Caerfyrddin

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Heol Llansteffan
Sir Gaerfyrddin
SA31 3NQ
01267 224700

 • Prif Bwll Nofio 25m
 • Pwll Nofio Bach / i Ddysgwyr
 • Stiwdio Ffitrwydd
 • Ystafell Chwilbedlo
 • Stiwdio Amlbwrpas
 • Canolfan Chwaraeon
 • Neuadd Chwaraeon Dan Do
 • Cyrtiau Sboncen a Badminton
 • Trac Athletau
 • Astrotyrff
 • Cyrtiau Tenis
 • Oriel fawr y Pwll Nofio
 • Ystafelloedd Newid
 • Caffi
 • Parcio am Ddim
 • WiFi am Ddim
 • Ystafell Cyfarfod ar gael i'w llogi
 • Rheseli beiciau safonol a lloches gwefru Ebike
 • Gwefru EV

Oriau Agor y Ganolfan

Yn yr wythnos (Llun i Gwener)        06:30 – 21:30

Penwythnosau (Sadwrn a Sul)        08:00 – 18:00

Oriau Agor y Caffi

Yn yr wythnos (Llun i Iau)        08:30 – 19:30

      Yn yr wythnos (Gwener)           08:30 – 16:30

Penwythnosau (Sadwrn a Sul)        08:30 – 16:30

******

Hygyrchedd

Parcio

 • Baeau anabl x 10 nepell o'r brif fynedfa gyda chyrbau isel, croesfannau cerddwyr a phalmant cyffyrddol
 • Lloches rheseli beiciau safonol a gwefru Ebike
 • Gwefru EV

Mynedfa / derbyniad

 • Drysau mynediad cwbl awtomatig yn arwain at y dderbynfa

Ystafelloedd newid a thoiledau

 • Ciwbiclau pwrpasol ar gyfer newid anabl ar gyfer defnyddwyr pyllau nofio x 3 gyda bariau cynnal, sedd gawod a meincio.
 • Ardaloedd newid eraill sy'n gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn
 • Cyfleusterau toiled anabl pwrpasol ar y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf
 • Pob botwm toiled a newid pwll gyda botymau galwadau brys i ofyn am gymorth
 • Cadeiriau cawod symudol ar gael

Cyfleusterau

 • Dau lifft teithwyr ar gael i gael mynediad i'r llawr cyntaf
 • Pob ardal yn gwbl hygyrch gydag arwynebau gwastad drwyddi draw
 • Pyllau nofio - teclynnau codi y gellir eu defnyddio mewn prif byllau a phyllau bach, y pwll sba a'r ciwbicl newidiol
 • Campfa - mae'r defnydd o'r offer yn dibynnu ar yr anabledd
  • Beic Llaw Sci Fit - mae'r sedd yn symudadwy a gellir ei disodli gan gadair olwyn
  • Pwli Addasadwy Deuol - gellir ei ddefnyddio gan ddefnyddiwr cadair olwyn
  • Treadmills - Mae breichiau'r treadmill yn caniatáu i rywun â phroblemau symudedd ddal gafael wrth gerdded