Cyrsiau Dwys Nofio

CYRSIAU DWYS NOFIO DROS Y PASG

Cyrsiau Dwys Nofio

Mae ein cyrsiau dwys nofio yn rhoi cyfle i plant nofio bob dydd gyda'r nod i gyflymu eu cynnydd sgiliau nofio a magu hyder yn y dwr.

Ar gael i plant newydd a'r rhai sydd ar ein rhaglen Dysgu i Nofio at hyn o bryd

 

Dyddiadau

Pwll Nofio Llandymddyfri

Gwersi Nofio Dwys

WYTHNOS 1: Dydd Llun 15 Ebrill - 18 Ebrill 

11am - 11.30am: Addas i rhai sydd ar Sblash 1

11.30am - 12pm: Addas i rhai sydd ar Ton 1, 2, 3 a 4

 

WYTHNOS 2: Dydd Mawrth 23 Ebrill - 26 Ebrill 

11am - 11.30am: Addas i rhai sydd ar Sblash 3 a 4

11.30am - 12pm: Addas i rhai sydd ar Ton 1, 2, 3 a 4

 

 

********

Canolfan Hamdden Caerfyrddin

Gwersi Nofio Dwys: Dydd Llun 15 Ebrill - Dydd Iau 18 Ebrill


9am - 9.30am: Addas i rhai sydd ar Ton 1, 2 3 a 4

9.30am- 10am: Sesiwn Sblash a gwersi sy'n addas i'r rhai sydd ar Ton 5, 6, 7, 8

 

Camp Sgiliau (Canolfan Hamdden Caerfyrddin): Dydd Llun 15 Ebrill - Dydd Iau 18 Ebrill

Mae'r gwersi hyn yn rhoi cyfle i blant i nofio pob dydd gyda'r nod i gyflymu cynnydd eu sgiliau, edrych i cael amserau gwell, dysgu sut i deifio, dechrau a throi yn y dwr. 

9.30 - 10am: Addas i rhai sydd ar Ton 5, 6, 7 a 8

********

Canolfan Hamdden Dyffryn Aman

WYTHNOS 1: Monday 15 April - Thursday 18 April 

Dydd Llun 15, 9am - 10am: Sesiwn blasu Caiac

Dydd Mawrth 16, 9am - 10pm: Sesiwn blasu Achub Bywyd 'Rookie'

 

WYTHNOS 2: Tuesday 22 April - Friday 25 April  

9am - 9.30am: Addas i rhai sydd ar Sblash 1 a 2

9.30am - 10am: Addas i rhai sydd ar Sblash 1 a 2

 

********

 

Pris

£28.75 y plentyn am yr wythnos

 

Sut i archebu

Cysylltwch ag un o'n Canolfannau Hamdden neu gofynnwch yn y dderbynfa y tro nesaf i chi'n ymweld â ni;