Lawrlwythwch ein ap

am y diweddaraf

Lawrlwythwch ein app AM DDIM. Ffordd wych o archebu'ch sesiynau campfa, nofio neu ddosbarth pryd bynnag a ble bynnag. Mae ar gael ar ddyfeisiau iOS ac Android ac ni allai lawrlwytho'r ap fod yn symlach.

 
Actif mini logo brand colour yellow

Hwyl yn y Pwll a Clwb Gwyliau Actif Ym mis Rhagfyr

Mae Sesiynau Hwyl yn y Pwll a Clwb Gwyliau Actif yn dychwelyd i Ganolfannau Hamdden Llanelli, Caerfyrddin, Dyffryn Aman a Llanymddyfri ym mis Rhagfyr (mae'r amseroedd a'r dyddiau'n amrywio yn ôl canolfan)
 
Actif mini logo brand colour yellow

NEWYDD! Partion Nadolig Actif i blant! Ym mis Rhagfyr

Ymunwch â ni am weithgareddau llawn hwyl a celf a chrefft Nadoligaidd yng Nghanolfannau Hamdden Llanelli, Caerfyrddin, Dyffryn Aman, Llanymddyfri a Castell Newydd Emlyn (yn digwydd rhwng 10fed - 19eg Rhagfyr)
 
Actif mini logo brand colour navy

Hyrwyddiad Actif 60+ Yn cynnwys 3 cam gyda'r 8 wythnos gyntaf AM DDIM!

Nod ein rhaglen Actif 60+ yw rhoi cyfle i gwsmeriaid a defnyddwyr Chwaraeon a Hamdden Actif presennol (60+ oed) i ail-ymgysylltu â, neu brofi am y tro cyntaf, amserlen o weithgareddau a ddarperir yn ein cyfleusterau. , ar-lein ac yn ein cymunedau a fydd yn eu helpu i ddechrau a byw ffordd iach o fyw.
 
Actif mini logo brand colour green-dark

Sesiynau Oedolion Actif yn y gymuned (18+)

Mae Cymunedau Actif nawr yn cynnig amserlen 18+ newydd, gan gynnwys Chwaraeon Cerdded, Bwrdd Padlo, Nol ar eich beic, Chwaraeon Raced a mwy. Mae sesiynau ar gael ledled Sir Gaerfyrddin bob wythnos - De, Dwyrain a Gorllewin y sir.
 

Ein

Lleoliadau

Yn Chwaraeon a Hamdden Actif, rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon a ffitrwydd, rhaglen nofio gynhwysfawr ym mhob un o'n 4 pwll nofio, a mynediad at 6 campfa sy'n cynnwys yr offer ffitrwydd diweddaraf sydd ar gael ledled Sir Gaerfyrddin, 7 diwrnod yr wythnos. Mae ein hamrywiaeth o gynlluniau aelodaeth yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i sicrhau bod ymarfer corff yn rhan o'ch bywyd.