Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn - Diweddaraf Aelod 02.03.24

02/03/2024

Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn - Diweddaraf Aelod 02.03.24

Oherwydd datblygiadau pellach gydag adnewyddu meysydd parcio a chyfyngiadau cysylltiedig yng Nghanolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn, bu'n rhaid gosod rheolaethau pellach i gyfyngu ar fynediad aelodau a defnydd o'r cyfleusterau parcio ceir.

‌Bydd gan Ysgol Gyfun Emlyn ddefnydd unigryw o'r mannau parcio uchaf ar gyfer staff addysgu, ynghyd â throsglwyddiadau bws i ddisgyblion i'r ysgol ac oddi yno. Bydd hyn yn golygu na fydd aelodau'n cael mynediad i'r cyfleusterau parcio rhwng; 07:30-16:30 (Dydd Llun i Ddydd Gwener). Fel y soniwyd eisoes, amcangyfrifir mai pedair wythnos yw'r cyfnod cynnal a chadw (yn dibynnu ar gynnydd, efallai y bydd y cyfyngiad hwn yn llacio yn ystod Gwyliau Ysgol y Pasg).

‌‌‌Diben y gwaith hwn yw cynyddu’r cyfleusterau parcio presennol yng Nghanolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn, Ysgol Gyfun Emlyn, a’r Pwll Nofio, felly er bod aflonyddwch dros dro i’n cwsmeriaid, bydd y prosiect hwn yn cyflawni cynnydd sylweddol yn y gofod maes parcio, ynghyd â amgylchedd mwy diogel a mwy cyfforddus wrth symud ymlaen.

‌Sylwch, yn ystod y cyfnod hwn o waith, bydd Canolfan Hamdden Castell Newydd Emlyn yn parhau ar agor a’r holl gyfleusterau ar gael.

‌‌Hoffai Chwaraeon a Hamdden Actif estyn eu hymddiheuriadau diffuant am unrhyw anghyfleustra y gallai’r gwaith hwn ei gael ar eich presenoldeb yn y ganolfan.