Film a Nofio – The Little Mermaid (2023)

19/02/2024

Film a Nofio – The Little Mermaid (2023)

Bwciwch unwaith, a mwynhewch ddwywaith! Gydag ein sesiwn Ffilm a Nofia bydd llond prynhawn o hŵyl i’r teulu i edrych ymlaen at ar Dydd Sadwrn 9fed Mawrth.

Mwynhewch ddangosiad o ffilm newydd Little Mermaid yn y Ffwrnes Llanelli cyn mynd i Ganolfan Hamdden Llanelli am awr llawn cyffro ar y pwll chwyddadwy.

£8.50 y tocyn am y 2 weithgaredd

11yb film a 2yp nofio neu 11yb film a 3yp nofio