif mini logo brand colour red

Ymarferion yn y Cartref

Rydym yn dod â sesiynau gweithio ar-alw AM DDIM y gallwch eu gwneud unrhyw bryd yng nghysur eich cartref eich hun
 
Actif mini logo brand colour yellow

Chwilio am syniadau ar sut i gadw'r plant yn egnïol gartref?

Bob wythnos byddwn yn rhannu sgil yr wythnos y gall eich teulu chi gymryd rhan ynddo. Cofiwch ein dilyn ar Facebook (Actif Sport and Leisure) a Trydar (@SportCarms) i gael mwy o syniadau ar sut i wneud pob sgil wythnosol yn fwy o hwyl a her.
 
Actif mini logo brand colour navy

Cyfleusterau chwaraeon awyr agored

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae cyfleusterau chwaraeon awyr agored bellach yn gallu ailagor. Cliciwch islaw i ffeindio'r rhestr llawn o'r cyfleusterau sy'n eiddo i'r Cyngor Sir sydd ar agor a hyn o bryd.
 

Ein

Lleoliadau

Yn Chwaraeon a Hamdden Actif, rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon a ffitrwydd, rhaglen nofio gynhwysfawr ym mhob un o'n 4 pwll nofio, a mynediad at 6 campfa sy'n cynnwys yr offer ffitrwydd diweddaraf sydd ar gael ledled Sir Gaerfyrddin, 7 diwrnod yr wythnos. Mae ein hamrywiaeth o gynlluniau aelodaeth yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i sicrhau bod ymarfer corff yn rhan o'ch bywyd.