Aelodaeth Corfforaethol

Mae'n ffaith bod gweithwyr iachach yn weithwyr hapusach ac yma yn Actif, mae ffitrwydd a llesiant eich gweithwyr yn bwysig i ni.

Partneriaid Corfforaethol

Edrychwch ar y rhestr islaw i ddarganfod a yw eich busnes eisoes yn un o'n partneriaid corfforaethol. Os yw, rydych yn gymwys i ymuno ag un o'n pecynnau aelodaeth corfforaethol.

Ymunwch ar-lein a dewch â phrawf o'ch cyflogaeth ar eich ymweliad cyntaf er mwyn i ni gadarnhau'r aelodaeth gorfforaethol.

 • Animal Health
 • Antur Cymru
 • Armed Forces
 • Arriva Trains
 • Birdshill Rural Renewables
 • Bluestone National Park Resort
 • BTG plc
 • Carmarthenshire County Council
 • Castell Howell Foods Ltd
 • Coleg Sir Gar
 • CWM Environmental Ltd
 • Delta Wellbeing
 • DVLA
 • Dunbia
 • Dwr Cymru Welsh Water
 • Dyfed Powys Police
 • Elidyr Communities Trust
 • Family Support Wales
 • Fresenius Medical Care
 • Furnace House Surgery
 • Pobl / Group Gwalia Cyf
 • Hafal
 • HASSRA Wales – West Wales Department of Work and Pensions staff
 • Health & Safety Executive (Carmarthen)
 • Her Majesty’s Courts & Tribunal Service (HMCTS)
 • HM Revenue & Customs – South Wales Group Valuation Office Agency (VOA)
 • HM Revenue & Customs – VAT Offices
 • HM Revenue & Customs – Inland Revenue (Tax) Offices
 • Hywel Dda health board
 • Mid & West Wales Fire & Rescue Service
 • Marelli Automotive Systems UK Ltd
 • Morrison’s (Llanelli)
 • Natural Resources Wales
 • PHS Group
 • TATA
 • TK Maxx (Carmarthen Branch)
 • Welsh Assembly Government
 • Wales & West Utilities Ltd

Dod yn bartner corfforaethol

Rhowch fynediad diderfyn i'ch staff i'n campfeydd, pyllau nofio a dosbarthiadau ffitrwydd am lai na 70c y dydd.

Drwy fanteisio ar un o'n pecynnau aelodaeth corfforaethol, gall eich gweithwyr a'ch busnes elwa ar nifer o fuddion gan gynnwys;

 • Cynnydd o ran ffitrwydd a morâl
 • Gweithlu hapusach
 • Gwelliant o ran lefelau canolbwyntio
 • Lleihau lefelau straen
 • Cynnydd o ran cynhyrchiant 

Oes gennych ddiddordeb mewn Aelodaeth Gorfforaethol?

Mae ein pecynnau aelodaeth corfforaethol yn cynnig nifer fawr o fuddion i'ch gweithwyr gan gynnwys; 

 • Mynediad hollgynhwysol i bob un o'r 7 Canolfan Hamdden a Chwaraeon Actif
 • Aelodaeth Blatinwm - mynediad diderfyn i'r gampfa, dosbarthiadau ffitrwydd a nofio (ac eithrio Dosbarthiadau Synrgy)
 • Aelodaeth Efydd - mynediad diderfyn i bob un o'n 4 pwll nofio
 • Sesiwn Sefydlu am ddim
 • Adolygiad o'r rhaglen gyda hyfforddwr
 • Mynediad at dros 100 o ddosbarthiadau ffitrwydd bob wythnos
 • Archebu dosbarthiadau ar-lein, bythefnos ymlaen llaw
 • Mynediad diderfyn i bob un o'n 4 pwll nofio
 • Mynediad i'r Ystafelloedd Iechyd (Caerfyrddin a Llanymddyfri a 18 oed ac uwch yn unig)
 • Gostyngiad o hyd at 40% ar weithgareddau a hyrwyddir
 • Defnyddio'r loceri am ddim
 • Wi-Fi am ddim

Pwy sy'n gymwys?

Mae gofyn bod o leiaf 5 gweithiwr o'ch sefydliad, busnes neu glwb yn cofrestru ar gyfer un o'n pecynnau aelodaeth;

Platinwm Corfforaethol (defnydd di-derfyn o'n campfeydd, pyllau nofio a dosbarthiadau ffitrwydd* ar draws ein canolfannau)

Efydd Corfforaethol (nofio yn unig ar draws i gyd o'n pyllau nofio)

 * mae rhai dosbarthiadau wedi'u heithrio

Hoffech chi gael gwybod rhagor? 

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn un o'n partneriaid corfforaethol ac eisiau cofrestru, cysylltwch a ni am fanylion;