Castell Newydd Emlyn

Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn
Castell Newydd Emlyn
Sir Gaerfyrddin
SA38 9LN
01267 224700

 • Ystafell Ffitrwydd o'r radd flaenaf
 • Ystafell Chwilbedlo
 • Cyrtiau Sboncen
 • Parcio am DIM
 • WiFi am Ddim
 • Sawna
 • Pwll Nofio 25m (Gall aelodau canolfan hamdden Castell Newydd Emlyn gael mynediad i Bwll Cymunedol Castell Newydd Emlyn fel rhan o'u haelodaeth)

Oriau Agor y Ganolfan

Yn yr wythnos (Llun i Gwener)        07:30 – 21:00

Penwythnosau (Sadwrn a Sul)        07:30 – 14:00

******

Oherwydd amgylchiadau annisgwyl, ni fydd y maes parcio isaf yng Nghanolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn ar gael i'w ddefnyddio oherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol. Amcangyfrifir y bydd y gwaith yn cymryd tua 5 wythnos i'w gwblhau.

Pwrpas y gwaith hwn yw cynyddu’r cyfleusterau parcio presennol yng Nghanolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn, Ysgol Gyfun Emlyn, a’r Pwll Nofio, felly er y gallai fod rhywfaint o darfu dros dro i’n cwsmeriaid, bydd y prosiect hwn yn cyflawni cynnydd sylweddol yn y gofod maes parcio, ar hyd gydag amgylchedd mwy diogel a mwy cyfforddus wrth symud ymlaen.

Sylwch, yn ystod y cyfnod hwn o waith, bydd Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn yn parhau ar agor a'r holl gyfleusterau ar gael.

Hoffai Chwaraeon a Hamdden Actif estyn eu hymddiheuriadau diffuant am unrhyw anghyfleustra y gallai'r gwaith hwn ei gael ar eich presenoldeb yn y ganolfan.

Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn

Hygyrchedd

Parcio

 • Baeau dynodedig anabl x 4 nepell o'r brif fynedfa
 • Lloches rheseli beiciau safonol

Mynedfa / derbyniad

 • Mynediad drws dwbl i'r cyfleuster

Ystafelloedd newid a thoiledau

 • Ardaloedd newid sy'n gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn
 • Toiled anabl pwrpasol ar y llawr gwaelod gyda chiwbiclau mynediad i'r anabl yn y ddwy ystafell newid
 • Pibellau cawod symudadwy yn yr ystafelloedd newid er mwyn cael cawod yn hawdd

Cyfleusterau

 • Mae'r holl weithgareddau sydd ar gael wedi'u lleoli ar y llawr gwaelod ac ardaloedd sy'n gwbl hygyrch gydag arwynebau gwastad drwyddi draw
 • Campfa - mae'r defnydd o'r offer yn dibynnu ar yr anabledd
  • Beic Llaw Sci Fit - mae'r sedd yn symudadwy a gellir ei disodli gan gadair olwyn
  • Pwli Addasadwy Deuol - gellir ei ddefnyddio gan ddefnyddiwr cadair olwyn
  • Treadmills - Mae breichiau'r treadmill yn caniatáu i rywun â phroblemau symudedd ddal gafael wrth gerdded