Canolfan hamdden 
Dyffryn Aman

******

Rydym yn gwerthfawrogi  yr holl adborth a roesoch i ni am gyflwr gwael y cyfleusterau newid, a byddwch yn falch o glywed ein bod yn mynd i'w hadnewyddu'n llwyr.  Fel y byddech yn disgwyl gyda phrosiect o'r fath, bydd hyn yn tarfu ar wasanaethau.

Rydym yn disgwyl y bydd y rhaglen waith yn para 21 wythnos o 5 Awst 2019. Rydym yn ymddiheuro'n ddiffuant am y tarfu fydd ar wasanaethau dros y cyfnod hwn ac yn gobeithio y byddwch yn gweld bod y cyfleusterau newydd yn werth aros amdanynt!

******

ORIAU AGOR:

Canolfan Hamdden

Dydd Llun: 6.30am - 22.00pm
Dydd Mawrth: 6.30am - 22.00pm
Dydd Mercher: 6.30am - 22.00pm
Dydd Iau: 6.30am - 22.00pm
Dydd Gwener: 6.30am - 21.00pm

Penwythnosau: 8.00am - 16.00pm

Y Gampfa
Yn ystod yr wythnos: 6.30am - 21.00pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 8.00am - 16.00pm

Pwll Nofio
Gweler yr amserlen am fanylion llawn

Dosbarthiadau Ffitrwydd
Gweler yr amserlen am fanylion

 CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
Stryd Marged
Rhydaman
SA18 2NP
01269 594517

Cyfleusterau sydd Ar Gael

  • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf
  • Stiwdio Ddawns
  • Sports Hall (4 court Badminton hall)
  • Trac Athletau
  • Cae Astrotyrff â llifoleuadau yn yr awyr agored (maint llawn)
  • Prif bwll nofio 25m â pum lôn
  • Pwll nofio bach / i ddysgwyr
  • Ystafelloedd newid a loceri
  • Ystafelloedd cyfarfod y gellir eu llogi