Llysgennad Cymunedol: Natasha Francis

DEWCH I GYFARFOD Â'N LLYSGENNAD CYMUNEDOL

 

ENW

Natasha Francis

PAM YDYCH CHI WEDI DEWIS BOD YN LLYSGENNAD CYMUNEDOL A BETH ALL POBL DDISGWYL O'CH GWEITHGAREDD NEU SESIYNAU?

Dechreuais y grŵp yn syml i gael cwmni i fynd am dro gyda'r nos, wnes i erioed ddychmygu y byddai'n datblygu fel hyn. Rwyf wedi gwneud ffrindiau hyfryd trwy'r grŵp ac yn mwynhau pob un o'n sesiynau.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn dod draw ar eu pennau eu hunain ac yn teimlo bod y grŵp yn rhoi croeso mawr iddynt.

Y GWEITHGAREDD YDYCH CHI YN EI ARWAIN NEU EI GYDLYNU?

Grŵp cerdded

BLE MAE MAN CYFARFOD EICH GWEITHGAREDD?

Maes parcio wrth ymyl Haven Vets, Rhydaman

AMSER EICH GWEITHGAREDD?

19:30

DIWRNOD EICH GWEITHGAREDD?

Llun, Mercher, Iau

A OES LLE I BARCIO CAR?

Oes

LLUNIAETH AR GAEL?

Nac oes

TOILEDAU AR GAEL?

Nac oes

AMGYLCHEDD

Awyr agored

DILLAD AC ESGIDIAU SY’N OFYNNOL?

Esgidiau cyfforddus a dillad addas i’r tywydd

A OES COST?

Nac oes

A OES ISAFSWM OED I’CH GWEITHGAREDD?

Nac oes

A YW EICH GWEITHGAREDD YN ADDAS I UNIGOLION AG ANABLEDD?

Ydy

OS YW'N BRIODOL, A YW EICH SESIYNAU YN CROESAWU ANIFEILIAID ANWES?

Ydynt

OS YW'N BRIODOL, A YW EICH SESIYNAU YN ADDAS I RAI GYDA CHADEIRIAU GWTHIO PLANT?

Ydynt

A YDYCH YN CANIATÁU I GYFRANOGWYR GYSYLLTU Â CHI YN UNIONGYRCHOL GYDAG UNRHYW YMHOLIADAU YNGHYLCH EICH GWEITHGAREDD?

Ydw - Facebook

Natasha