Ein Prysiau

Islaw ydy ein prisiau ar gyfer Iechyd a Ffitrwydd, Gweithgareddau Gwlyb, Gweithgareddau Ochr Sych a Llogi Offer mewn canolfannau hamdden.

Rhestr Prisiau Actif (Ebrill 2024 - Mawrth 2025)

(os ydych chi'n defnyddio ffôn, sgroliwch ar draws neu trowch eich ffôn i weld y rhestr prisiau)

Gweithgaredd

Taliadau Safonol
Iechyd a Ffitrwydd  
Sesiwn yn y Gampfa (17oed+) £7.20
Sesiwn Iau yn y Gampfa (11-16oed*) £4.80
Sesiwn Sefydlu yn y Gampfa £25.00
Dosbarth Ffitrwydd £7.20
Dosbarth Ffitrwydd Iau (11-16oed*) £4.80
Rhaglen Ffitrwydd (1 awr) £25.00
Ystafell Iechyd a Gampfa £10.60
Trac Athletau (1 awr) £7.20
   
Gweithgareddau Gwlyb  
Nofio i Oedolyn £5.80
Nofio i Blant (16 oed ac iau) £3.60
Nofio i'r Teulu (2 oedolyn & 2 plant) £15.20
Sesiwn FAST £7.20
   
Acwafit £7.20
Sawna (55 munud) £8.70
Ystafell Iechyd a Nofio (18+) £9.70
Sesiwn 'Inflatable' (yn ystod gwyliau ysgol ar safleoedd dethol) £4.80
'Inflatable Atlantis' (Caerfyrddin) - Oedolyn £7.20
'Inflatable Atlantis' (Caerfyrddin) - Plentyn £4.80
   
Gweithgareddau Ochr Sych  
Sesiwn Gweithgareddau Iau (o dan 16) £4.80
Pasbort Iau (aelodaeth misol) £17.30
Sboncen (fesul cwrt, am 40 munud) (yn eithrio Canolfan Hamdden Dyffryn Aman) £8.20
Badminton / Tenis Byr neu Tenis £11.10
Tenis Bwrdd £8.20
   
Hurio Offer  
Hurio Racedi / Pel-droed £3.10

 

*Rhaid i plant 11-13 oed fod yng nghwmni oedolyn neu ofalwr. Nid yw pob dosbarth ffitrwydd yn addas ar gyfer plant 11-13 oed.

 

Adegau prysuraf: Llun - Gwener, 4:00yh - 9:00yh

Adegau Tawelaf: Llun - Gwener, 6:00yb - 4:00yp a 9:00yh - 10:00yh (cynnwys penwythnosau)

Am ragor o wybodaeth, gofynnwch i'r dderbynfa neu cysylltwch â'ch canolfan hamdden leol.