Cerdded, Siarad a Rhedeg

Cerdded a Siarad, Estyn allan a Rhedeg, Torri'r Stigma.
Grŵp cymorth cyfeillgar a chymdeithasol sy'n ceisio gwella llesiant corfforol a meddyliol drwy redeg neu gerdded

Cerdded, Siarad a Rhedeg

Cerdded, Siarad a Rhedeg! Chwilio am ffordd o wella eich ffitrwydd ac ymuno â grŵp cefnogol i wneud ffrindiau newydd?

Dewch i ymuno â'n sesiynau Cerdded, Siarad a Rhedeg a ddarperir ledled Sir Gaerfyrddin ar gyfer oedolion 18+ oed. Mae'r grwpiau hyn yn addas ar gyfer pob gallu, ac yn cynnig opsiynau i gerdded, gwneud 'Couch to 5k' a rhedeg ar eich cyflymder eich hun.

I ddod â'r sesiynau i ben, byddwn yn annog pawb i ymuno â ni am baned a sgwrs.

Yn ystod y sesiynau, mae cyfleoedd i siarad ag aelod o dîm iechyd meddwl sydd wedi cael hyfforddiant a siarad ag aelodau cefnogol eraill o fewn y grŵp.

Mae Cymunedau Actif wedi gweithio mewn partneriaeth ag adran Dai ac Adran Iechyd Meddwl Cyngor Sir Gaerfyrddin.

CERDDED, SIARAD A RHEDEG - SESIYNAU A LLEOLIADAU

Maes Hamdden Rhydaman (Dydd Mawrth a Dydd Iau)

PRYD: Sesiwn bob Dydd Mawrth a Dydd Iau

BLE: Maes Hamdden Rhydaman

AMSER: 9:30yb - 11:00yb

PRIS: AM DDIM

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol trwy'r ap.

Canolfan Hamdden Llanelli (Dydd Mawrth a Dydd Iau)

PRYD: Sesiwn bob Dydd Mawrth a Dydd Iau

BLE: Canolfan Hamdden Llanelli

AMSER: 9:45yb (i ddechrau am 10:00yb)

PRIS: AM DDIM

Mae archebu ymlaen llaw yn hanfodol trwy'r ap.

Sut i archebu ar yr ap?

Ar yr ap

 1. Agorwch yr app
 2. Cliciwch ar y botwm dewislen (dde uchaf, 3 llinell lorweddol)
 3. Dewiswch Fy Nghlybiau
 4. Gwiriwch i weld a yw 'Actif Cymunedol' wedi'i restru yno, os na chliciwch ar y botwm + (dde uchaf)
 5. Dewiswch 'Actif Cymunedol' o'r rhestr
 6. Bydd sgrin ap cymunedol Actif nawr yn agor o'ch blaen a byddwch yn gallu gweld 'Archebwch Sesiwn Oedolion Actif' a 3 botwm oddi tano ar gyfer pob un o'r ardaloedd - Amanford, Caerfyrddin, a Llanelli.
 7. Dewiswch yr ardal sydd orau gennych
 8. Yna byddwch chi'n gallu gweld pa sesiynau sy'n cael eu cynnal
  Dewiswch sesiwn a chlicio ARCHEBU
 9. Os nad ydych wedi mewngofnodi, bydd yn eich annog i nodi'ch cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair cyn cwblhau'r archeb.

Sut i archebu ar-lein?

Ar y wefan

 1. Cliciwch ar ARCHEBU (brig y dudalen os ydych chi'n defnyddio cyfrifiadur bwrdd gwaith, neu bydd angen i chi glicio ar y botwm dewislen ar y dde uchaf sydd â 3 llinell lorweddol ac fe welwch ARCHEBU ar waelod ein sgrin)
 2. Rhowch eich cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair
 3. Ar gyfer sesiynau Gorllewin neu Caerfyrddin a'r ardal gyfagos, dewiswch ganolfan Hamdden Caerfyrddin o'r gwymplen
 4. Ar gyfer sesiynau Dwyrain neu Amanford a'r ardal gyfagos, dewiswch Ganolfan Hamdden Ammanford o'r gwymplen
 5. Ar gyfer sesiynau De neu Llanelli a'r ardal gyfagos, dewiswch Ganolfan Hamdden Llanelli o'r gwymplen
 6. Ar ôl i chi ddod o hyd i'ch hoff sesiwn, cliciwch ARCHEBU