Ffurflen Cais Rhewi

Ffurflen Cais Rhewi

Mae hwn i'w weld ar eich e-bost cadarnhau pan wnaethoch chi ymuno ag Actif.

Sylwch: dim ond ar y 1af o bob mis y gellir rhewi. Nodwch ar ba ddiwrnod cyntaf o ba fis yr hoffech ei rewi.

Sylwch: dim ond ar ddiwedd pob mis y gellir gorffen rhewi. Nodwch ar ba ddiwedd y mis yr hoffech gorffen rhewi.