DEWCH I GYFARFOD Â'N LLYSGENNAD CYMUNEDOL

ENW

Janet Richards

PAM YDYCH CHI WEDI DEWIS BOD YN LLYSGENNAD CYMUNEDOL A BETH ALL POBL DDISGWYL O'CH GWEITHGAREDD NEU SESIYNAU?

Sawl rheswm ond yn bennaf i gadw'n egnïol ac i drosglwyddo gwybodaeth am bêl-rwyd i'r rhai nad ydynt wedi cymryd rhan yn y gamp cymaint ag yr wyf i dros y blynyddoedd. Gyda chymorth hyfforddwyr, byddwn yn creu awyrgylch hwyliog, gan fod pêl-rwyd cerdded yn heriol i'r rhai sydd wedi chwarae o'r blaen!

Bydd yr aelodau newydd yn dysgu sut i chwarae pêl-rwyd a bydd y cyfranogwyr yn mwynhau'r gêm ei hun a hefyd yr agwedd gymdeithasol sydd bob amser ynghlwm wrth bêl-rwyd.  

Y GWEITHGAREDD YDYCH CHI YN EI ARWAIN NEU EI GYDLYNU?

Pêl-rwyd Cerdded

BLE MAE MAN CYFARFOD EICH GWEITHGAREDD?

Canolfan Hamdden Llanelli

AMSER EICH GWEITHGAREDD?

18:00-19:00

DIWRNOD EICH GWEITHGAREDD?

Dydd Llun

A OES LLE I BARCIO CAR?

Oes

LLUNIAETH AR GAEL?

Oes

TOILEDAU AR GAEL?

Oes

AMGYLCHEDD

Dan Do/Awyr Agored – bydd yn dibynnu ar gyfyngiadau

DILLAD AC ESGIDIAU SY’N OFYNNOL?

Dillad ac esgidiau addas

A OES COST?

Oes

A OES ISAFSWM OED I’CH GWEITHGAREDD?

Oes - 18

A YW EICH GWEITHGAREDD YN ADDAS I UNIGOLION AG ANABLEDD?

Ydy

OS YW'N BRIODOL, A YW EICH SESIYNAU YN CROESAWU ANIFEILIAID ANWES?

Nac Ydynt

OS YW'N BRIODOL, A YW EICH SESIYNAU YN ADDAS I RAI GYDA CHADEIRIAU GWTHIO PLANT?

Nac Ydynt

A YDYCH YN CANIATÁU I GYFRANOGWYR GYSYLLTU Â CHI YN UNIONGYRCHOL GYDAG UNRHYW YMHOLIADAU YNGHYLCH EICH GWEITHGAREDD?

Ydw - Ffôn (Galwad llais), Ffôn (Neges Destun)

Janet