Canolfan Hamdden
castell newydd emlyn 

ORIAU AGOR Y GANOLFAN

Dydd Llun - Dydd Gwener             7:30yb – 9:30yh

Dydd Sadwrn a Dydd Sul          7:30yb – 2:00yp

HYGYRCHEDD

Parcio

 • Baeau dynodedig anabl x 4 nepell o'r brif fynedfa

Mynedfa / derbyniad

 • Mynediad drws dwbl i'r cyfleuster

Ystafelloedd newid a thoiledau

 • Ardaloedd newid sy'n gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn
 • Toiled anabl pwrpasol ar y llawr gwaelod gyda chiwbiclau mynediad i'r anabl yn y ddwy ystafell newid
 • Pibellau cawod symudadwy yn yr ystafelloedd newid er mwyn cael cawod yn hawdd

Cyfleusterau

 • Mae'r holl weithgareddau sydd ar gael wedi'u lleoli ar y llawr gwaelod ac ardaloedd sy'n gwbl hygyrch gydag arwynebau gwastad drwyddi draw
 • Campfa - mae'r defnydd o'r offer yn dibynnu ar yr anabledd
  • Beic Llaw Sci Fit - mae'r sedd yn symudadwy a gellir ei disodli gan gadair olwyn
  • Pwli Addasadwy Deuol - gellir ei ddefnyddio gan ddefnyddiwr cadair olwyn
  • Treadmills - Mae breichiau'r treadmill yn caniatáu i rywun â phroblemau symudedd ddal gafael wrth gerdded

CYFEIRIAD

Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn
Castell Newydd Emlyn
Sir Gaerfyrddin
SA38 9LN
01267 224731

Cyfleusterau sydd Ar Gael

 • Ystafell ffitrwydd o'r radd flaenaf
 • Ystafell chwilbedlo
 • Cyrtiau sboncen
 • Parcio am ddim
 • WiFi am ddim