Stiwdio Chwilbedlo

Mae stiwdio chwilbedlo grwp yng nghanolfan hamdden Caerfyrddin wedi cael ei huwchraddio ac wedi agor.   

Beth sy'n newydd? Mae'r stiwidio chwilbedlo newydd yn cynnwys 30 o feiciau arloesol Life Fitness IC7.  Dyma  beiciau chwilbedlo mwyaf diweddar sydd ar y farchnad ar hyn o bryd, sy'n cynnwys yr hyfforddiant Parthau â Lliw a fydd yn gwella eich hyfforddiant, nid ei newid.

Bydd y stiwdio chwilbedlo yn rhoi profiad mwy synhwyraidd i chi gyda goleuadau lliwgar LED sy'n gweithio ar y cyd â'r gerddoriaeth a dwy sgrin deledu fawr i roi profiad beicio mewn grŵp go iawn i chi.

Mae'r parth hyfforddi a lliw gyda 5 parth hyfforddi a fydd yn sicrhau eich bod yn ymarfer ar y dwyster cywir ym mob ymarfer.

* Er mwyn personoli a manteisio i'r eithaf ar eich profiad yn y dosbarthiadau hyn rydym yn argymell eich bod yn cwblhau prawf ffitrwydd FTP, bydd hyn yn rhoi rhif mwy cywir a fydd yn cael ei fewnbynnu ar ddechrau'r dosbarth. Gellir archebu lle ar gyfer y prawf 4 munud hwn yn y dderbynfa 

Coach by Colour

Parth Coach by Colour

Dewch i ni weld y beiciau IC7 ar waith;

 

Profiad Rhithwir Newydd

Rydym hefyd yn cyflwyno technoleg rithwir i chi hefyd.  Os nad ydych yn gallu dod i un o'r sesiynau hyfforddi yn ystod yr wythnos, peidiwch â phoeni oherwydd bydd dewis o ddosbarthiadau rhithwir ar gael i chi 7 diwrnod yr wythnos.  Bydd y rhain yn cael eu cynnwys yn ein hamserlen dosbarthiadau ffitrwydd.

Hyfforddwr Stiwdio 'Myride'
Gallwch feicio gan ddilyn cyfarwyddiadau o'r radd flaenaf ar y sgrin gan hyfforddwr rhithwir a fydd yn gwneud yn siŵr eich bod cael ymarfer sy'n bendant o sicrhau canlyniadau.

Hyfforddwr Taith 'Myride'
Gallwch feicio gan ddilyn golygfeydd rhyngweithiol o bedwar ban byd gyda cherddoriaeth a hyfforddiant (gan ddefnyddio'r system hyfforddiant Parthau â Lliw) sy'n cynnig ymarfer llawn hwyl ond caled.

 

Cofnodi eich ymarferion

Gallwch weld, cadw a thracio eich ymarferion drwy ddefnyddio'r ap hyfforddi ICG. Ar gael AM DDIM ar IOS ac Android.

Amserlen Newydd ar gyfer Dosbarthiadau Chwilbedlo

Rydym yn falch iawn o gyflwyno dosbarthiadau chwilbedlo Parthau â Lliw newydd at ein hamserlen ffitrwydd a fydd yn sicr o ychwanegu amrywiaeth at eich ymarfer.

Am fwy o wybodaeth am y stiwdio chwilbedlo newydd cysylltwch a Canolfan Hamdden Caerfyrddin ar 01267 224700.