Rhaglen Dysgu Nofio Actif

Darganfyddwch fwy am ein Rhaglen Dysgu Nofio yn Actif. Mae gwersi ar gael trwy gydol yr wythnos yng Nghanolfannau Hamdden Dyffryn Aman, Caerfyrddin, Llanymddyfri a Llanelli

Learn to Swim Programme

Mae dysgu nofio yn sgil bywyd ac yn sgil bywyd. Rydym yn cyflwyno fframwaith Dysgu Nofio Nofio Cymru sy'n cynnwys y rhaglenni Swigod, Sblash a Thonnau sy'n cyflwyno ac yn datblygu'r sgiliau a'r technegau dyfrol craidd i aros yn ddiogel o amgylch dŵr a mwynhau buddion iechyd gweithgareddau dŵr.

Cynnydd nofio eich plentyn

Wrth gofrestru ar y rhaglen Dysgu Nofio bydd rhieni’n cael eu gwahodd i gofrestru i’r porth rhieni cartref lle gallwch olrhain cynnydd eich plentyn bob wythnos. Y porth cartref ar-lein yw lle mae rhieni neu fynychwyr cwrs yn gwirio eu cynnydd ac yn gweld adborth athrawon. Gall rhieni reoli plant lluosog gydag un mewngofnodi.

Archebwch mewn i ddosbarth

Cliciwch y botymau isod i archebu lle i ddysgu gwersi nofio ar-lein

Swigod

Mae Swigod yn darparu cyflwyniad â chefnogaeth lawn i'r amgylchedd dyfrol ar gyfer babanod a phlant ifanc gydag oedolyn gyda nhw, wedi'i anelu'n benodol at blant 3 mis-3 oed.

Mae 4 lefel o ddilyniant mewn Swigod, gyda sgiliau dyfrol yn datblygu'n gynyddol ar bob lefel. Addysgir oedolion cyfrifol sut i gefnogi a chynorthwyo'r plentyn trwy gemau, caneuon a gweithgareddau hwyliog â thema.

Gwybodaeth:

 • Mae dosbarthiadau yn para 30 munud.
 • Bydd angen i oedolyn fynd i mewn i'r pwll.
 • Gellir darparu gwersi nofio dwyieithog, ar gael ar gais.
 • Mae tystysgrif ar gael ar gyfer cwblhau pob lefel yn llwyddiannus.

Sesiynau Swigod

Canolfan Hamdden Llanelli

Swigod 1 a 2 (0-18 mis), dydd Llun 1:00yp - 1:30yp
Swigod 3 a 4 (19-36 mis), dydd Llun 1:40yp - 2:10yp
£19.80 y mis

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Swigod 1 a 2 (0-24 mis), dydd Mawrth 1:00yp - 1:30yp
Swigod 3 a 4 (25-36 mis), dydd Mawrth 1:30yp - 2:00yp
Swigod 1 - 4 (0-36 mis), dydd Sadwrn 9:00yb - 9:30yb
£19.80 y mis

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Swigod 1 (0-12 mis), dydd Mercher 1:00yp - 1:30yp
Swigod 2 (13-24 mis), dydd Mercher 1:30yp - 2:00yp
Swigod 3 a 4 (25-36 mis), dydd Mercher 2:00yp - 2:30yp
Swigod 1 (0-12 mis), dydd Sadwrn 10:30yb - 11:00yb
Swigod 2 (13-24 mis), dydd Sadwrn 11:00yb - 11:30yb
Swigod 3 (25-36 mis), dydd Sadwrn 11:30yb - 12:00yp
£19.80 y mis
Swigod

Sblash

Mae’r fframwaith Sblash yn annog plentyn ifanc i ddarganfod yr amgylchedd dyfrol yn gynyddol annibynnol ac wedi’i arwain er mwyn datblygu hyder yn y dŵr, wedi’i anelu’n benodol at blant 3+ oed.

Mae 6 lefel o ddilyniant yn Sblash, gyda sgiliau dyfrol yn datblygu'n gynyddol ar draws pob lefel, gyda'r plentyn yn dod yn fwyfwy annibynnol yn y dŵr. Bydd plant yn dysgu trwy ddarganfod yr amgylchedd dyfrol dan arweiniad i ddatblygu hyder dŵr.

