Actif mewn partneriaeth â Gweithgareddau Bywyd Iach

24/04/2023

Actif mewn partneriaeth â Gweithgareddau Bywyd Iach

Mae Chwaraeon a Hamdden Actif yn falch o fod yn cefnogi digwyddiadau treiathlon Gweithgareddau Bywyd Iach eleni.

Mae Gweithgareddau Bywyd Iach yn cynnig yr amrywiaeth fwyaf o ddigwyddiadau cyfranogiad chwaraeon torfol yn Sir Gaerfyrddin. Mae eu digwyddiadau yn darparu ar gyfer unigolion o bob gallu, oedran ac yn galluogi athletwyr i osod eu heriau eu hunain.

Mae Noelwyn Daniel a Sharon Daniel wedi trefnu dros 140 o ddigwyddiadau ers dros 20 mlynedd, gyda chefnogaeth swyddogion o Driathlon Cymru a Triathlon Prydain, gwirfoddolwyr ymroddedig, clybiau lleol a sefydliadau eraill.

Yn ogystal â digwyddiadau ar gyfer pobl ifanc hŷn ac oedolion, mae Gweithgareddau Bywyd Iach hefyd yn cynnig cyfleoedd i blant ac yn credu mewn buddsoddi amser ac ymdrech i sicrhau bod cymaint o blant yn cymryd rhan mewn digwyddiadau.

Bydd carreg filltir arall yn cael ei chyrraedd ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc, Mai 1af, wrth i Rasys Y Maer Caerfyrddin gael eu cynnal am y 40fed tro o amgylch strydoedd canol y dref. Bydd y ras 3-lap 5K yn dechrau’r diwrnod am 10yb cyn cyfres o rasys plant, yn amrywio o’r rhai yn y meithrin i’r ysgol gynradd a blwyddyn 7/8.

Ar dydd Gwener 12fed Mai, dydd Sadwrn 13eg Mai a dydd Sul 14eg Mai bydd Gŵyl Aml-Chwaraeon Llanelli yn dychwelyd i Noc y Gogledd. Bydd Nofio Elusennol Sospan, Duathlon Iau Llanelli, Treiathlon Sbrint y Gyfres Brydeinig, ParaTriathlon Llanelli a Threiathlon Sbrint Llanelli i gyd yn digwydd yn ystod digwyddiad tridiau prysur.

Pencampwriaethau sbrint Cymru yw'r olaf a ras gyntaf Cyfres Super Cymru 2023 y tymor hwn. Bydd y ras fore Sul yn cael ei ffilmio ar gyfer rhaglen uchafbwyntiau Cymraeg y gyfres, a fydd yn cael ei darlledu ar S4C.

Os byddwch yn mynychu’r digwyddiadau fel cystadleuydd, gwirfoddolwr neu cefnogwr, peidiwch ag anghofio dod draw i ddweud helo wrth ein tîm!

Mae digwyddiadau a gadarnhawyd hyd yma yn 2023, mewn partneriaeth ag Chwaraeon a Hamdden Actif yn cynnwys:

2 Ebrill 2023: Treiathlon Sbrint Dyffryn Aman

1 Mai 2023: Ras Hwyl 5k a Rasys Iau Maer Caerfyrddin

12 Mai 2023: Nofio Elusennol Sospan

13 Mai 2023: Duathlon Iau Llanelli

13 Mai 2023: Treiathlon Sbrint Super Cyfres Prydain

13 Mai 2023: ParaTreiathlon Llanelli

14 Mai 2023: Treiathlon Sbrint Llanelli

I gael rhagor o fanylion am ddigwyddiadau treiathlon yn Sir Gaerfyrddin, ewch i www.healthylifeactivities.co.uk

 

Angen help gyda'ch hyfforddiant?

Peidiwch ag anghofio os ydych chi'n cymryd rhan yn unrhyw un o'r digwyddiadau uchod ac angen unrhyw help gydag unrhyw agwedd o'ch hyfforddiant, mae gennym ni raglenni a sesiynau a allai eich helpu, gan gynnwys;

FAST 1: Sesiynau nofio wedi'u hyfforddi gan arbenigwyr sy'n cael eu darparu ar gyfer triathletwyr ar bob lefel

Sesiynau nofio: Os oes gennych un o’n haelodaeth debyd uniongyrchol craidd, bydd gennych fynediad i 5 pwll nofio (gan gynnwys Castell Newydd Emlyn) lle gallwch gael mynediad i nofio lonydd, nofio cyhoeddus, a sesiynau nofio i’r teulu.

Stiwdios troelli dan do: Darganfyddwch sut y gallech chi ymgorffori ein cylchoedd dan do 'Life Fitness IC6/IC7' yn eich rhaglen ffitrwydd. Gallwn hefyd logi ein stiwdios troelli gyda hyfforddwr – perffaith os yw eich clwb triathlon neu glwb beicio angen lleoliad hyfforddi dan do.

Campfeydd: Mae gan ein campfeydd yr offer cardio ffitrwydd Life diweddaraf, ymwrthedd a phwysau rhydd. Gall ein staff hefyd greu rhaglenni ffitrwydd wedi’u teilwra (am gost) i helpu gydag unrhyw agwedd ar eich hyfforddiant.

HLA
Caerfyrddin