Rhaglen Atal Codymau

Mae’r rhaglen atal codymau yn cynnig sesiynau ymarfer grwp wythnosol wedi’u teilwra ar gyfer unigolion 60 oed a hyn, sy’n byw’n annibynnol yn y gymuned gyda hanes o syrthio, neu problemau gyda chryfder, symudedd a chydbwysedd.

Mae’r rhaglen 32 wythnos sy’n seliedig ar dystiolaeth yn ygorffori dosbarthiadau cryfder, cydbwysedd a chydsymud.

I ymuno mae angen atgyfeirio gan ffiosiotherapydd neu weithiwr iechyd proffesiynol.