Actif mini logo brand colour navy

Coronafeirws Canolfannau ar gau o 19 Mawrth - 31 Mai 2020

Penderfynwyd cau'r canolfannau hamdden o 19 Mawrth - 31 Mai 2020. Byddwn yn postio diweddariadau yma yn ogystal ag ar ein ap newydd (Actif Sport and Leisure) ac ar ein tudalennau Facebook / Trydar
 

Ein

Lleoliadau

Yn Chwaraeon a Hamdden Actif, rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon a ffitrwydd, rhaglen nofio gynhwysfawr ym mhob un o'n 4 pwll nofio, a mynediad at 6 campfa sy'n cynnwys yr offer ffitrwydd diweddaraf sydd ar gael ledled Sir Gaerfyrddin, 7 diwrnod yr wythnos. Mae ein hamrywiaeth o gynlluniau aelodaeth yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i sicrhau bod ymarfer corff yn rhan o'ch bywyd.