Diwrnod Agored yng Nghanolfan Hamdden Sancler - Gorffennaf 2024

03/07/2024

Marciwch eich calendr ar gyfer 13eg Gorffennaf

Ymunwch â ni yng Nghanolfan Hamdden Sancler mis yma am ddiwrnod llawn AM DDIM. Ar Dydd Sadwrn 13eg Gorffennaf rhwng 8yb a 4yp bydd yna gweithgareddau a fydd yn cadw'r teulu cyfan yn actif ac yn ddifyr, AM DDIM!

Dyma'r pedwaredd diwrnod agored i'w gynnal yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a rydym yn edrych ymlaen i groesawu pawb i'r ganolfan.

Dyma’ch cyfle i brofi popeth sydd gan Ganolfan Hamdden Sancler i’w gynnig, gan gynnwys:

  • Offer Gwynt
  • Gweithgareddau Chwaraeon Iau
  • Celf a Chrefft
  • Chwaraeon Raced Cymysg
  • Hyfforddi Sboncen
  • Ystafell Synhwyraidd
  • Clybiau Cymunedol
  • Dosbarthiadau Ffitrwydd
  • Sesiynau yn y gampfa

Nid oes angen archebu lle ymlaen llaw.

Ymunwch ar y diwrnod gydag aelodaeth debyd uniongyrchol a dim angen talu ffi ymuno, gan arbed dros £20 i chi.

Amserlen Diwrnod Agored - Gorffennaf 13eg 2024

(Neuadd Chwaraeon) Sesiynau Offer Gwynt

11:00 - 11:30: Offer Gwynt

11:30 - 12:00: Offer Gwynt

12:00 - 12:30: Offer Gwynt

12:30 - 13:00: Offer Gwynt

13:00 - 13:30: Offer Gwynt

13:30 - 14:00: Offer Gwynt

14:00 - 14:30: Offer Gwynt

14:30 - 15:00: Offer Gwynt

(Neuadd Chwaraeon) Sesiynau Eraill a Gweithgareddau Iau

09:00 - 09:45: Bootcamp

10:00 - 10:45: Badminton

11:00 - 11:45: Sgiliau Pel

12:00 - 12:45: Beiciau Balans

13:00 - 13:45: Aml Sgiliau

(Ystafell Ffitrwydd) Ffitrwydd

09:00 - 09:30: Taith o'r Gampfa

10:00 - 10:30: Dysgu i godi

11:00 - 11:30: Prawf Ffitrwydd / Iechyd

12:00 - 12:30: Dysgu i godi

13:00 - 13:30: Taith o'r Gampfa

14:00 - 14:30: Prawf Ffitrwydd / Iechyd

15:00 - 15:30: Dysgu i godi

Sialens Ffitrwydd - seiclo 1km cyflymach

(Stiwdio Aml-bwrpas) Dosbarthiadau Ffitrwydd

08:00 - 08:45: Coach By Colour (CBC)

09:00 - 09:45: Dawns Stryd

10:00 - 10:45: Legs, Bums & Tums (LBT)

11:00 - 11:45: Aerobeg

12:00 - 12:45: Ioga

(Stiwdio Aml-bwrpas) Ystafell Synhwyraidd

13:00 - 14:00: Ystafell Synhwyraidd

14:00 - 15:00: Ystafell Synhwyraidd

(Cwrt Sboncen) Hyfforddi Sboncen

09:00 - 09:30: Hyfforddi Sboncen

09:30 - 10:00: Hyfforddi Sboncen

10:00 - 10:30: Hyfforddi Sboncen

10:30 - 11:00: Hyfforddi Sboncen

11:00 - 11:30: Hyfforddi Sboncen

11:30 - 12:00: Hyfforddi Sboncen

(Ystafell Meithgrin) Celf a Chrefft a Caffi

10:00 - 10:30: Celf a Chrefft / Caffi ar agor

10:30 - 11:00: Celf a Chrefft / Caffi ar agor

11:00 - 11:30: Celf a Chrefft / Caffi ar agor

11:30 - 12:00: Celf a Chrefft / Caffi ar agor

12:00 - 12:30: Celf a Chrefft / Caffi ar agor

12:30 - 13:00: Celf a Chrefft / Caffi ar agor

13:00 - 13:30: Celf a Chrefft / Caffi ar agor

13:30 - 14:00: Celf a Chrefft / Caffi ar agor

14:00 - 14:30: Celf a Chrefft / Caffi ar agor

14:30 - 15:00: Celf a Chrefft / Caffi ar agor

celf a chrefft
sancler 2
sancler 3