Actif mini logo brand colour red

Dosbarthiadau Ffitrwydd Actif Tu fewn ac yn yr awyr agored

Mae amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd dan do ac awyr agored ar gael yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau yng Nghanolfannau Hamdden Dyffryn Aman, Caerfyrddin, Llanymddyfri, Llanelli, Castell Newydd Emlyn a Sancler. Archebwch dosbarthiadau ymlaen llaw ar-lein neu trwy'r Ap.
 
Actif mini logo brand colour navy

Beth sydd angen gwybod: eich aelodaeth Actif

Byddwn yn parhau i gynnig ein prisiau aelodaeth Debyd Uniongyrchol gostyngedig i aelodau ym mis Mehefin 2021. Cwblhewch y ffurflen ar-lein i ailddechrau eich aelodaeth neu ymunwch fel aelod Actif newydd.
 
Actif mini logo brand colour blue

Rhaglen Dysgu Nofio yng Nghanolfannau Hamdden Actif

Mae ein Rhaglen Dysgu Nofio wedi ail-ddechrau mewn dull graddol yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Aman, Caerfyrddin, Llanymddyfri a Llanelli.
 
Actif mini logo brand colour navy

Canolfannau Hamdden Actif Cwestiynau Cyffredin (FAQ'S)

Mae cyfleusterau chwaraeon tu few ac awyr agored Actif ar gael ar gyfer archebion yn unol â rheoliadau. Darganfyddwch ragor o wybodaeth am ba wasanaethau a chyfleusterau sydd ar gael, sut i archebu sesiwn a mwy o Gwestiynau Cyffredin.
 

Ein

Lleoliadau

Yn Chwaraeon a Hamdden Actif, rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon a ffitrwydd, rhaglen nofio gynhwysfawr ym mhob un o'n 4 pwll nofio, a mynediad at 6 campfa sy'n cynnwys yr offer ffitrwydd diweddaraf sydd ar gael ledled Sir Gaerfyrddin, 7 diwrnod yr wythnos. Mae ein hamrywiaeth o gynlluniau aelodaeth yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i sicrhau bod ymarfer corff yn rhan o'ch bywyd.