DEWCH I GYFARFOD Â'N LLYSGENNAD CYMUNEDOL

ENW

Naomi Davies

PAM YDYCH CHI WEDI DEWIS BOD YN LLYSGENNAD CYMUNEDOL A BETH ALL POBL EI DDISGWYL O'CH GWEITHGAREDD NEU SESIYNAU?

Dewisais fod yn Llysgennad Cymunedol gan ei fod yn cyd-fynd â gwerthoedd fy sesiynau grŵp. Fy nod yw cael pawb i symud fwy ac yn bwysicaf oll i fwynhau ymarfer corff! Mae fy nosbarth yn canolbwyntio ar ymestyn a chryfhau ein cyhyrau, gan fod y rhain yn gwanhau wrth i ni fynd yn hŷn. Trwy ganolbwyntio ar hyn, gallwn ni i gyd symud fwy a theimlo'n well!

GWEITHGAREDD RYDYCH CHI'N EI ARWAIN NEU'N EI GYDLYNU?

Dosbarth Cylchedau, Ymestyn a Chryfder

BLE MAE'R MAN CYFARFOD AR GYFER EICH GWEITHGAREDD?

Neuadd Gymunedol Dafen, Dafen Park, Maescanner Road, Llanelli, SA14 8LP

AMSER EICH GWEITHGAREDD?

5:30yp pob Dydd Mercher a Dydd Iau

DIWRNOD EICH GWEITHGAREDD?

Ar Dydd Mercher- Cylchedau

Ar ddydd Iau- Ymestyn a Chryfder

A OES LLEOEDD PARCIO AR GAEL?

Oes, mae modd parcio am ddim y tu cefn i'r neuadd

A OES LLUNIAETH AR GAEL?

Oes

A OES TOILEDAU AR GAEL?

Oes

YR AMGYLCHEDD?

Dan Do

PA DDILLAD AC ESGIDIAU SYDD EU HANGEN?

Dillad cyfforddus fel trwser llac/crys-t/legins/siorts/bra chwaraeon. Esgidiau ymarfer, ond rydym fel arfer yn cwblhau'r dosbarth yn ein sanau!

Hefyd mae angen mat ymarfer corff ond mae gen i rai sbâr fel arfer.

A OES COST?

£5 y sesiwn. Ar hyn o bryd mae dau gynnig:

  • Talu a mynd i 5 sesiwn a chael eich 6ed sesiwn am ddim
  • Cyfeirio ffrind er mwyn cael dosbarth am ddim (mae'r Telerau ac Amodau ar fy nhudalen Facebook)

A OES ISAFSWM OEDRAN AR GYFER EICH GWEITHGAREDD?

16 oed gyda chaniatâd rhiant.

A YW EICH GWEITHGAREDD YN ADDAS AR GYFER UNIGOLION AG ANABLEDD?

Ar hyn o bryd mae hyn yn dibynnu ar yr anabledd.

OS YW'N BRIODOL, A YW EICH SESIYNAU'N ADDAS AR GYFER ANIFEILIAID ANWES?

Nac ydyn

OS YW'N BRIODOL, A YW EICH SESIYNAU'N ADDAS AR GYFER CADEIRIAU GWTHIO?

Nac ydyn

A YDYCH YN CANIATÁU I GYFRANOGWYR GYSYLLTU Â CHI'N UNIONGYRCHOL OS OES GANDDYNT UNRHYW YMHOLIADAU YNGLŶN Â'CH GWEITHGAREDD?

Ydw – ffôn (galwad), ffôn (neges destun) Whatsapp ac ar Messenger trwy Facebook

Naomi