DEWCH I GYFARFOD Â'N LLYSGENNAD CYMUNEDOL

ENW

Graham Stock

PAM YDYCH CHI WEDI DEWIS BOD YN LLYSGENNAD CYMUNEDOL A BETH ALL POBL EI DDISGWYL O'CH GWEITHGAREDD NEU SESIYNAU?

Rwy'n drysorydd ar gyfer y grŵp Cwrlo ers iddo gael ei sefydlu ac rwy'n mwynhau dod â phawb ynghyd i chwarae gemau o gwrlo hwyliog a chystadleuol.

GWEITHGAREDD RYDYCH CHI'N EI ARWAIN NEU'N EI GYDLYNU?

Cwrlo

BLE MAE'R MAN CYFARFOD AR GYFER EICH GWEITHGAREDD?

Canolfan Hamdden Trimsaran

AMSER EICH GWEITHGAREDD?

12:00yp

DIWRNOD EICH GWEITHGAREDD?

Dydd Gwener

A OES LLEOEDD PARCIO AR GAEL?

Oes

A OES LLUNIAETH AR GAEL?

Oes

A OES TOILEDAU AR GAEL?

Oes

YR AMGYLCHEDD?

Dan Do

PA DDILLAD AC ESGIDIAU SYDD EU HANGEN?

Dim

A OES COST?

£2 y sesiwn, ond mae gennym ddiwrnod am ddim bob mis fel arfer.

A OES ISAFSWM OEDRAN AR GYFER EICH GWEITHGAREDD?

Nac oes

A YW EICH GWEITHGAREDD YN ADDAS AR GYFER UNIGOLION AG ANABLEDD?

Mae angen i unigolion fod yn gallu symud yn weddol.

OS YW'N BRIODOL, A YW EICH SESIYNAU'N ADDAS AR GYFER ANIFEILIAID ANWES?

Nac ydyn

OS YW'N BRIODOL, A YW EICH SESIYNAU'N ADDAS AR GYFER CADEIRIAU GWTHIO?

Ydyn, gallai'r sesiynau fod yn addas.

A YDYCH YN CANIATÁU I GYFRANOGWYR GYSYLLTU Â CHI'N UNIONGYRCHOL OS OES GANDDYNT UNRHYW YMHOLIADAU YNGLŶN Â'CH GWEITHGAREDD?

Ydw – Rhif ffôn 01554 810701