Atlantis

Profwch eich hun ar ein cwrs ymosod chwyddadwy enfawr newydd yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin!

Atlantis

Mae'r gweithgaredd yma yng Nghanolfan Hamdden Caerfyrddin yn unig

Archebwch le mewn sesiwn 50 munud o redeg, neidio, llithro a nofio. Nid yw ymarfer corff erioed wedi bod yn gymaint o hwyl.

Bydd siacedi achub ar gael i nofwyr nad ydynt yn hyderus yn y dŵr.

Yr oedran lleiaf ar gyfer y gweithgaredd hwn - 5 oed. Archebwch leoedd trwy ap Actif o dan 'sesiynau nofio' a defnyddio'r swyddogaeth 'ychwanegu mwy o bobl'. Lleoedd cyfyngedig ar gael.

Oedolion - £7.20

Plant - £4.80

Teulu - £19.20

Amserlen Atlantis

Dyddiadau ac Amserlen

Dydd Sadwrn 25ain Mai

Dydd Sul 26ain Mai

Dydd Sadwrn 15fed Mehefin

Dydd Sul 16eg Mehefin

Dydd Sadwrn 13eg Gorffennaf

Dydd Sul 14eg Gorffennaf

Dydd Sadwrn 10fed Awst

Dydd Sul 11eg Awst

Dydd Sadwrn 24ain Awst

Dydd Sul 25ain Awst

Dydd Sadwrn 21ain Medi

Dydd Sul 22ain Medi

Dydd Sadwrn 26ain Hydref

Dydd Sul 27ain Hydref

 

Dydd Sadwrn

13:30, 14:35, 15:40, 16:45

Dydd Sul

09:10, 10:15, 11:20, 12:25, 13:30

Offer Gwynt Atlantis

Beth am archebu'r Atlantis ar gyfer parti pen-blwydd neu ddiwrnod adeiladu tîm?

Cwblhewch y ffurflen ymholiad isod a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi gyda rhagor o wybodaeth ac argaeledd.

Nodyn: Mae Atlantis dim ond yng nghanolfan hamdden Caerfyrddin.

Please enter a landline or mobile number

(Please include as much information as possible in your message to help us deal with your enquiry as efficiently as possible about your booking request)