Her Tim Corfforaethol 'Front Runner Events'

11/06/2024

Her Tim Corfforaethol 'Front Runner Events' 2024

Mae staff ac aelodau Chwaraeon a Hamdden Actif wedi bod yn cymryd rhan mewn tri digwyddiad 'Front Runner Events' dros y misoedd diwethaf.

Unwaith eto, cofrestrodd Actif ar gyfer yr Her Tîm Corfforaethol eleni. Roedd yr her tîm yn croesawu busnesau a sefydliadau ar draws y rhanbarthau i gymryd rhan, gan roi cyfle i ddod â chydweithwyr at ei gilydd i greu ychydig o gystadleuaeth iach rhwng y tîm ac eraill a gymerodd ran.

Y tair ras dan sylw oedd...

  • Hanner Marathon Llanelli - Meysydd Gŵyl (Chwefror 2024)
  • Hanner Marathon Mawr Cymru - Parc Gwledig Pen-bre (Mawrth 2024)
  • Hanner Marathon Prifysgol Abertawe - Canol y Ddinas (Mehefin 2024)

Da iawn i bawb a gynrychiolodd Actif, dros ugain o unigolion i gyd.

Hanner Marathon Llanelli - 25 Chwefror 2024

Hanner Marathon Mawr Cymru - 17 Mawrth 2024

Hanner Marathon Prifysgol Abertawe - 9 Mehefin 2024