Actif mini logo brand colour navy

Diwrnod Agored Canolfannau Hamdden Castell Newydd Emlyn a Llanymddyfri

Bydd Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn a Pwll Nofio Emlyn yn cynnal diwrnod agored ar Dydd Gwener 23 Gorffennaf. Bydd Canolfan Hamdden llanymddyfri yn cynnal diwrnod agored ar Dydd Llun 16 Awst. Bydd y diwrnodau agored yn cynnig cyfle i'r gymuned leol ddod i weld y cyfleusterau newydd sbon iddyn nhw eu hunain a mwynhau gweithgareddau AM DDIM
 
Actif mini logo brand colour yellow

Gweithgareddau i blant yn Actif Haf yma

Mae Gwyliau'r Haf wedi cyrraedd ac mae gennym nifer o weithgareddau ar gael i blant yn ein canolfannau hamdden, yn y gymuned a yn y cartref. Edrychwch i weld beth sydd gennym i'w gynnig ym mis Gorffennaf ac Awst i gadw'ch plant yn egnïol!
 
Actif mini logo brand colour green-dark

SESIYNAU YN Y GYMUNED

Darganfyddwch fwy am y sesiynau 18+ sydd ar gael yn ein cymunedau, gan gynnwys y Rhaglen Chwaraeon Cerdded boblogaidd yn Sir Gaerfyrddin yn ogystal â chyfleoedd eraill i fod yn egnïol.
 
Actif mini logo brand colour navy

GAMPFA, NOFIO A DOSBARTHIADAU FFTIRWYDD 7 DIWRNOD YR WYTHNOS

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol ar gyfer holl weithgareddau'r ganolfan. I archebu, Cliciwch 'Arhebu' ar-lein neu lawrlwythwch ein ap o'r siop ap / google play am y sesiynau diweddaraf sydd ar gael yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau.
 

Ein

Lleoliadau

Yn Chwaraeon a Hamdden Actif, rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon a ffitrwydd, rhaglen nofio gynhwysfawr ym mhob un o'n 4 pwll nofio, a mynediad at 6 campfa sy'n cynnwys yr offer ffitrwydd diweddaraf sydd ar gael ledled Sir Gaerfyrddin, 7 diwrnod yr wythnos. Mae ein hamrywiaeth o gynlluniau aelodaeth yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i sicrhau bod ymarfer corff yn rhan o'ch bywyd.