Hyrwyddo Actif 60+

Prosiect 60+ (tan Mawrth 2024)

Gall ein cwsmeriaid 60+ gofrestru ar gyfer un o ddau opsiwn ar gyfer aelodaeth prosiect 60+ fel a ganlyn:

a) Debyd uniongyrchol misol

 • 16 wythnos ar y gyfradd safonol o 50% o gost debyd uniongyrchol. Sef:
 • Dosbarthiadau ffitrwydd/campfa/nofio/Actif Unrhyw Le - Debyd Uniongyrchol £32.40 y mis – 50% = £16.20
 • Actif Unrhyw Le - Debyd Uniongyrchol £10.50 y mis – 50% = £5.75
 • Gweithgareddau Cymunedol - Debyd Uniongyrchol £15.90 y mis – 50% = £7.95

NEU

b) Talu Fesul Sesiwn

 • Talu Fesul Sesiwn – bydd Cerdyn Hamdden Arbennig 16 wythnos* yn cael ei gyhoeddi, yn rhad ac am ddim (gan arbed y ffi flynyddol o £15). Bydd y cerdyn hwn yn rhoi gostyngiad o 40% a fydd yn gymwys ar adegau tawel; a gostyngiad o 10% a fydd yn gymwys yn ystod oriau brig y Ganolfan Hamdden.

* Sylwer na ellir defnyddio'r Cerdyn Hamdden Arbennig yn ystod gweithgareddau mewn lleoliadau cymunedol

Sylwer hefyd na all aelodau drosglwyddo o un aelodaeth i'r llall yn ystod y cyfnod o 16 wythnos.

Sylwer: Mae'r rhai a gymerodd ran ym Mhrosiect 60+ 2021 / 2022 wedi'u heithrio o'r cynigion hyn.

Ar ôl diwedd y cyfnod 16 wythnos bydd cwsmeriaid sy'n talu aelodaeth fisol drwy ddebyd uniongyrchol yn symud yn awtomatig i dalu’n llawn fel y nodir ar ein gwefan oni bai bod aelodau'n canslo eu haelodaeth ar ddiwedd y cyfnod o 16 wythnos.  Bydd hyn yn aelodaeth lawn – cost debyd uniongyrchol misol.

Bydd angen i'r rhai sy'n Talu Fesul Sesiwn gyda cherdyn Hamdden Arbennig 16 wythnos am ddim brynu Cerdyn Hamdden Arbennig 12 mis am £18.20 neu benderfynu talu debyd uniongyrchol llawn am £32.40 y mis (neu aelodaeth arall) yn dibynnu a yw eu patrwm defnydd yn awgrymu y byddai hynny'n fwy buddiol.

Sut i ymuno?

Aelod sydd wedi rhewi neu cwsmeriaid newydd

Os ydych chi eisoes yn gwsmer Actif wedi'i rewi neu os ydych chi'n gwsmer newydd sy'n gymwys ar gyfer hyrwyddiad Actif 60+ y newyddion da yw y gallwch chi arwyddo'ch hun trwy ddilyn y camau hyn;

 • Cliciwch YMUNO
 • Dewiswch Safle o'r gwymplen (dewiswch y ganolfan sydd orau gennych)
 • Dewiswch Cychwyn / Ailgychwyn Aelodaeth
 • Dewiswch Actif 60+, a chliciwch nesaf
 • Cwblhewch eich manylion
 • Ar ôl i chi gwblhau'r camau hyn, byddwch nawr yn derbyn e-bost cadarnhau gennym ni. Nawr byddwch chi'n gallu archebu.

Sut i archebu sesiynau?

