Dyffryn Aman

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
Stryd Marged
Rhydaman
SA18 2NP
01269 594517

 • Ystafell Ffitrwydd o'r radd flaenaf
 • Prif Bwll Nofio 25m
 • Pwll Nofio Bach / i Ddysgwyr
 • Stiwdio Ddawns
 • Neuadd Chwaraeon Dan Do
 • Trac Athletau
 • Astrotyrff
 • Cyrtiau Tenis
 • Oriel fawr y Pwll Nofio
 • Ystafelloedd Newid
 • Parcio am Ddim
 • WiFi am Ddim
 • Ystafelloedd Cyfarfod ar gael i'w llogi
 • Rheseli beiciau safonol a lloches gwefru Ebike

Oriau Agor y Ganolfan

Yn yr wythnos (Llun i Gwener)        06:30 – 21:30

Penwythnosau (Sadwrn a Sul)        08:00 – 16:00

******

Hygyrchedd

Parcio

 • 3 x bae parcio anabl, yn union o flaen y prif ddrysau
 • Lloches rheseli beiciau safonol a gwefru Ebike

Mynedfa / derbyniad

 • Mae lifft platfform wrth y fynedfa sy'n mynd â chi i fyny i'r dderbynfa

Ystafelloedd newid a thoiledau

 • Mae yna ystafelloedd newid annibynnol sy'n cynnwys cawod a sedd, a gwely / wal ar ei ben ei hun
 • Toiled ar ei ben ei hun yn y cyntedd

Cyfleusterau

 • Pyllau Nofio - Hoist codi y gellir ei ddefnyddio yn y brif pwll a'r pwll bach 
 • Arwyneb gwastad o'r dderbynfa i'r gampfa, ystafelloedd newid ac i'r pwll nofio
 • Campfa - mae'r defnydd o'r offer yn dibynnu ar yr anabledd
  • Beic Llaw Sci Fit - mae'r sedd yn symudadwy a gellir ei disodli gan gadair olwyn
  • Pwli Addasadwy Deuol - gellir ei ddefnyddio gan ddefnyddiwr cadair olwyn
  • Treamills - Mae breichiau'r treadmill yn caniatáu i rywun â phroblemau symudedd ddal gafael wrth gerdded