Gwobdaeth:

 • Mae dosbarthiadau yn para 30 munud.
 • Gellir darparu gwersi nofio dwyieithog, ar gael ar gais.
 • Mae tystysgrif ar gael ar gyfer cwblhau pob lefel yn llwyddiannus.

Gwybodaeth Sblash lefel 1-6

Sblash 1:

 • Does dim disgwyl i'r plentyn feddu ar brofiad nofio blaenorol

Archebwch eich plentyn mewn i Sblash 1

Sblash 2

A all eich plentyn,

 • Symud yn annibynnol 2 fetr ar hyd wal / rheilen y pwll i un cyfeiriad ac yn ôl eto
 • Chwythu gwrthrych sy'n arnofio 2 fetr wrth symud o gwmpas y pwll gyda chymhorthion

Os gall eich plentyn gwblhau’r uchod, archebwch le iddo yn Sblash 2. Os ydych chi'n ansicr neu os nad yw'ch plentyn yn gallu perfformio'r uchod, archebwch le iddo yn Sblash 1.

Sblash 3

A all eich plentyn,

 • Berfformio 20 cic (10 ar yr un pryd) ar ei fol ac ar ei gefn gyda chymhorthion
 • Symud 3 metr ar ei fol ac ar ei gefn i ochr y pwll gyda chymhorthion
 • Chwythu gwrthrych sy'n arnofio 5 metr wrth symud o gwmpas y pwll gyda chymhorthion
 • Gwthio’n annibynnol o'r wal ar ei fol â siâp ei gorff yn esmwyth gyda chymhorthion

Os gall eich plentyn gwblhau’r uchod, archebwch le iddyn nhw yn Sblash 3.  Os ydych chi'n ansicr neu os nad yw'ch plentyn yn gallu perfformio'r uchod, archebwch le iddo yn Sblash 2.

Sblash 4

A all eich plentyn,

 • Gicio ar ei fol ac ar ei gefn am 5 metr (bob yn ail neu ar yr un pryd) gyda chymhorthion
 • Symud 3 metr ar ei fol ac ar ei gefn i wrthrych arnofio gyda chymhorthion
 • Arnofio ar ei fol ac ar ei gefn gyda chymhorthion
 • Rhoi ei wyneb cyfan yn y dŵr yn hyderus

Os gall eich plentyn gwblhau’r uchod, archebwch le iddo yn Sblash 4. Os ydych chi'n ansicr neu os nad yw'ch plentyn yn gallu perfformio'r uchod, archebwch le iddo yn Sblash 3.

Sblash 5

A all eich plentyn,

 • Fynd i mewn ac allan o'r dŵr yn ddiogel heb gymorth.
 • Cicio ar ei fol (wyneb yn y dŵr yn chwythu swigod) ac ar ei gefn am 5 metr gyda chymhorthion
 • Symud tri metr ar ei fol ac ar ei gefn i ochr y pwll gyda chymhorthion
 • Gwthio a gleidio ar ei fol ac ar ei gefn â siâp ei gorff yn esmwyth gyda chymhorthion

Os gall eich plentyn gwblhau’r uchod, archebwch le iddo yn Sblash 5. Os ydych chi'n ansicr neu os nad yw'ch plentyn yn gallu perfformio'r uchod, archebwch le iddo yn Sblash 4.

Sblash 6

A all eich plentyn,

 • Symud 3 metr ar ei fol (wyneb yn y dŵr yn chwythu swigod) ac ar ei gefn (gyda chymhorthion os oes angen)
 • Arnofio ar ei fol ac ar ei gefn (gyda chymhorthion os oes angen)
 • Rhoi'r corff cyfan o dan y dŵr (gyda chymhorthion os oes angen)
 • Symud 3 metr gan ddefnyddio gweithredoedd sy’n cydsymud (gyda chymhorthion os oes angen)

Os gall eich plentyn gwblhau’r uchod, archebwch le iddo yn Sblash 6. Os ydych chi'n ansicr neu os nad yw'ch plentyn yn gallu perfformio'r uchod, archebwch le iddo yn Sblash 5.

