Ffurflen Aelodaeth Ffoaduriaid Wcráin

Tri mis am ddim ar gael ar yr aelodaethau canlynol:

PLATINWM: Ar gael i bawb

AELWYD: Ar gael i hyd at 2 oedolyn a 4 plentyn sy'n byw yn yr un cyfeiriad

GWEITHGAREDDAU SYDD WEDI'U CYNNWYS: Ystafell Iechyd a Ffitrwydd, Dosbarthiadau Ffitrwydd a Nofio

 

Rhaid i'r ymgeisydd ddarparu pasbort Wcrain neu Fisa'r DU gyda'r ffurflen hon.

Yn dibynnu ar oriau agor i'r cyhoedd - mae'r manylion llawn ar gael yn y dderbynfa.

Rhaid i'r rhai sy'n gwneud cais am aelodaeth aelwyd fod yn byw yn yr un cyfeiriad a rhaid iddynt ddarparu prawf o hyn.

FFURFLEN AELODAETH

Cwblhewch isod ac ar ôl gorffen, cliciwch ar ‘Gorffen’ a bydd aelod o dîm Actif mewn cysylltiad unwaith y bydd eich cais wedi’i brosesu.

Ukrainian Refugees Membership Form

Applicant must provide a Ukrainian passport or UK Visa with this form.