canolfan hamdden Caerfyrddin

******

HYSBYSIAD I GWSMERIAID

DYDD SUL 5 MAI 

Bydd y ddau bwll nofio, ystafell iechyd a’r ystafelloedd newid ochr wlyb ar gau i'r cyhoedd  trwy'r dydd ar Ddydd Sul 5 Mai oherwydd digwyddiad arbennig.

******

 

ORIAU AGOR

Canolfan Hamdden
Yn ystod yr wythnos: 6.30am - 22.00pm
Penwythnosau: 8.00am - 18.00pm

Caffi
Yn ystod yr wythnos: 8.30am - 19.30pm
Penwythnosau: 8.30am - 16.00pm

Y Gampfa
Yn ystod yr wythnos: 6.30am - 21.00pm
Penwythnosau: 8.00am - 18.00pm

Pwll Nofio
Gweler y amserlen am fanylion llawn
Gweler amserlen pwll nofio dros wyliau'r Pasg yma

Dosbarthiadau Ffitrwydd
Gweler y amserlen am fanylion llawn

Ystafell Iechyd
Yn ystod yr wythnos: 9am - 21.00pm
Penwythnosau: 9am - 16.00pm

 Clwb Gwyliau Plant (Pasg)
Mae Clwb Actif yn ôl ar gyfer y Pasg, edrychwch ar ein amserlen yma

 CYFEIRIAD

AMSERAU AGOR DROS Y PASG

Canolfan Hamdden

Dydd Gwener 19 Ebrill: 8am - 4pm*

Dydd Sadwrn 20 Ebrill: 8am - 4pm*

Dydd Sul 21 Ebrill: AR GAU

Dydd Llun 22 Ebrill: 8am - 4pm*

*bydd y pwll nofio yn cau am 3.30pm

 

Oriau agor y gampfa a dosbarthiadau ffitrwydd dros y Pasg

Cliciwch yma i weld amserau agor y gampfa ac amserlen dosbarth ffitrwydd ar gyfer Gwyl Banc y Pasg

 

Clwb Gwyliau Plant (Pasg)
Mae Clwb Actif yn ôl ar gyfer y Pasg, edrychwch ar ein amserlen yma

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Heol Llansteffan
Sir Gaerfyrddin
SA31 3NQ
01267 224700

Cyfleusterau sydd Ar Gael

 • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf
 • Ystafell Beicio Rhithwir / Chwilbedlo
 • Stiwdio Ddawns
 • Ystafell Synrgy 360
 • Neuadd Chwaraeon (neuadd 8 cwrt Badminton)
 • Trac Athletau
 • Cae Astrotyrff â llifoleuadau yn yr awyr agored (maint llawn)
 • Neuadd Jiwdo
 • 2 Cwrt Sboncen wedi'u gwresogi
 • Prif bwll nofio 25m â chwe lôn
 • Pwll nofio bach / i ddysgwyr
 • Ystafell Iechyd - Sawna, Ystafell Stêm a Jacuzzi
 • Pentref newid a chawodydd y pwll nofio o'r radd flaenaf
 • Llecyn gwylwyr mawr (seddi ar gyfer 200 o bobl)
 • Ystafelloedd newid a loceri
 • Caffi
 • Ystafelloedd cynadledda ar gael i'w llogi