DEWCH I GYFARFOD Â'N LLYSGENNAD CYMUNEDOL

ENW

Brian Mcauley

PAM YDYCH CHI WEDI DEWIS BOD YN LLYSGENNAD CYMUNEDOL A BETH ALL POBL DDISGWYL O'CH GWEITHGAREDD NEU SESIYNAU?

I geisio helpu pobl i fod yn fwy egnïol a'u cyfeirio i'r man iawn i ymuno â sesiynau pêl-droed cerdded yn yr ardal.

Gall pobl ddisgwyl llawer o chwerthin yn ogystal â sesiwn ymarfer corff da nad yw'n gofyn gormod yn gorfforol. Bydd bod yn rhan o dîm hefyd yn gwella eich bywyd cymdeithasol gan ein bod yn aml yn cynnal nosweithiau cyri a digwyddiadau cymdeithasol eraill.

Y GWEITHGAREDD YDYCH CHI YN EI ARWAIN NEU EI GYDLYNU?

Pêl-droed Cerdded

BLE MAE MAN CYFARFOD EICH GWEITHGAREDD?

Maes Chwarae Amlddefnydd yr Hendy

AMSER EICH GWEITHGAREDD?

19:00

DIWRNOD EICH GWEITHGAREDD?

Dydd Mercher

A OES LLE I BARCIO CAR?

Oes

LLUNIAETH AR GAEL?

Rydym yn dod â'n rhai ein hunain

TOILEDAU AR GAEL?

Oes

AMGYLCHEDD

Maes chwarae amlddefnydd/arwyneb caled, o fewn parc plant

DILLAD AC ESGIDIAU SY’N OFYNNOL?

Esgidiau ymarfer neu esgidiau astrotyrff os oes well gennych hynny

A OES COST?

Oes - £5.00 y sesiwn

A OES ISAFSWM OED I’CH GWEITHGAREDD?

Mae'n rhaid bod dros 50 oed i chwarae pêl-droed cerdded cystadleuol ond rydym yn eithaf hyblyg ac mae gennym amrywiaeth o chwaraewyr o ddechrau'r 20au hyd at ddiwedd y 60au (dros 18 oed)

A YW EICH GWEITHGAREDD YN ADDAS I UNIGOLION AG ANABLEDD?

Os hoffai unrhyw unigolyn sydd ag unrhyw namau neu anghenion penodol gael rhagor o wybodaeth am ddod i'r sesiynau hyn, anfonwch e-bost at CymunedauActif@sirgar.gov.uk fel y gallwn sicrhau ein bod yn gallu diwallu anghenion yr unigolyn.

OS YW'N BRIODOL, A YW EICH SESIYNAU YN CROESAWU ANIFEILIAID ANWES?

Nac Ydynt

OS YW'N BRIODOL, A YW EICH SESIYNAU YN ADDAS I RAI GYDA CHADEIRIAU GWTHIO PLANT?

Nac Ydynt

A YDYCH YN CANIATÁU I GYFRANOGWYR GYSYLLTU Â CHI YN UNIONGYRCHOL GYDAG UNRHYW YMHOLIADAU YNGHYLCH EICH GWEITHGAREDD?

Ydw - stroll2goal@llangennechafc.org

brian