Sanclêr

Canolfan Hamdden Sanclêr
Heol yr Orsaf
Sanclêr
SA33 4BT
01267 224778

 • Ystafell Ffitrwydd o'r radd flaenaf
 • Ystafell Chwilbedlo
 • Neuadd Chwaraeon Dan Do
 • Cyrtiau Sboncen a Badminton
 • Parcio am Ddim
 • WiFi am Ddim

ORIAU AGOR Y GANOLFAN

Yn yr wythnos (Llun i Gwener)        07:30 – 21:30

Penwythnosau (Sadwrn a Sul)        07:30 – 14:00

******

ORIAU AGOR Y NADOLIG A'R FLWYDDYN NEWYDD

Noswyl Nadolig (24ain Rhagfyr)      08:00 – 12:00

Dydd Nadolig a Dydd San Steffan         AR GAU

Dydd Mawrth 27ain Rhagfyr         08:00 – 12:00

Dydd Mercher 28ain Rhagfyr        08:00 – 16:00

Dydd Iau 29ain Rhagfyr        08:00 – 16:00

Dydd Gwener 30ain Rhagfyr        08:00 – 16:00

Nos Galan (31ain Rhagfyr)        08:00 – 12:00

Dydd Calan a 2ail Ionawr     AR GAU

Dydd Mawrth 3ydd Ionawr        07:30 – 21:30

HYGYRCHEDD

Parcio

 • Baeau dynodedig anabl x 2 yn union y tu allan i'r brif fynedfa
 • Lloches rheseli beiciau safonol

Mynedfa / derbyniad

 • Drws mynediad cwbl awtomatig yn arwain at y dderbynfa

Ystafelloedd newid a thoiledau

 • Ardaloedd newid anabl pwrpasol x 2 gyda bariau cynnal, sedd gawod a meincio.
 • Ardaloedd newid eraill sy'n gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn
 • Cyfleusterau toiled anabl pwrpasol yn y dderbynfa a'r ystafelloedd newid

Cyfleusterau

 • Mae'r holl weithgareddau sydd ar gael wedi'u lleoli ar y llawr gwaelod ac ardaloedd sy'n gwbl hygyrch gydag arwynebau gwastad drwyddi draw
 • Campfa - mae'r defnydd o'r offer yn dibynnu ar yr anabledd
  • Beic Llaw Sci Fit - mae'r sedd yn symudadwy a gellir ei disodli gan gadair olwyn
  • Pwli Addasadwy Deuol - gellir ei ddefnyddio gan ddefnyddiwr cadair olwyn
  • Treadmills - Mae breichiau'r treadmill yn caniatáu i rywun â phroblemau symudedd ddal gafael wrth gerdded

CYFEIRIAD