canolfan hamdden Caerfyrddin

******

HYSBYSIAD I GWSMERIAID

CANOLFAN CHWARAE

DYDD MERCHER 29 IONAWR 2020: Oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol, bydd y Caolfan Chwarae ar gau o 9am - 1pm Dydd Mercher 29 Ionawr 2020.  Fydd y canolfan ar agor fel arfer o 1pm ymlaen.

******

 

ORIAU AGOR

Canolfan Hamdden
Yn ystod yr wythnos: 6.30am - 22.00pm
Penwythnosau: 8.00am - 18.00pm

Byddwch yn ymwybodol bod y prif gatiau i mewn i'r maes parcio yn cael eu cloi bob nos ar yr adegau canlynol;
Dydd Llun i Ddydd Gwener - 10.30pm
Dydd Sadwrn - 18.30pm
Dydd Sul - 20.00pm
Gwyliau Banc - 17.00pm

Caffi
Yn ystod yr wythnos: 8.30am - 19.30pm
Penwythnosau: 8.30am - 16.00pm

Y Gampfa
Yn ystod yr wythnos: 6.30am - 21.00pm
Penwythnosau: 8.00am - 18.00pm

Pwll Nofio
Gweler y amserlen am fanylion llawn

Dosbarthiadau Ffitrwydd
Gweler y amserlen am fanylion llawn

Ystafell Iechyd
Yn ystod yr wythnos: 9am - 21.00pm
Penwythnosau: 9am - 14.00pm

AMSERAU AGOR DROS Y NADOLIG

Dydd Mawrth 24 Rhagfyr (Noswyl Nadolig): 8.00am - 4pm

Dydd Mercher 25 Rhagfyr: Dydd Nadolig- AR GAU

Dydd Iau 26 Rhagfyr: Gŵyl San Steffan - AR GAU

Dydd Gwener 27 Rhagfyr: Diwrnod Arferol (6.30am - 10pm)

Dydd Sadwrn 28 Rhagfyr: Diwrnod Arferol (8.00am - 6pm) 

Dydd Sul 29 Rhagfyr: Diwrnod Arferol  (8.00am - 6pm) 

Dydd Llun 30 Rhagfyr: Diwrnod Arferol  (6.30am - 10pm)

Dydd Mawrth 31 Rhagfyr: 8am - 4pm

Dydd Mercher 1 Ionawr: AR GAU

Dydd Iau 2 Ionawr: Normal Day (6.30am - 10pm)

 Oriau arferol o ddydd Iau 2 Ionawr ymlaen

 CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Heol Llansteffan
Sir Gaerfyrddin
SA31 3NQ
01267 224700

Cyfleusterau sydd Ar Gael

 • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf
 • Ystafell Beicio Rhithwir / Chwilbedlo
 • Stiwdio Ddawns
 • Ystafell Synrgy 360
 • Neuadd Chwaraeon (neuadd 8 cwrt Badminton)
 • Trac Athletau
 • Cae Astrotyrff â llifoleuadau yn yr awyr agored (maint llawn)
 • Neuadd Jiwdo
 • 2 Cwrt Sboncen wedi'u gwresogi
 • Prif bwll nofio 25m â chwe lôn
 • Pwll nofio bach / i ddysgwyr
 • Ystafell Iechyd - Sawna, Ystafell Stêm a Jacuzzi
 • Pentref newid a chawodydd y pwll nofio o'r radd flaenaf
 • Llecyn gwylwyr mawr (seddi ar gyfer 200 o bobl)
 • Ystafelloedd newid a loceri
 • Caffi
 • Ystafelloedd cynadledda ar gael i'w llogi