Canolfan John Burns

Mae Actif Chwaraeon a Hamdden yn falch o sefydlu partneriaeth gyda Canolfan John Burns. Wedi'i gefnogi gan gyllid LEADER.

Ymunwch a ni yng Nghanolfan John Burns am:

  • Gweithgareddau plant a theulu
  • Dosbarthiadau Ffitrwydd
  • Cynllun Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff
  • Sesiynau 60+
  • Chwaraeon Cerdded
  • Dosbarthiadau Atal Cwympiadau
  • A llawer mwy

Bydd y cydweithio yn agor llawer o gyfleoedd gwirfoddoli, am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar: actif@sirgar.gov.uk

Am Canolfan John Burns

Cartref i Sylfaen John Burns, mae Canolfan John Burns yn lleoliad trawiadol sydd a'r nod o gyfoethogi bywydau pobl sy'n byw yn y gymuned. Gallant hefyd ddarparu cludiant gan ddefnyddio bws mini a yrrir gan dîm bach rhyfeddol o staff gwirfoddol.

Bydd y cydweithio yn agor llawer o gyfleoedd gwirfoddoli, am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni ar: actif@sirgar.gov.uk

Sylfaen John Burns

Facebook