DEWCH I GYFARFOD Â'N LLYSGENNAD CYMUNEDOL

ENW

Eddie Jones

PAM YDYCH CHI WEDI DEWIS BOD YN LLYSGENNAD CYMUNEDOL A BETH ALL POBL DDISGWYL O'CH GWEITHGAREDD NEU SESIYNAU?

I geisio cael pobl i chwarae pêl-droed cerdded, a gobeithio bod yn fwy heini a mwynhau eu hunain.

Y GWEITHGAREDD YDYCH CHI YN EI ARWAIN NEU EI GYDLYNU?

Pêl-droed Cerdded

BLE MAE MAN CYFARFOD EICH GWEITHGAREDD?

Maes Chwarae Amlddefnydd yr Hendy

AMSER EICH GWEITHGAREDD?

19:00

DIWRNOD EICH GWEITHGAREDD?

Dydd Mercher

A OES LLE I BARCIO CAR?

Oes

LLUNIAETH AR GAEL?

Rydym yn dod â'n rhai ein hunain

TOILEDAU AR GAEL?

Oes

AMGYLCHEDD

Maes chwarae amlddefnydd/arwyneb caled

DILLAD AC ESGIDIAU SY’N OFYNNOL?

Esgidiau ymarfer, dillad pêl-droed sylfaenol

A OES COST?

Oes - £5.00 y sesiwn

A OES ISAFSWM OED I’CH GWEITHGAREDD?

Oes - Dros 18 oed - Rydym yn amrywio o bobl 20-60 oed

A YW EICH GWEITHGAREDD YN ADDAS I UNIGOLION AG ANABLEDD?

Os hoffai unrhyw unigolyn sydd ag unrhyw namau neu anghenion penodol gael rhagor o wybodaeth am ddod i'r sesiynau hyn, anfonwch e-bost at CymunedauActif@sirgar.gov.uk fel y gallwn sicrhau ein bod yn gallu diwallu anghenion yr unigolyn.

OS YW'N BRIODOL, A YW EICH SESIYNAU YN CROESAWU ANIFEILIAID ANWES?

Nac Ydynt

OS YW'N BRIODOL, A YW EICH SESIYNAU YN ADDAS I RAI GYDA CHADEIRIAU GWTHIO PLANT?

Nac Ydynt

A YDYCH YN CANIATÁU I GYFRANOGWYR GYSYLLTU Â CHI YN UNIONGYRCHOL GYDAG UNRHYW YMHOLIADAU YNGHYLCH EICH GWEITHGAREDD?

Ydw - 07912 746369

Eddie