Neuadd Goffa Hendy-gwyn ar Daf

Mae Actif Chwaraeon a Hamdden yn falch o sefydlu partneriaeth gyda Neuadd Goffa Hendy-gwyn ar Daf. Wedi'i gefnogi gan gyllid LEADER.

Ymunwch a ni yn Neuadd Goffa Hendy-gwyn ar Daf am:

  • Gweithgareddau plant a theulu
  • Dosbarthiadau Ffitrwydd
  • Cynllun Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff
  • Sesiynau 60+
  • Chwaraeon Cerdded
  • Dosbarthiadau Atal Cwympiadau
  • A llawer mwy

Bydd y cydweithio yn agor llawer o gyfleoedd gwirfoddoli, am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar: actif@sirgar.gov.uk

Am Neuadd Goffa Hendy-gwyn ar Daf

Yn ddelfrydol ar gyfer amrywiaeth o ddigwyddiadau e.e codi arian, cyfarfodydd cyhoeddus, gweithgareddau a sioeau ymhlith digwyddiadau eraill ac mae ar gael 7 diwrnod yr wythnos.

Bydd y cydweithio yn agor llawer o gyfleoedd gwirfoddoli, am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar: actif@sirgar.gov.uk

WCroeso i Neuadd Goffa Hendy-gwyn ar Daf

Facebook