Llysgennad Cymunedol: Emma Evans

DEWCH I GYFARFOD Â'N LLYSGENNAD CYMUNEDOL

 

ENW

Emma Evans

PAM YDYCH CHI WEDI DEWIS BOD YN LLYSGENNAD CYMUNEDOL A BETH ALL POBL DDISGWYL O'CH GWEITHGAREDD NEU SESIYNAU?

Rwy'n mwynhau rhedeg, beicio a mynd i'r gampfa, ac os ydw i'n gallu helpu eraill i fwynhau'r buddion a ddaw o redeg yn rheolaidd mewn grŵp, mae'n ffordd mor wych o wella ffitrwydd a chymdeithasu ar yr un pryd.

Bydd ein sesiynau rhedeg yn digwydd mewn amgylchedd cymdeithasol cyfeillgar lle gall rhedwyr o bob gallu deimlo'n gartrefol, ymlacio a mwynhau rhedeg, gan gyflawni eu nod gobeithio.

Y GWEITHGAREDD YDYCH CHI YN EI ARWAIN NEU EI GYDLYNU?

Grŵp loncian

BLE MAE MAN CYFARFOD EICH GWEITHGAREDD?

Maes Hamdden Rhydaman

AMSER EICH GWEITHGAREDD?

09:15

DIWRNOD EICH GWEITHGAREDD?

Dydd Mawrth a Dydd Iau

A OES LLE I BARCIO CAR?

Oes

LLUNIAETH AR GAEL?

Oes

TOILEDAU AR GAEL?

Oes

AMGYLCHEDD

Awyr agored

DILLAD AC ESGIDIAU SY’N OFYNNOL?

Trainers/siorts/legins

A OES COST?

Nac oes

A OES ISAFSWM OED I’CH GWEITHGAREDD?

Oes - 16

A YW EICH GWEITHGAREDD YN ADDAS I UNIGOLION AG ANABLEDD?

Ydy

OS YW'N BRIODOL, A YW EICH SESIYNAU YN CROESAWU ANIFEILIAID ANWES?

Ydynt

OS YW'N BRIODOL, A YW EICH SESIYNAU YN ADDAS I RAI GYDA CHADEIRIAU GWTHIO PLANT?

Ydynt

A YDYCH YN CANIATÁU I GYFRANOGWYR GYSYLLTU Â CHI YN UNIONGYRCHOL GYDAG UNRHYW YMHOLIADAU YNGHYLCH EICH GWEITHGAREDD?

Ydw - Ffôn (Galwad llais), Facebook, Ffôn (Neges Destun)

Emma