Sgil yr Wythnos

Mae ein rhaglen 'Sgil yr Wythnos' yn annog plant i fod mor egnïol ag y gallant, gan ddatblygu sgiliau corfforol pwysig ar yr un pryd fel neidio, taflu a dal.

Byddwn yn rhannu sgil a gweithgaredd corfforol gwahanol bob wythnos. Gellir gwneud y rhain yn unrhyw le - gartref, ysgol neu yn y parc, gyda ffrindiau a theulu!

Drwy ymarfer y sgil yn rheolaidd, bydd plant yn gallu perfformio'r sgil yn hyderus mewn llawer o weithgareddau.

Dilynwch y fideos ar sut i berfformio'r sgil yn gywir, sut i'w chywiro os oes angen a sut i'w gwneud yn haws neu'n anoddach. Mae gennym hefyd fideos o weithgareddau y gallwch berfformio'r sgil ynddynt i'w wneud yn fwy o hwyl!

Wythnos 1 - Cydbwyso

Cydbwysedd

Gweithgaredd Cydbwyso - Sut i chwarae Newid Siap

Gweithgaredd Newid Siap

Wythnos 2 - Neidio a Glanio

Sgil Neidio a Glanio

Gweithgaredd Neidio a Glanio - Sut i chwarae O Smotyn i Smotyn

Gweithgaredd o smotyn i smotyn

Wythnos 3 - Tafliad o dan law

Sgil tafliad o dan llaw

Gweithgaredd Tafliad o dan law - Sut i chwarae Bwrw'r Bwced

Gweithgaredd Bwrw'r Bwced

Wythnos 4 - Hopian

Sgil Hopian

Week 5 - Star Shape

patrymau

Wythnos 5 - Siap Seren

siap seren

Gweithgaredd Siap Seren - Sut i chwarae Newid Siap

newid siap

Wythnos 6 - Dal

dal

Amser Actif - Dwli Dwl

dwli dwl

Gweithgaredd Dal - Sut i chwarae Fi Ataf Ti Atat Fi

fi atat ti ataf fi

Wythnos 7 - Sgipio

sgipio

Amser Actif - O Smotyn i Smotyn

o smotyn i smotyn

Gweithgaredd Sgipio - Sut i chwarae Dwli Dwl

dwli dwl

Wythnos 8 - Siap Syth

siap syth

Amser Actif - Newid Siap

menter

Wythnos 9 - Tafliad Dwy law

tafliad

Amser Actif - Smotiau mewn Gofod

smotiau

Wythnos 10 - Camu i'r ochr

camu ir ochr

Wythnos 11 - Siap Twc

siap twc

Wythnos 12 - Cicio Pel

cicio pel

Amser Actif - Bwrw'r Bwced