Gweithio i Chwaraeon a Hamdden Actif 

Rydym yn ymwneud â helpu pobl i wella eu bywydau trwy weithgaredd corfforol a hamdden iach.

Pam gweithio i ni?

Ydych chi'n barod i helpu pobl o bob oed i ddod yn iachach ac yn egnïol?

O ran gyrfaoedd rydym yn cynnig llawer o gyfleoedd ar draws ein canolfannau a'n lleoliadau cymunedol.

 

Swyddi gyda Actif

 

Am fwy o wybodaeth 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni trwy e-bost Actif@carmarthenshire.gov.uk