canolfan hamdden Caerfyrddin

PRISIAU / YMUNO

AMSERLENNI

ORIAU AGOR

Canolfan Hamdden
Dydd Llun - Dydd Gwener: 6.30am - 22.00pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 8.00am - 18.00pm

Byddwch yn ymwybodol bod y prif gatiau i'r maes parcio yn cael eu cloi bob nos ar yr adegau canlynol;
Dydd Llun to Dydd Gwener- 22.30pm
Dydd Sadwrn 18.30pm
Dydd Sul- 20.00pm
Gwyl y Banc - 17.00pm

Caffi

Dydd Llun - Dydd Gwener: 8.30am - 19.30pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 8.30am - 16.00pm

Y Gampfa
Dydd Llun - Dydd Gwener: 6.30am - 21.00pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 8.00am - 18.00pm

Ystafell Iechyd

Dydd Llun - Dydd Gwener: 9.00am - 21.00pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 9.00am - 14.00pm

Oriau Agor Canolfan Chwarae

Dydd Llun: 10am - 6pm
Dydd Mawrth: 10am - 6pm
Dydd Mercher: 9.30am - 6pm
Dydd Iau: 9.30am - 6pm
Dydd Gwener:10am - 6pm
Dydd Sadwrn 9am - 4pm
Dydd Sul: 10am - 5pm

 CYFEIRIAD

(Os ydych chi'n defnyddio 'Sat Nav' efallai y bydd yn gwneud ichi droi i mewn ger Ysgol Uwchradd y Frenhines Elisabeth. Ewch ymlaen heibio'r Ysgol a bydd y Ganolfan Hamdden yn troi nesaf ar eich chwith)

Canolfan Hamdden Caerfyrddin
Heol Llansteffan
Sir Gaerfyrddin
SA31 3NQ
01267 224700

Cyfleusterau sydd Ar Gael

 • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf
 • Ystafell Beicio Rhithwir / Chwilbedlo
 • Stiwdio Ddawns
 • Ystafell Synrgy 360
 • Neuadd Chwaraeon (neuadd 8 cwrt Badminton)
 • Trac Athletau
 • Cae Astrotyrff â llifoleuadau yn yr awyr agored (maint llawn)
 • Neuadd Jiwdo
 • 2 Cwrt Sboncen wedi'u gwresogi
 • Prif bwll nofio 25m â chwe lôn
 • Pwll nofio bach / i ddysgwyr
 • Ystafell Iechyd - Sawna, Ystafell Stêm a Jacuzzi
 • Pentref newid a chawodydd y pwll nofio o'r radd flaenaf
 • Llecyn gwylwyr mawr (seddi ar gyfer 200 o bobl)
 • Ystafelloedd newid a loceri
 • Caffi
 • Ystafelloedd cynadledda ar gael i'w llogi