Fan Actif

Fan Actif

Mae'r Fan Actif i'w gweld mewn cymunedol ledled Sir Gaerfyrddin ar ei chenhadaeth i gael 10,000 o blant yn actif!

Wedi’i brynu drwy grant gan Lywodraeth Cymru, ei brif nod yw cynyddu’r cyfleoedd i blant a phobl ifanc fod yn egnïol, gan ganolbwyntio’n benodol ar y rhai sy’n byw mewn arwahanrwydd gwledig a/neu ardaloedd o amddifadedd.

Yn ogystal â mentrau sy’n cael eu harwain gan Actif, gellir defnyddio’r Fan Actif i gefnogi amrywiaeth o weithgareddau cymunedol ac rydym yn croesawu ceisiadau i logi’r fan ar gyfer chwaraeon, gweithgaredd corfforol neu ddigwyddiadau cymunedol.

Beth sydd wedi'i gynnwys ar y fan?

  • System Annerch Cyhoeddus
  • Llwyfannau
  • Goleuadau Disgo
  • Ategrwymau
  • Arddangosiad Teledu
  • Meicroffon
  • Cynhyrchydd

Darganfyddwch mwy islaw.