Canolfan hamdden 
Dyffryn Aman

******

HYSBYSIAD CWSMERIAID

DYDD SUL 14 EBRILL 2019

Bydd y prif bwll nofio ar gau o 9am - 1.00pm ddydd Sul 14 Ebrill oherwydd digwyddiad triathlon

******

ORIAU AGOR:

Canolfan Hamdden

Dydd Llun: 7.00am - 21.00pm
Dydd Mawrth: 6.30am - 21.00pm
Dydd Mercher: 7.00am - 21.00pm
Dydd Iau: 6.30am - 21.00pm
Dydd Gwener: 7.00am - 21.00pm

Penwythnosau: 9.00am - 16.00pm

Y Gampfa
Yn ystod yr wythnos: 6.30am - 21.00pm (Dydd Mawrth a Dydd Iau) a 7.00am - 21.00pm (Dydd Llun, Dydd Mercher a Dydd Gwener)

Penwythnosau: 9.00am - 16.00pm

Pwll Nofio
Gweler yr amserlen am fanylion llawn
Gweler ein amserlen pwll dros wyliau'r Pasg yma

Dosbarthiadau Ffitrwydd
Gweler yr amserlen am fanylion

AMSERAU AGOR DROS Y PASG

Canolfan Hamdden

Dydd Gwener 19 Ebrill: 8am - 4pm

Dydd Sadwrn 20 Ebrill: 9am - 4pm

Dydd Sul 21 Ebrill: AR GAU

Dydd Llun 22 Ebrill: 8am - 4pm

 

Oriau agor y gampfa a dosbarthiadau ffitrwydd dros y Pasg

Cliciwch yma i weld amserau agor y gampfa ac amserlen dosbarth ffitrwydd ar gyfer Gwyl Banc y Pasg

 

Clwb Gwyliau Plant (Pasg)
Mae Clwb Actif yn ôl ar gyfer y Pasg, edrychwch ar ein amserlen yma

 CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
Stryd Marged
Rhydaman
SA18 2NP
01269 594517

Cyfleusterau sydd Ar Gael

  • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf
  • Stiwdio Ddawns
  • Sports Hall (4 court Badminton hall)
  • Trac Athletau
  • Cae Astrotyrff â llifoleuadau yn yr awyr agored (maint llawn)
  • Prif bwll nofio 25m â pum lôn
  • Pwll nofio bach / i ddysgwyr
  • Ystafelloedd newid a loceri
  • Ystafelloedd cyfarfod y gellir eu llogi