Dyffryn Aman

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
Stryd Marged
Rhydaman
SA18 2NP
01269 594517

 • Ystafell Ffitrwydd o'r radd flaenaf
 • Prif Bwll Nofio 25m
 • Pwll Nofio Bach / i Ddysgwyr
 • Stiwdio Ddawns
 • Neuadd Chwaraeon Dan Do
 • Trac Athletau
 • Astrotyrff
 • Cyrtiau Tenis
 • Oriel fawr y Pwll Nofio
 • Ystafelloedd Newid
 • Parcio am Ddim
 • WiFi am Ddim
 • Ystafelloedd Cyfarfod ar gael i'w llogi
 • Rheseli beiciau safonol a lloches gwefru Ebike

Oriau Agor y Ganolfan

Yn yr wythnos (Llun i Gwener)        06:30 – 21:30

Penwythnosau (Sadwrn a Sul)        08:00 – 16:00

******

Bydd rhai newidiadau y penwythnos hwn (Ebrill 6ed – 7fed) a amlinellir isod:

* Diweddariad cwsmeriaid Dydd Sadwrn 6ed Ebrill 2024*

- Bydd y paratoi ar gyfer digwyddiad dydd Sul yn dechrau amser cinio ddydd Sadwrn. O ganlyniad, bydd llai o leoedd parcio a rhwystrau wedi'u gosod (ger y fynedfa ffordd).

- Mae disgwyl i’r maes parcio fod ychydig yn brysurach rhwng 14:30 a 16:00 wrth i rai o’r cystadleuwyr ymweld i gasglu eu pecynnau rasio.

- Bydd cyfleusterau y ganolfan hamdden yn gweithredu fel arfer.

Dydd Sul, 7fed Ebrill 2024*

- Bydd maes parcio'r Ganolfan Hamdden ar gau yn rhwng 06:30 - 11:00 (tua)

- Bydd y ddau Bwll Nofio ar gau fore Sul ac yn ail-agor i'r cyhoedd am 13:00.

- Bydd dosbarthiadau campfa a ffitrwydd yn gweithredu fel arfer (sesiynau campfa bob 15 munud o 08:00 ymlaen) ond nodwch na fydd y maes parcio ar gael tan tua 11:00. Gellir dod o hyd i leoedd parcio eraill ym maes parcio tref Stryd Marged yn ystod y digwyddiad, 5 munud i ffwrdd.

Hygyrchedd

Parcio

 • 3 x bae parcio anabl, yn union o flaen y prif ddrysau
 • Lloches rheseli beiciau safonol a gwefru Ebike

Mynedfa / derbyniad

 • Mae lifft platfform wrth y fynedfa sy'n mynd â chi i fyny i'r dderbynfa

Ystafelloedd newid a thoiledau

 • Mae yna ystafelloedd newid annibynnol sy'n cynnwys cawod a sedd, a gwely / wal ar ei ben ei hun
 • Toiled ar ei ben ei hun yn y cyntedd

Cyfleusterau

 • Pyllau Nofio - Hoist codi y gellir ei ddefnyddio yn y brif pwll a'r pwll bach 
 • Arwyneb gwastad o'r dderbynfa i'r gampfa, ystafelloedd newid ac i'r pwll nofio
 • Campfa - mae'r defnydd o'r offer yn dibynnu ar yr anabledd
  • Beic Llaw Sci Fit - mae'r sedd yn symudadwy a gellir ei disodli gan gadair olwyn
  • Pwli Addasadwy Deuol - gellir ei ddefnyddio gan ddefnyddiwr cadair olwyn
  • Treamills - Mae breichiau'r treadmill yn caniatáu i rywun â phroblemau symudedd ddal gafael wrth gerdded