Actif mini logo brand colour navy

Enillwch Aelodaeth Aelwyd

Rydyn ni wedi ymuno â Radio Sir Gaerfyrddin i roi cyfle i chi ennill Aelodaeth Aelwyd bob dydd Mercher trwy gydol mis Ionawr
 
Actif mini logo brand colour red

Dewch o hyd i'ch ymarfer chi

Gadewch i ni eich helpu i newid eich ymarfer corff Haf yma! Mae ymarfer gydag eraill yn ffordd wych o gadw cymhelliant a gyda dros 100 o ddosbarthiadau ffitrwydd yr wythnos yn cael eu darparu ar draws ein cyfleusterau, byddwch yn sicr o ddod o hyd i un sy'n addas i chi.
 
Actif mini logo brand colour blue

AMSERLENNI NOFIO NEWYDD

Mae gennym 4 pwll nofio ac mae pob un ohonynt yn cynnig amrywiaeth o sesiynau nofio drwy gydol y dydd. Cliciwch yma i gael golwg ar ein hamserlenni nofio newydd
 

Yn y Gymuned

Ein

Lleoliadau

Yn Chwaraeon a Hamdden Actif, rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon a ffitrwydd, rhaglen nofio gynhwysfawr ym mhob un o'n 4 pwll nofio, a mynediad at 6 campfa sy'n cynnwys yr offer ffitrwydd diweddaraf sydd ar gael ledled Sir Gaerfyrddin, 7 diwrnod yr wythnos. Mae ein hamrywiaeth o gynlluniau aelodaeth yn cynnwys popeth sydd ei angen arnoch i sicrhau bod ymarfer corff yn rhan o'ch bywyd.