Actif Unrhyw Le i Ysgolion

Wedi ffrydio'n fyw o Ganolfannau Hamdden Caerfyrddin a Llanelli, yn syth i ystafelloedd dosbarth a neuadd ysgolion.

Actif Unrhyw Le i Ysgolion

Nod Actif Unrhyw Le ar gyfer Ysgolion yw cael plant i fod yn egnïol bob dydd trwy sesiynau gweithgarwch corfforol sy'n cael eu ffrydio'n fyw yn syth i’r ystafell ddosbarth ac ystod o adnoddau ‘ar alw’!

Bydd plant yn dysgu sgiliau newydd, yn gwella eu hiechyd a'u llesiant wrth gael llawer o hwyl!

Mae'r gweithgareddau wythnosol hyn ar gyfer disgyblion cynradd rhwng 4 ac 11 oed.

Mae’r sesiynau’n cynnwys: Dechrau’n Dda, Sgil yr Wythnos, Amser Athrawon, Gadewch i ni symud (ADY), Sgiliau Rygbi, Actif ar ôl ysgol, Aml-sgiliau, Brecwast Bywiog, Llythrennedd corfforol, Chwarae i ddysgu, Ffitrwydd a Cyhoeddiad Her.

Amserlen Actif Unrhyw Le i Ysgolion

Dydd Llun

09:15 - 09:30: Dechrau da

13:15 - 13:30: Sgil yr wythnos

16:30 - 17:00: Amser Athrawon

Dydd Mawrth

08:30 - 08:50: Brecwast Bywiog

11:30 - 12:00: Gadewch i ni symud (ADY)

13:15 - 13:35: Sgiliau Rhygbi

15:40 - 16:10: Actif ar ol ysgol

Dydd Mercher

09:15 - 09:30: Dechrau da

13:15 - 13:40: Aml-sgiliau

15:40 - 16:10: After ar ol ysgol

Dydd Iau

11:30 - 12:00: Llythrennedd Cyfforol

14:00 - 14:30: Chwarae i ddysgu

15:40 - 16:10: Actif ar ol ysgol

Dydd Gwener

09:15 - 09:30: Dechrau da

13:15 - 13:30: Ffitrwydd

13:45 - 14:00: Cyhoeddiad Her

Actif Unrhyw Le i Ysgolion