canolfan hamdden Caerfyrddin

Mae cyfleusterau dan do ac awyr agored (yn cynnwys y gampfa, nofio, dosbarthiadau ffitrwydd tu fewn ac awyr agored a cyfleusterau chwaraeon) yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin wedi ail-agor.

 

ORIAU AGOR

ORIAU AGOR Y GANOLFAN (O 4 MAI)

Dydd Llun - Dydd Gwener             6:30yb – 9:30yh

Dydd Sadwrn a Dydd Sul          8:00yb – 6:00yp

CYFLEUSTERAU FFITRWYDD AWYR AGORED / DAN DO

Cyfyngiadau ymlacio wedi cael eu symud ymlaen yng Nghymru fel a ganlyn;

- Dydd Llun 26 Ebrill - gall dosbarthiadau / gweithgareddau wedi'u trefnu yn yr awyr agored ailddechrau ar gyfer hyd at 30 o oedolion

- Dydd Llun 3 Mai - gall cyfleusterau Chwaraeon dan do gan gynnwys campfeydd a chanolfannau hamdden ailagor ar gyfer Gweithgareddau dan do i blant a Gweithgareddau dan do wedi'i drefnu fel dosbarthiadau ymarfer corff a gwersi nofio ar gyfer hyd at 15 o oedolion.

 

DOSBARTHIADAU FFITRWYDD AWYR AGORED AM DDIM

(O 26 EBRILL)

Yn dilyn llacio cyfyngiadau diweddaraf yn adolygiad Llywodraeth Cymru ar 22ain Ebrill, byddwn yn cynnal dosbarthiadau awyr agored AM DDIM o'r 26 Ebrill yng nghanolfannau hamdden Dyffryn Aman, Caerfyrddin a Llanelli. Byddwn yn cynnig dosbarthiadau awyr agored AM DDIM i aelodau a chwsmeriaid.

Eich diogelwch yw ein blaenoriaeth, ac mae gennym yr holl weithdrefnau diogelwch ar waith gan gynnwys;

 • Rhaid archebu pob dosbarth / gweithgaredd ymlaen llaw
 • Bydd maint dosbarthiadau yn cadw at ganllawiau Llywodraeth Cymru
 • Glanhau a diheintio pob gorsaf / offer yn rheolaidd ac yn drylwyr cyn, yn ystod ac ar ôl pob dosbarth neu weithgaredd
 • Glanweithyddion dwylo ychwanegol
 • Arwyddion pellter cymdeithasol wedi'u hamlygu ym mhob ardal gan gynnwys systemau unffordd

Mae ein hardaloedd awyr agored wedi'u sefydlu gyda chi mewn golwg;

 • maent i gyd yn dan dô (3 ochr agored sy'n golygu ein bod yn dal i gydymffurfio â'n hardaloedd yn cael eu dosbarthu fel ardal awyr agored) sy'n golygu bod digon o awyriad ac ychwanegu cysur a chysgod rhag yr elfennau wrth i chi weithio allan.
 • gall pob dosbarth fynd yn ei flaen beth fo'r tywydd yng Nghymru.
 • bydd digon o gerddoriaeth ynghyd ag amrywiaeth o offer i gadw dosbarthiadau'n ddeinamig a chadw'ch cyhyrau i symud.

ARCHEBWCH AR-LEIN TRWY'R WEFAN NEU'R AP.

CYFLEUSTERAU AWYR AGORED

Statws Trac Athletau

- Ar agor i athletwyr elitaidd (trwy Athletau Cymru)

- Ar agor am archebion unigol

- Ar agor am archebion gan clybiau

Mae pob un o'r uchod yn ddarostyngedig i reoliadau Llywodraeth Cymru a Chanllawiau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a chanllawiau ar niferoedd, pellter cymdeithasol a gweithgaredd.

CLICIWCH YMA I ARCHEBU

Statws Cae AstroTyrff

- Ar agor am archebion (hyd at 6 person o 6 aelwyd)

- Ar agor am archebion gan clybiau

Mae pob un o'r uchod yn ddarostyngedig i reoliadau Llywodraeth Cymru a Chanllawiau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a chanllawiau ar niferoedd, pellter cymdeithasol a gweithgaredd.

CLICIWCH YMA I ARCHEBU

Statws Cyrtiau Tennis

- Ar agor am archebion (hyd at 6 person o 6 aelwyd)

- Ar agor am archebion gan clybiau

Mae pob un o'r uchod yn ddarostyngedig i reoliadau Llywodraeth Cymru a Chanllawiau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a chanllawiau ar niferoedd, pellter cymdeithasol a gweithgaredd.

