Cofrestrwch eich clwb

Fill out your sports club or community organisation's details in order to be featured on our Sports Directory

A oes angen ichi godi ymwybyddiaeth o'ch clwb/sefydliad chwaraeon yn y gymuned? 

Os felly, yna beth am gofrestru eich manylion ar gyfeirlyfr chwaraeon ar-lein Actif? 

Trwy wneud hynny gallai eich clwb 

  • Denu aelodau newydd 
  • Recriwtio mwy o wirfoddolwyr a hyfforddwyr 
  • Bod yn fwy cynaliadwy 

Cofrestrwch fanylion y clwb heddiw i fod yn rhan o deulu chwaraeon deinamig Actif Sir Gaerfyrddin. Mae'n hawdd, cliciwch isod a nodwch eich manylion.

Trwy gofrestru eich manylion, rydych yn rhoi caniatâd i'ch manylion gael eu harddangos ar wefan Actif ac i dderbyn diweddariadau rheolaidd gan y Tîm Chwaraeon a Hamdden Actif.

I weld y rhestr o glybiau sydd wedi anfon eu manylion atom, cliciwch yma i fynd i dudalen y Cyfeiriadur Chwaraeon.