Llysgennad Cymunedol: Georgi Gerinski

DEWCH I GYFARFOD Â'N LLYSGENNAD CYMUNEDOL

 

ENW

Georgi Gerinski

PAM YDYCH CHI WEDI DEWIS BOD YN LLYSGENNAD CYMUNEDOL A BETH ALL POBL DDISGWYL O'CH GWEITHGAREDD NEU SESIYNAU?

Rydw i wedi dewis dod yn Llysgennad Cymunedol oherwydd fy mod i'n hoffi chwarae gwahanol fathau o chwaraeon ac rwy'n hoffi helpu pobl a'u gwneud yn hapus. Mae helpu pobl oedrannus i fod yn egnïol yn beth da ac rwy'n mwynhau gwneud hynny.

Y GWEITHGAREDD YDYCH CHI YN EI ARWAIN NEU EI GYDLYNU?

Pêl-droed Cerdded

BLE MAE MAN CYFARFOD EICH GWEITHGAREDD?

Llanelli

AMSER EICH GWEITHGAREDD?

13.00 – 14.00

DIWRNOD EICH GWEITHGAREDD?

Dydd Mawrth

A OES LLE I BARCIO CAR?

Oes

LLUNIAETH AR GAEL?

Oes

TOILEDAU AR GAEL?

Nac oes

AMGYLCHEDD

Awyr agored

DILLAD AC ESGIDIAU SY’N OFYNNOL?

A OES COST?

Nac oes

A OES ISAFSWM OED I’CH GWEITHGAREDD?

Nac oes

A YW EICH GWEITHGAREDD YN ADDAS I UNIGOLION AG ANABLEDD?

OS YW'N BRIODOL, A YW EICH SESIYNAU YN CROESAWU ANIFEILIAID ANWES?

Ydynt

OS YW'N BRIODOL, A YW EICH SESIYNAU YN ADDAS I RAI GYDA CHADEIRIAU GWTHIO PLANT?

A YDYCH YN CANIATÁU I GYFRANOGWYR GYSYLLTU Â CHI YN UNIONGYRCHOL GYDAG UNRHYW YMHOLIADAU YNGHYLCH EICH GWEITHGAREDD?

Ydw - Facebook, Ffôn (Neges Destun)

Georgi