Actif Unrhyw Le ar gyfer Ysgolion

Nod Actif Unrhyw Le ar gyfer Ysgolion yw cael plant i fod yn egnïol bob dydd trwy sesiynau gweithgarwch corfforol sy'n cael eu ffrydio'n fyw yn syth i’r ystafell ddosbarth ac ystod o adnoddau ‘ar alw’!

Bydd plant yn dysgu sgiliau newydd, yn gwella eu hiechyd a'u llesiant wrth gael llawer o hwyl!

Register

To Register for an Actif Anywhere account, please click button below and complete the registration form.