canolfan hamdden Caerfyrddin

ORIAU AGOR Y GANOLFAN

Dydd Llun - Dydd Gwener             6:30yb – 9:30yh

Dydd Sadwrn a Dydd Sul          8:00yb – 6:00yp

HYGYRCHEDD

Parcio

 • Baeau anabl x 10 nepell o'r brif fynedfa gyda chyrbau isel, croesfannau cerddwyr a phalmant cyffyrddol

Mynedfa / derbyniad

 • Drysau mynediad cwbl awtomatig yn arwain at y dderbynfa

Ystafelloedd newid a thoiledau

 • Ciwbiclau pwrpasol ar gyfer newid anabl ar gyfer defnyddwyr pyllau nofio x 3 gyda bariau cynnal, sedd gawod a meincio.
 • Ardaloedd newid eraill sy'n gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn
 • Cyfleusterau toiled anabl pwrpasol ar y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf
 • Pob botwm toiled a newid pwll gyda botymau galwadau brys i ofyn am gymorth
 • Cadeiriau cawod symudol ar gael

Cyfleusterau

 • Dau lifft teithwyr ar gael i gael mynediad i'r llawr cyntaf
 • Pob ardal yn gwbl hygyrch gydag arwynebau gwastad drwyddi draw
 • Pyllau nofio - teclynnau codi y gellir eu defnyddio mewn prif byllau a phyllau bach, y pwll sba a'r ciwbicl newidiol
 • Campfa - mae'r defnydd o'r offer yn dibynnu ar yr anabledd
  • Beic Llaw Sci Fit - mae'r sedd yn symudadwy a gellir ei disodli gan gadair olwyn
  • Pwli Addasadwy Deuol - gellir ei ddefnyddio gan ddefnyddiwr cadair olwyn
  • Treadmills - Mae breichiau'r treadmill yn caniatáu i rywun â phroblemau symudedd ddal gafael wrth gerdded

 CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Heol Llansteffan
Sir Gaerfyrddin
SA31 3NQ
01267 224700

Cyfleusterau sydd Ar Gael

 • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf
 • Prif bwll nofio 25m
 • Pwll nofio bach / i ddysgwyr
 • Stiwdio ddawns
 • Ystafell chwilbedlo
 • Neuadd chwaraeon
 • Cyrtiau sboncen
 • Oriel fawr y pwll nofio
 • Ystafelloedd newid (i nofwyr yn unig)
 • Caffi
 • Parcio am ddim
 • WiFi am ddim
 • Ystafell cyfarfod ar gael i'w llogi