Ganolfan Cymunedol Cwmaman

Mae Chwaraeon a Hamdden Actif yn falch o sefydlu partneriaeth gyda Ganolfan Cymunedol Cwmaman. Wedi'i gefnogi gan gyllid LEADER.

Ymunwch a ni yng Nghanolfan Cymenudol Cwmaman am:

  • Gweithgareddau plant a theulu
  • Dosbarthiadau Ffitrwydd
  • Cynllun Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff
  • Sesiynau 60+
  • Chwaraeon Cerdded
  • Dosbarthiadau Atal Cwympiadau
  • A llawer mwy

Bydd y cydweithio yn agor llawer o gyfleoedd gwirfoddoli, am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar: actif@sirgar.gov.uk

Am Ganolfan Cymunedol Cwmaman

Wedi'i leoli yng nghanol y gymuned, mae'n gartref i brofiadau arloesol sy'n gwasanaethu pawb o'r ardal gyfagos. Gallwch ddod o hyd i fanc bwyd y gymuned 'Y Pantry' a hefyd y pafiliwn bowls sydd newydd ei ddatblygu gydag ardal gaffi croesawgar newydd.

Bydd y cydweithio yn agor llawer o gyfleoedd gwirfoddoli, am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar: actif@sirgar.gov.uk

Gwefan Canolfan - Cymuned Cwmaman

Facebook

Twitter