Syniadau am eich tro cyntaf yn un o'n Canolfannau Hamdden

Gall eich ymweliad cyntaf â'r Ganolfan Hamdden fod yn frawychus. Efallai nad ydych chi’n gwybod ble mae angen i chi fynd, neu efallai bod angen help arnoch gyda rhai darnau o offer yn y gampfa, neu fe allai fod yn orlawn ac rydych chi’n ansicr ynghylch moesau. Wel, rydyn ni yma i helpu. Gadewch inni eich arwain drwyddo, i wneud yn siŵr eich bod yn dod yn ôl i Actif er mwyn i chi allu cyrraedd eich targedau lles.

Cyrraedd y Ganolfan Hamdden am y tro cyntaf

Ar eich ymweliad cyntaf, ewch i ddesg y dderbynfa a bydd un o'r staff yn gosod botwm RFID neu gylch allweddi i chi. Gellir defnyddio eich botwm RFID / cylch allweddi i

  • rhoi mynediad i chi drwy’r gatiau rheoli mynediad (mewn rhai canolfannau hamdden yn unig)
  • gellir ei ddefnyddio i agor a chau loceri i storio eich eiddo tra byddwch yn y ganolfan hamdden.

Mynd i'r gampfa am y tro cyntaf

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich iechyd neu os ydych yn meddwl bod unrhyw reswm pam na ddylech ddechrau ymarfer corff, rydym bob amser yn argymell eich bod yn ymweld â’ch meddyg ymlaen llaw i drafod eich pryderon.

Sefydlu campfa

Os nad ydych erioed wedi bod i'n campfa bydd angen i chi archebu lle ar gyfer sesiwn sefydlu. I archebu sesiwn sefydlu bydd angen i chi ......

Os nad ydych yn siŵr sut i ddefnyddio offer ar ôl bod yn y sesiwn gynefino, gofynnwch i aelod o’n tîm ffitrwydd eich helpu. Maen nhw yno i siarad â chi drwy ddefnyddio'r offer ond gallant hefyd roi cyngor i chi ar ymarfer corff. Cofiwch gadw pethau'n syml a pheidio â gwthio'ch hun yn rhy galed yn ystod yr ychydig ymweliadau cyntaf felly

 


Beth ddylwn i ei wisgo a dod gyda chi i'r gampfa neu'r dosbarth?

get info from Soph

  • dewch â photel ddŵr a thywel
  • dewch â darn arian punt gyda chi i gael mynediad i loceri rhag ofn y cymerir yr holl loceri sy'n agor gyda botymau RFID
  • Cyrraeddwch eich  dosbarthiadau ffitrwydd 5-10 munud cyn amser