I archebu

Cysylltwch a'r canolfannau hamdden; 

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman - swimminglessonsAmmanford@carmarthenshire.gov.uk

Canolfan Hamdden Caerfyrddin - swimminglessonsCarmarthen@carmarthenshire.gov.uk

Canolfan Hamdden Llanelli - swimminglessonsLlanelli@carmarthenshire.gov.uk 

Canolfan Hamdden Llanymddyfri - swimminglessonsLlandovery@carmarthenshire.gov.uk 

 

Amserau Sesiynau

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Dydd Llun:

4yp – 6.30yp

Dydd Mawrth:

4yp – 6.30yp

Dydd Mercher:

4yp – 6yp

Dydd Iau:

4yp – 6yp

Dydd Gwener:

4yp – 6yp

Dydd Sadwrn:

9yb – 12yp

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Dydd Llun:

4yp - 7yp

Dydd Mawrth:

4yp- 7yp

Dydd Mercher:

4yp - 7yp

Dydd Iau:

4yp – 7yp

Dydd Sadwrn:

9yb – 12yp

Canolfan Hamdden Llanymddyfri

Dydd Llun:

4yp – 6yp

Dydd Mawrth:

4yp - 6yp

Dydd Mercher:

4yp - 6yp

Dydd Iau:

4yp - 6yp

Dydd Gwener:

4yp – 6.30yp

Canolfan Hamdden Llanelli

Dydd Llun:

4yp - 6:40yp

Dydd Mawrth:

4yp - 6:40yp

Dydd Mercher:

4yp - 6:40yp

Dydd Iau:

4yp – 6.40yp

Dydd Sadwrn:

9yb – 11yb

Cost

Mae ein rhaglen Sblash yn costio £27.90 y mis (fesul plentyn) trwy Ddebyd Uniongyrchol. Os bydd eich plentyn yn ymuno rhan o'r ffordd drwy'r mis byddwn yn cymryd taliad pro rata yn seiliedig ar nifer y dyddiau sy'n weddill o'r mis hwnnw. Cymerir y taliad Debyd Uniongyrchol ar y 1af o bob mis. Dim ond yn ein canolfannau hamdden y gellir talu am y gwersi nofio.

Ar gael drwy'r flwyddyn

ae ein Rhaglen Sblash yn rhedeg am 48 wythnos y flwyddyn, 6 diwrnod yr wythnos a gall plant gofrestru ar unrhyw adeg.

Splash

Ton

Tonnau 1 i 8 yw’r brif ardal ‘Dysgu Nofio’. Addysgir y sgiliau nofio a dyfrol angenrheidiol i blant o tua 4/5 oed (yn dibynnu ar y darparwr) i nofio ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau dyfrol eraill fel Achub Bywyd Rookie, Nofio Artistig, Nofio Cystadleuol Plymio a Pholo Dŵr. Dysgir iddynt hefyd sgiliau hanfodol hyfedredd dŵr lle dysgant sut i fod yn ddiogel yn y dŵr ac o'i gwmpas, megis nofio mewn dillad, troedio dŵr a nofio heb unrhyw gogls. Mae Ton 8 yn aml-ddyfrol a gall naill ai fod yn rhagflas ar gyfer cymryd rhan mewn un o'r chwaraeon dyfrol neu lle gall cyfranogwr aros i aros yn actif yn y dŵr.

Mae llawer o wobrau i'w hennill yn y maes hwn gan gynnwys un ar gyfer pob ton yn ogystal â bathodynnau pellter, faint y gall eich plentyn ei gasglu ar ei daith nofio?

Gwybodaeth:

 • Mae dosbarthiadau yn para 30 munud.
 • Gellir darparu gwersi nofio dwyieithog, ar gael ar gais.
 • Mae tystysgrif ar gael ar gyfer cwblhau pob lefel yn llwyddiannus.
 • Cyfleoedd iddynt symud ymlaen i sgiliau dyfrol eraill gan gynnwys - Achubwr Bywyd Rookie, clybiau Nofio Lleol a chlybiau polo dŵr.

