Lawrlwythwch ein ap

am y diweddaraf

Lawrlwythwch ein app AM DDIM. Ffordd wych o archebu'ch sesiynau campfa, nofio neu ddosbarth pryd bynnag a ble bynnag. Mae ar gael ar ddyfeisiau iOS ac Android ac ni allai lawrlwytho'r ap fod yn symlach.

 
Actif mini logo brand colour navy

Archebwch eich Gweithgaredd Ar-lein neu trwy'r ap

Archebwch sesiynau Nofio, Campfa, Dosbarthiadau Ffitrwydd, Ystafell Iechyd a Gweithgareddau Iau ymlaen llaw cyn ymweld â'n canolfannau (Archebwch ar-lein neu trwy lawrlwytho ap Actif, lle gallwch weld sesiynau amser real)
 
Actif mini logo brand colour navy

Llogi ac Archebion Cyfleusterau Dan Do ac Awyr Agored

Mae ein Canolfannau Hamdden a Chanolfannau Chwaraeon yn cynnig gyfleoedd llogi eang gan gynnwys y pwll nofio, cyrtiau a caeau.
 
Actif mini logo brand colour green-dark

Sesiynau Oedolion Actif yn y gymuned (18+)

Mae Cymunedau Actif yn cynnig amserlen 18+ ledled Sir Gaerfyrddin (Gorllewin, Dwyrain a De), gan gynnwys Chwaraeon Cerdded, Bwrdd Padlo, Cerdded Nordig, Nol ar eich beic a Chwaraeon Raced.
 
Actif mini logo brand colour aquamarine

ACTIF UNRHYW LE AM DDIM I bawb sy'n aelodau ffitrwydd Actif

Mae ein haelodaeth Actif Unrhyw Le AM DDIM i bawb sy'n aelodau ffitrwydd, sydd yn rhoi mynediad i amserlen o ddosbarthiadau byw ynghyd â fideos Ar Alw.
 

Ein

Lleoliadau

Yn Chwaraeon a Hamdden Actif, rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon a ffitrwydd, rhaglen nofio gynhwysfawr ym mhob un o'n 4 pwll nofio, a mynediad at 6 campfa sy'n cynnwys yr offer ffitrwydd diweddaraf sydd ar gael ledled Sir Gaerfyrddin, 7 diwrnod yr wythnos. Mae ein hamrywiaeth o gynlluniau aelodaeth yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i sicrhau bod ymarfer corff yn rhan o'ch bywyd.