Cyllid gan Chwaraeon Cymru i glybiau

A ydych yn glwb neu'n sefydliad chwaraeon nid-er-elw sy'n chwilio am gymorth ariannol i helpu eich clwb i gynyddu nifer y bobl sy'n cymryd rhan neu i wella eich cyfleusterau?
Gweler isod y grantiau sydd ar gael gan Chwaraeon Cymru.

Cronfa Cymru Actif

Mae'r gronfa'n cynnig grantiau ar gyfer prosiectau 'ar y cae' fel offer newydd, gan ganiatáu i ragor o bobl gymryd rhan, datblygu hyfforddwyr a gwahanol ffyrdd o ddarparu gweithgarwch corfforol, sy'n canolbwyntio ar o leiaf un o'r tair blaenoriaeth;

*Mynd i'r afael ag anghydraddoldebau

*Creu atebion yn y tymor hir i fod yn fwy cynaliadwy

*Mabwysiadu dulliau arloesol

Gall sefydliadau wneud cais am gyllid rhwng £300 a £50,000 tuag at brosiectau.

Crowdfunder - Lle i Chwaraeon

Mae'r gronfa'n cefnogi clybiau i godi arian ar gyfer gwneud gwelliannau (cyfalaf) 'oddi ar y cae' fel ystafelloedd newid, lifftiau a rampiau ar gyfer gwell mynediad i bobl anabl, sy'n canolbwyntio ar un o'r tair blaenoriaeth;

*Gwella'r profiad 'oddi ar y cae'

*Darparu cynaliadwyedd economaidd

*Yn gydnaws a'r amgylchedd

Bydd angen i glybiau sefydlu tudalen ar wefan Crowdfunder i ofyn i bobl wneud addewid i roi arian tuag at y prosiect. Os bydd y swm a godwyd yn cerdded meini prawf penodol, bydd Chwaraeon Cymru yn rhoi rhwng 30% a 50% o'r cyfanswm fel arian cyfatebol, a hynny hyd at uchafswm o £15,000 o arian cyfatebol.

Os yw eich clwb yn ystyried gwneud cais, cysylltwch â ni i gael rhagor o gyngor a chefnogaeth.