Gwybodaeth ton lefel 1-8

Ton 1:

A all eich plentyn nofio

 • Heb gymhorthion, nofio 5 metr gan ddefnyddio dull padlo blaen a phadlo cefn
 • Heb gymhorthion, nofio dull padlo am 5 metr
 • Heb gymhorthion, arnofio ar ei fol neu ar ei gefn am 5 eiliad
 • Rhoi'r corff cyfan o dan y dŵr a chodi gwrthrych o lawr y pwll

Archebwch le iddo yn Ton 1. Os ydych chi'n ansicr neu os nad yw'ch plentyn yn gallu perfformio'r uchod, archebwch le iddo yn Sblash 6.

Ton 2:

A all eich plentyn

 • Nofio 5 metr gan ddefnyddio dull nofio ar y bol, nofio ar y cefn, nofio broga neu nofio pili pala
 • Arnofio ar y bol a'r cefn a symud i safle unionsyth ar ei draed yn y dŵr
 • Yn hyderus, rhoi ei wyneb yn y dŵr heb gogls
 • Gwthio a gleidio ar y bol gyda'r wyneb yn y dŵr a gwthio a gleidio ar y cefn, i ffwrdd o'r wal a dal safle llithro

Archebwch le iddo yn Ton 2. Os ydych chi'n ansicr neu os nad yw'ch plentyn yn gallu perfformio'r uchod, archebwch le iddo yn Ton 1.

Ton 3:

A all eich plentyn

 • Nofio 5 metr gan ddefnyddio dull nofio ar y bol yn anadlu i'r ochr a dull nofio ar y cefn gan ddefnyddio symudiad parhaus braich dros y dŵr
 • Nofio 5 metr dull nofio broga a dull nofio pili pala
 • Neidio i mewn a throedio yn y dŵr am 30 eiliad
 • Dangoswch weithred sgwlio pen yn gyntaf ar y cefn am 5 metr mewn safle llorweddol (gyda chymhorthion, os oes angen)

Archebwch le iddo yn Ton 3. Os ydych chi'n ansicr neu os nad yw'ch plentyn yn gallu perfformio'r uchod, archebwch le iddo yn Ton 2.

Ton 4:

A all eich plentyn

 • Nofio 10 metr gan ddefnyddio dull nofio ar y bol yn ceisio anadlu i'r ochr, a dull nofio ar y cefn gyda symudiad braich parhaus dros y dŵr
 • Nofio 5 metr dull nofio broga a dull nofio pili pala
 • Neidio i mewn heb gogls a throedio’r dŵr am 30 eiliad
 • Dangos gweithred sgwlio traed yn gyntaf, ar y cefn am 5 metr

Archebwch le iddo yn Ton 4. Os ydych chi'n ansicr neu os nad yw'ch plentyn yn gallu perfformio'r uchod, archebwch le iddo yn Ton 3.

Ton 5:

A all eich plentyn

 • Nofio 10 metr o dull nofio ar y bol, nofio ar y cefn, dull nofio pili pala a dull nofio broga i safon dull nofio Nofio Cymru
 • Heb gogls, neidio i mewn yn ddiogel a throedio’r dŵr am 30 eiliad a mynd allan o'r dŵr heb ddefnyddio'r grisiau
 • Dangos dull cicio nofio ar y bol, nofio ar y cefn, dull nofio broga a dull nofio pili pala am 10 metr i safon dull nofio Nofio Cymru
 • Arddangos 5 sgil gwahanol, megis sgwlio, cylchdroi, arnofio a throedio’r dŵr

Archebwch le iddo yn Ton 5. Os ydych chi'n ansicr neu os nad yw'ch plentyn yn gallu perfformio'r uchod, archebwch le iddo yn Ton 4.

Ton 6:

A all eich plentyn

 • Nofio 15 metr gan ddefnyddio dull nofio ar y bol a nofio ar y cefn (i safon dull nofio Nofio Cymru)
 • Nofio 10 metr gan ddefnyddio dull nofio broga a dull nofio pili pala ( i safon dull nofio Nofio Cymru)
 • Nofio 25 metr, gan ddefnyddio unrhyw ddull nofio
 • Trosbennu ymlaen a gwneud llawsafiad

Archebwch le iddo yn Ton 6. Os ydych chi'n ansicr neu os nad yw'ch plentyn yn gallu perfformio'r uchod, archebwch le iddo yn Ton 5.

