canolfan hamdden Caerfyrddin

ORIAU AGOR

ORIAU AGOR Y GANOLFAN

Dydd Llun - Dydd Gwener             6:30yb – 9:30yh

Dydd Sadwrn a Dydd Sul          8:00yb – 6:00yp

CYFLEUSTERAU AWYR AGORED

Statws Trac Athletau

- Ar agor i athletwyr elitaidd (trwy Athletau Cymru)

- Ar agor am archebion unigol

- Ar agor am archebion gan clybiau

Mae pob un o'r uchod yn ddarostyngedig i reoliadau Llywodraeth Cymru a Chanllawiau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a chanllawiau ar niferoedd, pellter cymdeithasol a gweithgaredd.

CLICIWCH YMA I ARCHEBU

Statws Cae AstroTyrff

- Ar agor am archebion (hyd at 6 person o 6 aelwyd)

- Ar agor am archebion gan clybiau

Mae pob un o'r uchod yn ddarostyngedig i reoliadau Llywodraeth Cymru a Chanllawiau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a chanllawiau ar niferoedd, pellter cymdeithasol a gweithgaredd.

CLICIWCH YMA I ARCHEBU

Statws Cyrtiau Tennis

- Ar agor am archebion (hyd at 6 person o 6 aelwyd)

- Ar agor am archebion gan clybiau

Mae pob un o'r uchod yn ddarostyngedig i reoliadau Llywodraeth Cymru a Chanllawiau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a chanllawiau ar niferoedd, pellter cymdeithasol a gweithgaredd.

CLICIWCH YMA I ARCHEBU

I gael rhestr lawn o gyfleusterau awyr agored Canolfannau Hamdden Actif, cliciwch yma

I gael rhestr lawn o holl wasanaethau Cyngor Sir Caerfyrddin sydd ar agor, ar gau neu sydd â chyfyngiadau ar waith, cliciwch yma

 CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Heol Llansteffan
Sir Gaerfyrddin
SA31 3NQ
01267 224700

Cyfleusterau sydd Ar Gael

 • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf
 • Prif bwll nofio 25m
 • Pwll nofio bach / i ddysgwyr
 • Stiwdio ddawns
 • Ystafell chwilbedlo
 • Neuadd chwaraeon
 • Cyrtiau sboncen
 • Oriel fawr y pwll nofio
 • Ystafelloedd newid (i nofwyr yn unig)
 • Caffi
 • Parcio am ddim
 • WiFi am ddim
 • Ystafell cyfarfod ar gael i'w llogi