Canolfan hamdden 
Dyffryn Aman

ORIAU AGOR

ORIAU AGOR Y GANOLFAN

Dydd Llun - Dydd Gwener             6:30yb – 9:30yh

Dydd Sadwrn a Dydd Sul          8:00yb – 4:00yp

CYFLEUSTERAU AWYR AGORED

Statws Cae AstroTyrff

- Ar agor am archebion (hyd at 6 person o 6 aelwyd)

- Ar agor am archebion gan clybiau

Mae pob un o'r uchod yn ddarostyngedig i reoliadau Llywodraeth Cymru a Chanllawiau Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol a chanllawiau ar niferoedd, pellter cymdeithasol a gweithgaredd.

CLICIWCH YMA I ARCHEBU

Sesiynau sydd ar gael:

Nos Lun, Mercher a Thursday Iau fesul hanner y cae am 1 awr @ £36.00

16.00-17.00

17.30-18.30

Bore Sadwrn:

09.00-10.00

10.30-11.30

Os hoffech archebu sesiwn Astrotyrff y tu allan i'r amseroedd hyn, e-bostiwch actif@carmarthenshire.gov.uk

I gael rhestr lawn o gyfleusterau awyr agored Canolfannau Hamdden Actif, cliciwch yma

I gael rhestr lawn o holl wasanaethau Cyngor Sir Caerfyrddin sydd ar agor, ar gau neu sydd â chyfyngiadau ar waith, cliciwch yma

 HYGYRCHEDD

Parcio

 • 3 x bae parcio anabl, yn union o flaen y prif ddrysau

Mynedfa / derbyniad

 • Mae lifft platfform wrth y fynedfa sy'n mynd â chi i fyny i'r dderbynfa

Ystafelloedd newid a thoiledau

 • Mae yna ystafelloedd newid annibynnol sy'n cynnwys cawod a sedd, a gwely / wal ar ei ben ei hun
 • Toiled ar ei ben ei hun yn y cyntedd

Cyfleusterau

 • Pyllau Nofio - Hoist codi y gellir ei ddefnyddio yn y brif pwll a'r pwll bach 
 • Arwyneb gwastad o'r dderbynfa i'r gampfa, ystafelloedd newid ac i'r pwll nofio
 • Campfa - mae'r defnydd o'r offer yn dibynnu ar yr anabledd
  • Beic Llaw Sci Fit - mae'r sedd yn symudadwy a gellir ei disodli gan gadair olwyn
  • Pwli Addasadwy Deuol - gellir ei ddefnyddio gan ddefnyddiwr cadair olwyn
  • Treamills - Mae breichiau'r treadmill yn caniatáu i rywun â phroblemau symudedd ddal gafael wrth gerdded

 CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
Stryd Marged
Rhydaman
SA18 2NP
01269 594517

Cyfleusterau sydd Ar Gael

 • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf
 • Prif bwll nofio 25m
 • Pwll nofio bach / i ddysgwyr
 • Stiwdio ddawns
 • Neuadd chwaraeon
 • Oriel fawr y pwll nofio
 • Ystafelloedd newid (i nofwyr yn unig)
 • Parcio am ddim
 • WiFi am ddim
 • Ystafell cyfarfod ar gael i'w llogi