Cerdded, Siarad a Rhedeg

Cerdded a Siarad, Estyn allan a Rhedeg, Torri'r Stigma.
Grŵp cymorth cyfeillgar a chymdeithasol sy'n ceisio gwella llesiant corfforol a meddyliol drwy redeg neu gerdded

Cerdded, Siarad a Rhedeg

Cerdded, Siarad a Rhedeg! Chwilio am ffordd o wella eich ffitrwydd ac ymuno â grŵp cefnogol i wneud ffrindiau newydd?

Dewch i ymuno â'n sesiynau Cerdded, Siarad a Rhedeg a ddarperir ledled Sir Gaerfyrddin ar gyfer oedolion 18+ oed. Mae'r grwpiau hyn yn addas ar gyfer pob gallu, ac yn cynnig opsiynau i gerdded, gwneud 'Couch to 5k' a rhedeg ar eich cyflymder eich hun.

I ddod â'r sesiynau i ben, byddwn yn annog pawb i ymuno â ni am baned a sgwrs.

Yn ystod y sesiynau, mae cyfleoedd i siarad ag aelod o dîm iechyd meddwl sydd wedi cael hyfforddiant a siarad ag aelodau cefnogol eraill o fewn y grŵp.

Mae Cymunedau Actif wedi gweithio mewn partneriaeth ag adran Dai ac Adran Iechyd Meddwl Cyngor Sir Gaerfyrddin.

CERDDED, SIARAD A RHEDEG - SESIYNAU A LLEOLIADAU

Maes Hamdden Rhydaman (Dydd Mawrth a Dydd Iau)

PRYD: Sesiwn bob Dydd Mawrth a Dydd Iau

BLE: Maes Hamdden Rhydaman

AMSER: 9:30yb - 11:00yb

PRIS: AM DDIM

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol trwy'r ap.

Canolfan Hamdden Llanelli (Dydd Mawrth a Dydd Iau)

PRYD: Sesiwn bob Dydd Mawrth a Dydd Iau

BLE: Canolfan Hamdden Llanelli

AMSER: 9:45yb (i ddechrau am 10:00yb)

PRIS: AM DDIM

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol trwy'r ap.