DEWCH I GYFARFOD Â'N LLYSGENNAD CYMUNEDOL

 

ENW

Suzanne Davies

PAM YDYCH CHI WEDI DEWIS BOD YN LLYSGENNAD CYMUNEDOL A BETH ALL POBL DDISGWYL O'CH GWEITHGAREDD NEU SESIYNAU?

Rwyf wedi bod yn ymwneud ag ochr weinyddol Clwb Rygbi Hendy-gwyn ers 1974 a fi yw'r Ysgrifennydd Anrhydeddus presennol - rwyf hefyd wedi ymgymryd â'r un rôl ar gyfer Undeb Rygbi Sir Benfro a'r Cylch.

Mae rygbi wedi bod yn rhan enfawr o fy mywyd erioed - rwyf wedi penderfynu dod yn Llysgennad Cymunedol ar gyfer y grŵp rygbi cerdded oherwydd gallaf helpu i sicrhau bod rhywbeth ar gyfer pob oedran yn Hendy-gwyn.

Y GWEITHGAREDD YDYCH CHI YN EI ARWAIN NEU EI GYDLYNU?

Rygbi Cerdded

BLE MAE MAN CYFARFOD EICH GWEITHGAREDD?

Parc Dr Owen ynghanol Hendy-gwyn

AMSER EICH GWEITHGAREDD?

15:00 - 16:00

DIWRNOD EICH GWEITHGAREDD?

Dydd Iau

A OES LLE I BARCIO CAR?

Oes

LLUNIAETH AR GAEL?

Oes

TOILEDAU AR GAEL?

Oes

AMGYLCHEDD

Awyr agored

DILLAD AC ESGIDIAU SY’N OFYNNOL?

Esgidiau Rygbi

A OES COST?

Nac oes

A OES ISAFSWM OED I’CH GWEITHGAREDD?

Nac oes

A YW EICH GWEITHGAREDD YN ADDAS I UNIGOLION AG ANABLEDD?

Ydy

OS YW'N BRIODOL, A YW EICH SESIYNAU YN CROESAWU ANIFEILIAID ANWES?

Ydynt

OS YW'N BRIODOL, A YW EICH SESIYNAU YN ADDAS I RAI GYDA CHADEIRIAU GWTHIO PLANT?

Nac ydynt

A YDYCH YN CANIATÁU I GYFRANOGWYR GYSYLLTU Â CHI YN UNIONGYRCHOL GYDAG UNRHYW YMHOLIADAU YNGHYLCH EICH GWEITHGAREDD?

Ydw - Ffôn (Galwad llais), E-bost, Ffôn (Neges Destun)