Pêl-droed Stryd Actif

Yn dechrau ym mis Ionawr mae ein Pêl-droed Stryd Actif newydd yn Nyffryn Aman a Llanelli

Pêl-droed Stryd Actif

Croeso i Bêl-droed Stryd Actif, lle rydym ni'n mynd i'r afael â thaclo ac yn sgorio newid cadarnhaol!

Ein menter yw eich gôl euraidd ar gyfer goresgyn arwahanrwydd cymdeithasol, gan gynnig lle diogel a chynhwysol i chwarae pêl-droed.

Nid gêm yn unig yw hyn; mae'n gymuned lle mae cyfeillgarwch a thwf personol yn cychwyn.

Yn agored i oedolion 18 oed a hŷn, mae ein sesiynau nid yn unig yn darparu prydau poeth ond hefyd yn gyfle i gysylltu â chynghorwyr tai, gan sicrhau cefnogaeth barhaus ar gyfer materion sy'n ymwneud â thai.

Bydd y sesiynau pêl-droed stryd wythnosol yn cynnwys hyd at awr o chwarae gêm dan arweiniad hyfforddwr a gweithgareddau seiliedig ar sgiliau gyda phryd o fwyd poeth i ddilyn.

Cofrestrwch nawr a rhowch cic i ddechrau eich taith gyda Phêl-droed Stryd Actif!

Pêl-droed Stryd Actif - Dyddiadau a Lleoliadau

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman (Dydd Mercher)

PRYD: Session bob Dydd Mercher

BLE: Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

AMSER: 5:00yp - 6:00yp

PRIS: AM DDIM

Ar gyfer mwy o wybodaeth, cysylltwch a ActifCommunities@carmarthenshire.gov.uk

Canolfan Hamdden Llanelli (Dydd Gwener)

PRYD: Session bob Dydd Gwener

BLE: Canolfan Hamdden Llanelli

AMSER: 12:00yp - 1:00yp

PRIS: AM DDIM

Ar gyfer mwy o wybodaeth, cysylltwch a ActifCommunities@carmarthenshire.gov.uk