DEWCH I GYFARFOD Â'N LLYSGENNAD CYMUNEDOL

ENW

Andrew Stephens

PAM YDYCH CHI WEDI DEWIS BOD YN LLYSGENNAD CYMUNEDOL A BETH ALL POBL DDISGWYL O'CH GWEITHGAREDD NEU SESIYNAU?

Dim ond ym mis Ebrill 2018 y dechreuais redeg ar raglen C25K gyda Chlwb Athletau Llanelli. Ers hynny, rwyf wedi cystadlu mewn nifer o rasys 10K a 5 ras hanner marathon. Yn ystod 2020, byddwn wedi cystadlu mewn 4 hanner marathon arall a Marathon Llundain, ond eleni rwyf wedi gwneud fy marathon cyntaf yn rhithwir.

Rwyf wedi cwblhau fy LIRF gydag Athletau Cymru ac wedi helpu gyda grwpiau rhedeg amrywiol, o C25K i un o'r arweinwyr rhedeg yng Ngerddi Botaneg Cenedlaethol Cymru.

Y GWEITHGAREDD YDYCH CHI YN EI ARWAIN NEU EI GYDLYNU?

Soffa i 5K, Grŵp loncian, Grŵp cerdded

BLE MAE MAN CYFARFOD EICH GWEITHGAREDD?

I’w Gadarnhau

AMSER EICH GWEITHGAREDD?

I’w Gadarnhau

DIWRNOD EICH GWEITHGAREDD?

Mawrth, Iau, Sul

A OES LLE I BARCIO CAR?

Oes

LLUNIAETH AR GAEL?

Oes

TOILEDAU AR GAEL?

Oes

AMGYLCHEDD

Awyr agored

DILLAD AC ESGIDIAU SY’N OFYNNOL?

Dillad sy'n addas ar gyfer y tywydd ar y pryd a trainers/esgidiau rhedeg/esgidiau cerdded addas.

A OES COST?

Nac oes

A OES ISAFSWM OED I’CH GWEITHGAREDD?

Oes - 18

A YW EICH GWEITHGAREDD YN ADDAS I UNIGOLION AG ANABLEDD?

Ydy

OS YW'N BRIODOL, A YW EICH SESIYNAU YN CROESAWU ANIFEILIAID ANWES?

Ydynt

OS YW'N BRIODOL, A YW EICH SESIYNAU YN ADDAS I RAI GYDA CHADEIRIAU GWTHIO PLANT?

Ydynt

A YDYCH YN CANIATÁU I GYFRANOGWYR GYSYLLTU Â CHI YN UNIONGYRCHOL GYDAG UNRHYW YMHOLIADAU YNGHYLCH EICH GWEITHGAREDD?

Ydw - Ffôn (Galwad llais), Ffôn (Neges Destun)

Andrew