Canolfan hamdden 
Dyffryn Aman

******

Rydym yn gwerthfawrogi  yr holl adborth a roesoch i ni am gyflwr gwael y cyfleusterau newid, a byddwch yn falch o glywed ein bod yn mynd i'w hadnewyddu'n llwyr.  Fel y byddech yn disgwyl gyda phrosiect o'r fath, bydd hyn yn tarfu ar wasanaethau.

Mae’n rhaid cau dros dro a bydd y ddau bwll nofio ar gau i'r cyhoedd o 5 Awst tan 20 Awst ac yn ail-agor ar 21 Awst. 

Bydd y cwsmeriaid yn gallu defnyddio cawodydd ar ochr y pwll a bydd cyfleuster newid dros dro ar gael mewn cabanau symudol o 21 Awst ymlaen.

Rydym yn disgwyl y bydd y rhaglen waith yn para 21 wythnos o 5 Awst 2019. Rydym yn ymddiheuro'n ddiffuant am y tarfu fydd ar wasanaethau dros y cyfnod hwn ac yn gobeithio y byddwch yn gweld bod y cyfleusterau newydd yn werth aros amdanynt!

******

ORIAU AGOR:

Canolfan Hamdden

Dydd Llun: 6.30am - 22.00pm
Dydd Mawrth: 6.30am - 22.00pm
Dydd Mercher: 6.30am - 22.00pm
Dydd Iau: 6.30am - 22.00pm
Dydd Gwener: 6.30am - 21.00pm

Penwythnosau: 8.00am - 16.00pm

Y Gampfa
Yn ystod yr wythnos: 6.30am - 21.00pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 8.00am - 16.00pm

Pwll Nofio
Gweler yr amserlen am fanylion llawn

Dosbarthiadau Ffitrwydd
Gweler yr amserlen am fanylion

AMSERAU AGOR
GWYL Y BANC MIS AWST

Canolfan Hamdden - Dydd Llun 26 Awst 2019
8am - 4pm

Pyllau Nofio - Dydd Llun 26 Awst
8am - 9am Nofio mewn Lonydd
9am - 10am Gwersi Nofio
10am - 11am Nofio hamdden i'r cyhoedd
11am - 4pm Nofio i'r Teulu

Gampfa a dosbarthiadau ffitrwydd - Dydd Llun 26 Awst
Gampfa ar agor o 8am - 4pm
9.30am HIIT yn y gampfa

 

Oriau arferol o ddydd Mawrth 27 Awst ymlaen

 

 CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
Stryd Marged
Rhydaman
SA18 2NP
01269 594517

Cyfleusterau sydd Ar Gael

  • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf
  • Stiwdio Ddawns
  • Sports Hall (4 court Badminton hall)
  • Trac Athletau
  • Cae Astrotyrff â llifoleuadau yn yr awyr agored (maint llawn)
  • Prif bwll nofio 25m â pum lôn
  • Pwll nofio bach / i ddysgwyr
  • Ystafelloedd newid a loceri
  • Ystafelloedd cyfarfod y gellir eu llogi