Ton 7:

A all eich plentyn

 • Nofio 25 metr gan wisgo dillad (heb gogls ac yn gwisgo dillad nofio, eitemau llewys hir ac eitemau hyd llawn)
 • Nofio 50 metr (25 metr dull nofio ar y cefn/dull nofio ar y bol a 25 metr dull nofio broga a dull nofio pili pala)
 • Heb gogls, troedio’r dŵr am 30 eiliad wrth ddangos gweithred i gael help, yna symud i'r safle cofleidio gyda phartner neu grŵp bach
 • Gwthio a llithro o dan y dŵr gyda thair cic dolffin ac yna nofio 20m gan ddefnyddio dull nofio ar y bol a nofio ar y cefn i safon dull nofio Nofio Cymru

Archebwch le iddo yn Ton 7. Os ydych chi'n ansicr neu os nad yw'ch plentyn yn gallu perfformio'r uchod, archebwch le iddo yn Ton 6.

Ton 8:

A all eich plentyn

 • Nofio 100m dulliau cymysg yn barhaus, 25 metr o bob dull yn y drefn ganlynol – dull nofio pili pala, dull nofio ar y cefn, dull nofio broga, dull nofio ar y bol i safon dull nofio Nofio Cymru
 • Perfformio deif plymio
 • Gwthio a llithro o dan y dŵr gyda thair cic dolffin ac yna nofio 25 metr gan ddefnyddio dull nofio ar y bol, dull nofio ar y cefn a dull nofio pili pala
 • Nofio 200m yn barhaus gan ddefnyddio o leiaf dri dull gwahanol i safon dull nofio Nofio Cymru

Archebwch le iddo yn Ton 8. Os ydych chi'n ansicr neu os nad yw'ch plentyn yn gallu perfformio'r uchod, archebwch le iddo yn Ton 7.

Amserau Sesiynau

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Dydd Llun:

4yp – 6.30yp

Dydd Mawrth:

4yp – 6.30yp

Dydd Mercher:

4yp – 6yp

Dydd Iau:

4yp – 6yp

Dydd Gwener:

4yp – 6yp

Dydd Sadwrn:

9yb – 12yp

Canolfan Hamdden Caerfyrddin:

Dydd Llun:

4yp - 7yp

Dydd Mawrth:

4yp- 7yp

Dydd Mercher:

4yp - 7yp

Dydd Iau:

4yp – 7yp

Dydd Sadwrn:

9yb – 12yp

Canolfan Hamdden Llanymddyfri

Dydd Llun:

4yp – 6yp

Dydd Mawrth:

4yp - 6yp

Dydd Mercher:

4yp - 6yp

Dydd Iau:

4yp - 6yp

Dydd Gwener:

4yp – 6.30yp

Canolfan Hamdden Llanelli

Dydd Llun:

4yp - 6:40yp

Dydd Mawrth:

4yp - 6:40yp

Dydd Mercher:

4yp - 6:40yp

Dydd Iau:

4yp – 6.40yp

Dydd Sadwrn:

9yb – 11yb

Cost

Mae ein rhaglen Sblash yn costio £27.90 y mis (fesul plentyn) trwy Ddebyd Uniongyrchol. Os bydd eich plentyn yn ymuno rhan o'r ffordd drwy'r mis byddwn yn cymryd taliad pro rata yn seiliedig ar nifer y dyddiau sy'n weddill o'r mis hwnnw. Cymerir y taliad Debyd Uniongyrchol ar y 1af o bob mis. Dim ond yn ein canolfannau hamdden y gellir talu am y gwersi nofio.

Ar gael drwy'r flwyddyn

ae ein Rhaglen Sblash yn rhedeg am 48 wythnos y flwyddyn, 6 diwrnod yr wythnos a gall plant gofrestru ar unrhyw adeg.

Ton

Rhaglen Dysgu Nofio i Oedolion

Nid yw byth yn rhy hwyr i ddysgu sut i nofio! Credwn y dylai pob person gael y cyfle i ddysgu nofio a dod y nofiwr gorau y gallant fod. Bydd gwneud y penderfyniad i ddysgu nofio fel oedolyn yn helpu i ddatblygu hyder, gallu a sgil unigol yn yr amgylchedd dyfrol.

