Cyrsiau Dwys Nofio

Mae ein cyrsiau dwys nofio yn rhoi cyfle i plant nofio bob dydd gyda'r nod i gyflymu eu cynnydd sgiliau nofio a magu hyder yn y dwr.

Ar gael i plant newydd a'r rhai sydd ar ein rhaglen Dysgu i Nofio at hyn o bryd

 

Dyddiadau 

Canolfan Hamdden Llanelli

Gwersi Nofio Dwys: 25 Chwefror - 1 Mawrth (1 wythnos o wersi)

9.30am-10am: Addas i rhai sydd ar Ton 1

10am - 10.30am: Addas i rhai sydd ar Ton 2

10.30am-11am: Addas i rhai sydd ar Sblash 3

 

Camp Sgiliau (Canolfan Hamdden Llanelli): 25 Chwefror - 1 Mawrth

Mae'r gwersi hyn yn rhoi cyfle i blant i nofio pob dydd gyda'r nod i gyflymu cynnydd eu sgiliau, edrych i cael amserau gwell, dysgu sut i deifio, dechrau a throi yn y dwr. 

9.30am - 10.15am: Addas i rhai sydd ar Ton 5

10.15am - 11.00am: Addas i rhai sydd ar Ton 6 / 7

********

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Gwersi Nofio Dwys: 25 Chwefror - 1 Mawrth

9am - 9.30am: Addas i rhai sydd ar Ton 1, 2 3 a 4

9.30am- 10am: Sesiwn Sblash a gwersi sy'n addas i'r rhai sydd ar Ton 5, 6, 7, 8

 

Camp Sgiliau (Canolfan Hamdden Caerfyrddin): 25 Chwefror - 1 Mawrth

Mae'r gwersi hyn yn rhoi cyfle i blant i nofio pob dydd gyda'r nod i gyflymu cynnydd eu sgiliau, edrych i cael amserau gwell, dysgu sut i deifio, dechrau a throi yn y dwr. 

9.30 - 10am: Addas i rhai sydd ar Ton 5, 6, 7 a 8

********

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

Gwersi Nofio Dwys: 25 Chwefror - 1 Mawrth

9am - 9.30am: Addas i rhai sydd ar Sblash 1 a 2

 

Camp Sgiliau (Canolfan Hamdden Caerfyrddin): 27 Chwefror yn unig

Mae'r gwersi hyn yn rhoi cyfle i blant i nofio pob dydd gyda'r nod i gyflymu cynnydd eu sgiliau, edrych i cael amserau gwell, dysgu sut i deifio, dechrau a throi yn y dwr. 

9am - 10am: Addas i rhai sydd ar Ton 6 a 7

********

 

Pris

£28.75 y plentyn am yr wythnos

£5.75 ar gyfer camp sgiliau un diwrnod yn Dyffryn Aman (27 Chwefror)

 

Sut i archebu

Cysylltwch ag un o'n Canolfannau Hamdden neu gofynnwch yn y dderbynfa y tro nesaf i chi'n ymweld â ni;