CLICIWCH YMA I ARCHEBU

I gael rhestr lawn o gyfleusterau awyr agored Canolfannau Hamdden Actif, cliciwch yma

I gael rhestr lawn o holl wasanaethau Cyngor Sir Caerfyrddin sydd ar agor, ar gau neu sydd â chyfyngiadau ar waith, cliciwch yma

 

AELODAETH

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl i'n canolfannau ac i ni wedi penderfynu cadw ein prisiau gostyngedig yn eu lle ar gyfer mis Mai (gall newid o mis Mehefin ymlaen)

Actif Unrhyw Le (dosbarthiadau ar-lein / ar alw yn unig) 
£10 y mis

Actif Unrhyw Le yw ein gwasanaeth ffrydio byw / ar-alw, felly os nad ydych yn barod i fynd yn ôl i'ch canolfan hamdden leol mae'r aelodaeth hon yn rhoi mynediad i chi i dros 30 o ddosbarthiadau ffitrwydd byw yr wythnos a dros 30 o ddosbarthiadau ar alw yr wythnos gallwch chi wneud o gysur eich cartref. Ymunwch yma

Aelodaeth Unigol
£20 y mis
(Ffi weinyddol £10 yn berthnasol i aelodau newydd)

Mae gennym ystod o aelodau unigol i ddewis o'u plith gan gynnwys ein haelodaeth hollgynhwysol sy'n rhoi mynediad i chi i ddosbarthiadau campfa, nofio a ffitrwydd ar draws pob canolfan Actif. Mae'r rhain yn cynnwys; Platinwm, Platinwm Corfforaethol a Myfyriwr. Ymunwch yma

Aelodaeth Aelwyd
(2 oedolyn a hyd at 4 o blant 17 oed ac iau)
£30 y mis (Ffi weinyddol £20 yn berthnasol i aelodau newydd)

Aelodaeth yr Aelwyd yw ein haelodaeth gwerth gorau gan ei bod yn rhoi mynediad hollgynhwysol i chi a'ch teulu i'r gampfa, dosbarthiadau nofio a ffitrwydd ar draws holl ganolfan hamdden Actif. Mae aelodaeth yr aelwyd ar gyfer 2 oedolyn a hyd at 4 o blant 17 oed ac iau. Gallwch chi ychwanegu oedolion ychwanegol (18 oed +) am dâl bach ar yr aelodaeth hon ar yr amod eu bod yn byw yn yr un cartref. Ymunwch yma

Aelodaeth 60+ Actif
AM DDIM! 8 wythnos cyntaf, dim contract a dim i'w dalu

Mae ein haelodaeth Actif 60+ ar gael i unrhyw un 60+ ac yn dechrau ar 3 Mai. Mae'r Actif 60+ yn rhoi'r 8 wythnos gyntaf AM DDIM ac mae'n cynnwys mynediad diderfyn i'n campfeydd, pyllau nofio a dosbarthiadau, ein sesiynau cymunedol a'n dosbarthiadau ffrydio / ar-alw byw.

Os ydych chi am gymryd aelodaeth â thâl ar ôl 8 wythnos byddwn yn rhoi gostyngiad o 50% i chi am 8 wythnos arall.

Mae'r cynnig hwn ar gael rhwng 3 Mai 2021 a 31 Mawrth 2022, sy'n golygu nad oes pwysau i ddechrau'r 8 wythnos gyntaf erbyn dyddiad penodol. Dim ond un cyfnod am ddim 8 wythnos ac un cyfnod 8 wythnos ar 50% yn ystod 2021-22 y bydd cwsmeriaid yn gymwys i gael. Rhaid i'r 16 wythnos (8 wythnos am ddim ac 8 wythnos 50%) ddilyn ei gilydd heb unrhyw egwyl. Ymunwch yma

 

Mwy o wybodaeth

Ar gyfer y gwybodaeth a newyddion diweddaraf yma yn Actif, dilynwch ni ar Facebook (Actif Sport and Leisure) a Twitter (@sportcarms) a thrwy lawrlwytho Ap Actif Sport & Leisure (App store neu Google play store)

 CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Heol Llansteffan
Sir Gaerfyrddin
SA31 3NQ
01267 224700

Cyfleusterau sydd Ar Gael

 • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf
 • Prif bwll nofio 25m
 • Pwll nofio bach / i ddysgwyr
 • Stiwdio ddawns
 • Ystafell chwilbedlo
 • Neuadd chwaraeon
 • Cyrtiau sboncen
 • Oriel fawr y pwll nofio
 • Ystafelloedd newid (i nofwyr yn unig)
 • Caffi
 • Parcio am ddim
 • WiFi am ddim
 • Ystafell cyfarfod ar gael i'w llogi