Canolfan hamdden 
Dyffryn Aman

******

Cyfleuster newid newydd a gwell

Rydym yn gwerthfawrogi  yr holl adborth a roesoch i ni am gyflwr gwael y cyfleusterau newid, a byddwch yn falch o glywed ein bod yn mynd i'w hadnewyddu'n llwyr.  Fel y byddech yn disgwyl gyda phrosiect o'r fath, bydd hyn yn tarfu ar wasanaethau.

Rydym yn disgwyl y bydd y rhaglen waith yn para 21 wythnos o 5 Awst 2019. Rydym yn ymddiheuro'n ddiffuant am y tarfu fydd ar wasanaethau dros y cyfnod hwn ac yn gobeithio y byddwch yn gweld bod y cyfleusterau newydd yn werth aros amdanynt!

******

Datblygiadau arfaethedig ychwanegol yng Nghanolfan Dyffryn Aman

Yn ogystal ag ystafelloedd newid newydd rydym hefyd wedi cynnig datblygiad i adeiladu cae pob tywydd artiffisial, uwchraddio y trac rhedeg gyda arwyneb synthetig a darparu meysydd parcio ychwanegol y tu ôl i Ganolfan Hamdden Dyffryn Aman. Cliciwch yma i weld y ddogfen caniatâd cynllunio ar gyfer y gwaith hwn.

ORIAU AGOR:

Canolfan Hamdden

Dydd Llun - Dydd Iau: 6.30am - 22.00pm
Dydd Gwener: 6.30am - 21.00pm
Penwythnosau: 8.00am - 16.00pm

Y Gampfa
Dydd Llun - Dydd Iau: 6.30am - 22.00pm
Dydd Gwener: 6.30am - 21.00pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 8.00am - 16.00pm

Pwll Nofio
Gweler yr amserlen am fanylion llawn

Dosbarthiadau Ffitrwydd
Gweler yr amserlen am fanylion

AMSERAU AGOR DROS Y NADOLIG

Dydd Mawrth 24 Rhagfyr (Noswyl Nadolig): 8.00am - 4pm

Dydd Mercher 25 Rhagfyr: Dydd Nadolig- AR GAU

Dydd Iau 26 Rhagfyr: Gŵyl San Steffan - AR GAU

Dydd Gwener 27 Rhagfyr: 8am - 4pm

Dydd Sadwrn 28 Rhagfyr: 8am - 4pm

Dydd Sul 29 Rhagfyr: 8am - 4pm

Dydd Llun 30 Rhagfyr: 8am - 4pm

Dydd Mawrth 31 Rhagfyr: 8am - 4pm

Dydd Mercher 1 Ionawr: AR GAU

Dydd Iau 2 Ionawr: Diwrnod Arferol (6.30am - 10.00pm)

 Oriau arferol o ddydd Iau 2 Ionawr ymlaen

 

 CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
Stryd Marged
Rhydaman
SA18 2NP
01269 594517

Cyfleusterau sydd Ar Gael

  • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf
  • Stiwdio Ddawns
  • Sports Hall (4 court Badminton hall)
  • Trac Athletau
  • Cae Astrotyrff â llifoleuadau yn yr awyr agored (maint llawn)
  • Prif bwll nofio 25m â pum lôn
  • Pwll nofio bach / i ddysgwyr
  • Ystafelloedd newid a loceri
  • Ystafelloedd cyfarfod y gellir eu llogi