Diwrnod Agored yng Nghanolfan Hamdden Sancler

20/03/2024

Marciwch eich calendr ar gyfer 30ain Mawrth

Ymunwch â ni am ddiwrnod llawn gweithgareddau AM DDIM - Dydd Sadwrn 30ain Mawrth rhwng 8yb a 4yp a fydd yn cadw'r teulu cyfan yn actif ac yn ddifyr.

Dyma'r trydydd diwrnod agored i'w gynnal yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Dyma’ch cyfle i brofi popeth sydd gan Ganolfan Hamdden Sancler i’w gynnig, gan gynnwys:

  • Offer Gwynt
  • Gweithgareddau Chwaraeon Iau
  • Celf a Chrefft
  • Chwaraeon Raced Cymysg
  • Ystafell Synhwyraidd
  • Clybiau Cymunedol
  • Dosbarthiadau Ffitrwydd
  • Sesiynau yn y gampfa

Nid oes angen archebu lle ymlaen llaw.

Ymunwch ar y diwrnod gydag aelodaeth debyd uniongyrchol a dim angen talu ffi ymuno, gan arbed dros £20 i chi.

Amserlen Diwrnod Agored - Mawrth 2024

(Neuadd Chwaraeon) Offer Gwynt

09:00 - 09:30: Offer Gwynt

09:30 - 10:00: Offer Gwynt

10:00 - 10:30: Offer Gwynt

10:30 - 11:00: Offer Gwynt

11:00 - 11:30: Offer Gwynt

11:30 - 12:00: Offer Gwynt

12:00 - 12:30: Offer Gwynt

12:30 - 13:00: Offer Gwynt

13:00 - 13:30: Offer Gwynt

13:30 - 14:00: Offer Gwynt

(Neuadd Chwaraeon) Gweithgareddau Iau

09:00 - 09:30: Aml Sgiliau

10:00 - 10:30: Beiciau Balans

11:00 - 11:30: Aml Sgiliau

13:00 - 13:30: Beiciau Balans

(Neuadd Chwaraeon) Badminton a Chwaraeon Raced Cymysg

14:00 - 16:00: Hyfforddi Badminton a Chwaraeon Raced Cymysg

(Ystafell Ffitrwydd) Ffitrwydd

09:00 - 09:30: Taith Gampfa / Sefydlu

10:00 - 10:30: Dysgu i godi

11:00 - 11:30: Ffitrwydd / Profion Iechyd

12:00 - 12:30: Dysgu i godi

13:00 - 13:30: Taith Gampfa / Sefydlu

14:00 - 14:30: Ffitrwydd / Profion Iechyd

15:00 - 15:30: Dysgu i godi

(Stiwdio Aml Bwrpas) Dosbarthiadau Ffitrwydd

08:00 - 08:45: Coach By Colour

09:00 - 09:30: Aerobeg

09:45 - 10:15: Dawns Iau

10:30 - 11:00: Ioga Cadair

11:15 - 11:45: Coesau, Penolau a Boliau

12:00 - 12:30: Aerobeg

12:45 - 13:30: Ioga

(Stiwdio Aml Bwpras) Ystafell Synhwyraidd

14:00 - 16:00: Ystafell Synhwyraidd

(Cwrt Sboncen) Hyfforddi Sboncen

08:00 - 11:30: Hyfforddi Sboncen

(Ystafell Meithrin) Celf a Chrefft

09:00 - 09:30: Celf a Chrefft

09:30 - 10:00: Celf a Chrefft

10:00 - 10:30: Celf a Chrefft

10:30 - 11:00: Celf a Chrefft

11:00 - 11:30: Celf a Chrefft

11:30 - 12:00: Celf a Chrefft

12:00 - 12:30: Celf a Chrefft

12:30 - 13:00: Celf a Chrefft

13:00 - 13:30: Celf a Chrefft

13:30 - 14:00: Celf a Chrefft

14:00 - 14:30: Celf a Chrefft

14:30 - 15:00: Celf a Chrefft

15:00 - 15:30: Celf a Chrefft

15:30 - 16:00: Celf a Chrefft

(MUGA) Clybiau Cymunedol

08:30 - 09:00: Tim Pel-droed Sancler

09:00 - 09:30: Clwb Rygbi Hendy-Gwyn ar Daf

celf a chrefft
sancler 2