01/08/2023

Paratowch ar gyfer ein cynnig Atgyfeirio Ffrind newydd anhygoel!

Rydym wrth ein bodd yn cyflwyno hyrwyddiad sy'n gadael i chi a'ch ffrindiau fwynhau arbedion anhygoel.

Am bob ffrind y byddwch yn cyfeirio ato, byddwn yn eich gwobrwyo â £5 oddi ar eich aelodaeth fisol, a'r rhan orau? Nid oes cyfyngiad ar faint y gallwch ei arbed!

Hefyd nid yw'ch ffrind yn talu unrhyw ffi ymuno, gan arbed hyd at £30 iddo.

Mae gweithio allan gyda ffrindiau yn helpu i'ch cadw'n llawn cymhelliant ac mae ymarfer corff gyda'ch gilydd yn fwy o hwyl.

Peidiwch ag aros - dechreuwch gyfeirio heddiw a datgloi arbedion diddiwedd!

Telerau ac Amodau

Gyfeirio ffrind cynnig £5 -  Telerau ac Amodau

  1. Rhaid i aelodau sy'n cyfeirio eu ffrind / aelod o'i theulu at Actif wneud hynny drwy Ap Actif (sydd ar gael ar Apple / Android)
  2. Rhaid i berson sy’n cyfeirio fod yn talu debyd uniongyrchol misol i dderbyn disgownt o £5.
  3. Rhaid i ffrind/ teulu o’r person sy’n cyfeirio cofrestru ar gyfer aelodaeth debyd uniongyrchol misol i fod yn gymwys ar gyfer y cynnig.
  4. Os bydd ffrind/teulu yn ymuno rhwng y 1af a'r 19eg o’r mis bydd disgownt o £5 yn dod oddi ar ddebyd uniongyrchol misol nesaf yr aelod. Ar ôl y 19eg bydd y disgownt hwn yn dod oddi ar ddebyd uniongyrchol y mis nesaf sy'n dilyn.
  5. Os yw ffrind/teulu yn cofrestru ar ôl y 30ain o’r mis nid yw'r aelod yn gymwys ar gyfer y cynnig.
  6. Mae ffrind/teulu sy'n llenwi’r ffurflen gyfeirio yn cytuno i bolisi preifatrwydd Cyngor Sir Caerfyrddin.
  7. Mae’r ffrind/teulu sy'n cofrestru yn gymwys i gael disgownt llawn ar unrhyw ffi ymuno, rhaid iddyn nhw gofrestru ar y safle neu dros y ffôn.