Enillwch Aelodaeth Aelwyd

Ydych chi'n barod ar gyfer 2020?


Beth bynnag yw eich rheswm i fod yn fwy egnïol eleni, rydyn ni yma i helpu! Trwy gydol mis Ionawr rydym wedi ymuno â Radio Sir Gaerfyrddin i roi cyfle i chi ENNILL ein Aelodaeth Aelwyd am1 mis.

Bob dydd Mercher, gwrandewch am clipiau 'Workout Wednesday' ar Radio Sir Gar.

I gael mwy o wybodaeth a sut i ENNILL, ewch ymlaen i Radiocarmarthenshire.wales

 

Buddion ennill ein Haelodaeth Aelwyd:

  • Mwynhewch fynediad i bob un o'n canolfannau hamdden Actif le gallwch cael defnydd diderfyn o'n campfeydd,  pyllau nofio a dosbarthiadau gydag un o'n haelodaeth hollgynhwysol yn dechrau o £26.10 y mis
  • Mwynhewch fynediad i 4 o'n pyllau nofio a 2 ystafell iechyd
  • Dewiswch o blith dros 100 o ddosbarthiadau ffitrwydd yr wythnos, ac fel aelod rydych chi'n cael breintiau archebu sy'n golygu y gallwch chi archebu unrhyw ddosbarthiadau hyd at 2 wythnos ymlaen llaw.
  • Stiwdios troelli newydd sbon yn Caerfyrddin, Dyffryn Amman a Llanelli sy'n cynnwys un o'r beiciau dan do mwyaf datblygedig ar y farchnad. Mae'r dechnoleg Coach by Colour yn caniatáu i aelodau hyfforddi mewn 5 parth hyfforddi lliw.
  • Mae ein canolfannau i gyd yn gyfeillgar i deuluoedd a gall plant rhwng 11-13 oed ddefnyddio ein campfeydd (cyhyd â bod rhiant neu warcheidwad gyda nhw), gall plant o 14 oed + ddefnyddio'r campfeydd ar eu pennau eu hunain.