Canolfan hamdden 
Dyffryn Aman

******

HYSBYSIAD CWSMERIAID

DYDD IAU 16 MAI 2019

Bydd y pyllau nofio ar gau i'r cyhoedd o 12.30pm - 3.30pm ar dydd Iau 16 Mai oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol.

******

ORIAU AGOR:

Canolfan Hamdden

Dydd Llun: 6.30am - 22.00pm
Dydd Mawrth: 6.30am - 22.00pm
Dydd Mercher: 6.30am - 22.00pm
Dydd Iau: 6.30am - 22.00pm
Dydd Gwener: 6.30am - 21.00pm

Penwythnosau: 8.00am - 16.00pm

Y Gampfa
Yn ystod yr wythnos: 6.30am - 21.00pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 8.00am - 16.00pm

Pwll Nofio
Gweler yr amserlen am fanylion llawn

Dosbarthiadau Ffitrwydd
Gweler yr amserlen am fanylion

 CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman
Stryd Marged
Rhydaman
SA18 2NP
01269 594517

Cyfleusterau sydd Ar Gael

  • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf
  • Stiwdio Ddawns
  • Sports Hall (4 court Badminton hall)
  • Trac Athletau
  • Cae Astrotyrff â llifoleuadau yn yr awyr agored (maint llawn)
  • Prif bwll nofio 25m â pum lôn
  • Pwll nofio bach / i ddysgwyr
  • Ystafelloedd newid a loceri
  • Ystafelloedd cyfarfod y gellir eu llogi