Mae dysgu nofio yn sgil bywyd a all wella ansawdd bywyd trwy weithgarwch corfforol a chyflawni nodau. Heb anghofio bod nofio yn llawer o hwyl, gyda digon o le i symud ymlaen a gwella.

Gall nofwyr hyderus gael y cyfle i wella pob un o’r pedair strôc, mynd i ochr gystadleuol nofio neu ymuno â chlwb Meistr sydd wedi’i anelu at oedolion dros 18 oed.

Gwersi Nofio i Oedolion

Cyn eich gwers gyntaf byddwch yn cael sgwrs gyda'n cydlynydd Nofio ar y safle a fydd yn trafod pa mor hyderus ydych yn y dŵr a'r hyn yr ydych yn gobeithio ei gyflawni o'r gwersi ac o hynny ymlaen yn gallu trafod yr holl opsiynau gyda chi.

Mae gwersi ar gael ym mhyllau nofio Dyffryn Aman, Caerfyrddin, Llanelli a Llanymddyfri.

Y Gwobrau Dysgu Nofio i Oedolion yw:

Dysgu: Mae Gwobr Learn yn ymwneud ag ennill yr hyder i fynd i mewn i'r pwll yn ddiogel. Mae hefyd yn cynnwys y gallu i symud o gwmpas y pwll yn hyderus ac i ennill sgiliau dyfrol craidd sylfaenol. Y rhain yw mynediadau, allanfeydd, hynofedd, cydbwysedd ac anadlu dyfrol.

Gwella: Bydd cwblhau’r Wobr Gwella yn golygu bod gennych y sgiliau angenrheidiol i ddechrau nofio’n annibynnol dros bellteroedd cynyddol (o 50 hyd at 200 metr). Ni fydd angen cymorth nac offer arnofio arnoch chi.

Egnïol: Trwy gwblhau'r Wobr Actif byddwch yn gallu nofio hyd at 400 metr yn annibynnol. Bydd gennych hefyd yr hyder i roi cynnig ar weithgareddau pwll eraill, fel aerobeg dŵr neu nofio mewn lonydd. Mae ennill y Wobr hon hefyd yn golygu y gallech chi fynd i mewn i adran Meistr clwb nofio yn hyderus.

Amserau Sesiynau

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Dydd Gwener:

7:30yh - 8:30yh

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Dydd Mawrth:

2.30yp

Dydd Iau:

8:00yh

Canolfan Hamdden Llanymddyfri

Dydd Gwener:

3:00yp

Canolfan Hamdden Llanelli

Dechreuwyr Oedolion:

Dydd Llun 2.20pm

Oedolion Datblygu:

Dydd Llun 3.00pm

Cost

Mae ein gwersi nofio yn costio £26.80 y mis (y pen) trwy Ddebyd Uniongyrchol. Os byddwch yn ymuno ran o'r ffordd drwy'r mis byddwn yn cymryd taliad pro rata yn seiliedig ar nifer y dyddiau sy'n weddill o'r mis hwnnw.

Cymerir y taliad Debyd Uniongyrchol ar y 1af o bob mis. Dim ond yn ein canolfannau hamdden y gellir talu am y gwersi nofio.

Ar gael drwy'r flwyddyn

Mae ein Rhaglen Dysgu Nofio yn rhedeg am 48 wythnos y flwyddyn, 6 diwrnod yr wythnos.

Rhaglen Dysgu Nofio i Oedolion

Oes gennych chi blentyn / plant sydd â diddordeb mewn ymuno â'r Rhaglen Dysgu Nofio fel cwsmer newydd? E-bostiwch ein cydlynwyr nofio i fynegi eich diddordeb a nodi lefelau gallu eich plentyn - a ydyn nhw wedi cael gwersi o'r blaen ac os felly pa lefel wnaethon nhw ei chyflawni?

Bydd y cydgysylltwyr yn monitro niferoedd ac yn cyfathrebu mewn darpar gwsmeriaid newydd.