Ar gyfer y gampfa, nofio a dosbarthiadau ffitrwydd yn y ganolfan hamdden

Ar y ap

Y ffordd hawsaf o archebu yw trwy ein ap. Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes gallwch lawrlwytho ein app isod;

 • Ar gyfer defnyddwyr ffôn afal (iPhone) cliciwch yma
 • Ar gyfer defnyddwyr ffôn android (Samsung, Huawei, HTC) cliciwch yma

Ar y wefan 

Fel arall, gallwch archebu ar ein gwefan trwy ddewis ARCHEBU (dde uchaf eich sgrin)

Ar gyfer Actif Unrhyw Le

I gyrchu ein dosbarthiadau ar-lein / byw neu ddosbarthiadau ar alw dyma beth sydd angen i chi ei wneud,

Ar yr ap

 1. Cliciwch ar y botwm 'Dosbarthiadau ar-lein / ar alw'
 2. Yna bydd yn gofyn ichi nodi'ch cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair.
 3. Ar ôl i chi nodi'ch manylion, byddwch chi'n gallu gweld y dosbarthiadau sydd ar gael ac ARCHEBU

Ar y wefan

 1. Cliciwch ar y botwm Actif Unrhyw Le (brig y dudalen os ydych chi'n defnyddio cyfrifiadur, neu bydd angen i chi glicio ar y botwm dewislen ar y dde uchaf sydd â 3 llinell lorweddol ac fe welwch Actif Unrhyw le mewn blwch ar waelod ein sgrin).
 2. Yna dewiswch 'Aelodau'
 3. Yna bydd yn gofyn ichi nodi'ch cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair.
 4. Ar ôl i chi nodi'ch manylion, byddwch chi'n gallu gweld y dosbarthiadau sydd ar gael ac ARCHEBU

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol ar gyfer pob dosbarth.

Ar gyfer sesiynau yn y gymuned

Ar gyfer pob rhaglen gymunedol fel chwaraeon cerdded, yn ôl ar eich beic, cerdded nordig, a mwy gallwch hefyd archebu'r rhain yn hawdd trwy ein ap neu ar-lein, dyma sut,

Ar yr ap

 1. Agorwch yr app
 2. Cliciwch ar y botwm dewislen (dde uchaf, 3 llinell lorweddol)
 3. Dewiswch Fy Nghlybiau
 4. Gwiriwch i weld a yw 'Actif Cymunedol' wedi'i restru yno, os na chliciwch ar y botwm + (dde uchaf)
 5. Dewiswch 'Actif Cymunedol' o'r rhestr
 6. Bydd sgrin ap cymunedol Actif nawr yn agor o'ch blaen a byddwch yn gallu gweld 'Archebwch Sesiwn Oedolion Actif' a 3 botwm oddi tano ar gyfer pob un o'r ardaloedd - Amanford, Caerfyrddin, a Llanelli.
 7. Dewiswch yr ardal sydd orau gennych
 8. Yna byddwch chi'n gallu gweld pa sesiynau sy'n cael eu cynnal
  Dewiswch sesiwn a chlicio ARCHEBU
 9. Os nad ydych wedi mewngofnodi, bydd yn eich annog i nodi'ch cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair cyn cwblhau'r archeb.

Ar y wefan

 1. Cliciwch ar ARCHEBU (brig y dudalen os ydych chi'n defnyddio cyfrifiadur bwrdd gwaith, neu bydd angen i chi glicio ar y botwm dewislen ar y dde uchaf sydd â 3 llinell lorweddol ac fe welwch ARCHEBU ar waelod ein sgrin)
 2. Rhowch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair
 3. Ar gyfer sesiynau Gorllewin neu Caerfyrddin a'r ardal gyfagos, dewiswch ganolfan Hamdden Caerfyrddin o'r gwymplen
 4. Ar gyfer sesiynau Dwyrain neu Amanford a'r ardal gyfagos, dewiswch Ganolfan Hamdden Ammanford o'r gwymplen
 5. Ar gyfer sesiynau De neu Llanelli a'r ardal gyfagos, dewiswch Ganolfan Hamdden Llanelli o'r gwymplen
 6. Ar ôl i chi ddod o hyd i'ch hoff sesiwn, cliciwch ARCHEBU

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol ar gyfer pob gweithgaredd.